Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Landelijke verzen, door Francis André. Vert. door dr. Martin J. Premsela. Uitg. Bosch en Keuning N.V., Baarn. Dichtende boeren zijn er niet veel. De Waalsch-Luxemburgeche boer Francis André is een dier weinigen en zijn poëzie is schoon en waardevol, uniek, mag men wel zeggen. In de hier verzamelde door dr. Premsela vertaalde verzen, glijdt het geheele leven van den landman door alle seizoenen voor onze oogen voorbij, niet van buiten af schilderachtig geteekend door een belangstellende stedeling, maar van binnen uit doorleefd, doorvoeld, waarachtig, door een landman zelf", aldus prof. dr. P. Valkhoff in zijn inleiding. Het is een verrijking dit natuurtalent te leeren kennen. Het boekje (Libellen-serie 368) ie smaakvol uitgegeven. Een portret van den dichter is opgenomen.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 29-07-1940

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster