Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Verzenbundels in de Libellenserie. Windstilte, verzen van W. Hessels. Transparanten, verzen von Jo Kalmijn-Spierenbrug. Jacobus Revius, een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen, Jan Luyken, een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis. Ziehier een viertal verzenbundels, uitgegeven in de bekende Libellen-serie van de fa. Bosch & Keuning te Baarn. De beide eerste bundels zijn van levende poëten, de andere twee van middeleeuwsche dichters. Hun werk is door bevoegde litteratoren ingeleid en voorzien van een portret. De Libellen-serie geeft elk wat wils en ook de liefhebbers van verzen hebben maar uit te zoeken.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 12-12-1934

Open link naar krant op Delpher
Jo Kalmijn—Spierenburg: TRANSPARANTEN. Libellenserie Nr. 29. Bosch & Keuning, Baarn. Mevrouw Kalmijn heeft waarschijnlijk het gevoel, dat zij een zeer goed dichteres is. Maar zij is het daarom nog niet. Zij spreekt van "d' ontsteltnis om de groote eenzaamheid, die aan het leven spoelt zoo zeeëwijd." Haar poëzie is „geheel doorzichtig en gansch brekelijk, en teeder onuitsprekelijk." Haar hart kan „het bloeien niet verzuimen." Zij ging „Beducht de strakke landen langs", omdat het volgend rijmwoord was „gerucht". Ja, en toch kunnen deze versjes wel héél goed bedoeld zijn.
W. Hessels: Windstilte. Libellen-serie Nr. 23. Bosch & Keuning, Baarn. Dit bundeltje verzen, simpel en zuiver, zal hopenlijk velen welkom zijn. Hessels is niet iemand van groote woorden of schrille, gezochte beelden; zijn eenvoud is ook niet aangeleerd, geen pose van dichterlijkheid. De tegenpolen spontaniteit en bezonkenheid vereneigen zich in zijn werk. Hij verheft zich niet tot een stoutmoedige vlucht; hij strompelt evenmin voort over den weg van preciese werkelijkheid, zooals vele moderne dichters dat bij voorkeur doen. Hij tracht de reflex van een beeld op zijn ziel, te vangen in verzen, die meestal stille overpeinzingen zijn.
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 06-04-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster