Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


„Libellen" heeten de aardige boekjes. die, meestal bij tientallen tegelijk, worden uitgegeven bij de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn. en waarin alle mogelijke onderwerpen worden behandeld. In de pas uitgekomen serie zijn boekjes van den folklorist v. d. Ven. aardige smeuige verhalen van de dialect-litterafor Geert Theis, ernstige geeprekken van dr. Stegenga, gedichten, benevens een gansche collectie waarin allerlei huishoudelijk nieuws en huishoudelijke wetenswaardigheden worden behandeld Mevr. Victorine Hartogh—Snoek schreef „Indeeling en meubileering van het woonhuis", waarin tal van practische wenken worden gegeven, die vooral de jonge huisvrouw uitstekend te pas zullen komen. De eerste raad die gegeven wordt is. zoo weinig mogelijk gordijnen op te hangen. Glas met een dunne loodverdeeling verdient verre de voorkeur en geeft even goed een zekere beslotenheid. Zeer veel nut zal de huisvrouw stellig ook hebben van de uiteenzetting van ir. H.P.J Bakker over de verlichting van het woonhuis. Hij wijst aan welke lampen wij moeten gebruiken en hoe wij de lichtbronnen moeten verdeelen. — Men kan met licht zooveel doen! Het schemerlampje kan een gezellige troostvolle sfeer scheppen, véél lichten bij elkaar geven wat feestelijks op St. Nicolaasdag, kaarslicht draagt bij tot de wijding op de avond van het kerstfeest. Vervolgens is daar een drietal boekjes gewijd aan de keuken. In één daarvan wordt op eenvoudige, bevattelijke wijze de huisvrouw eenige warenkennis bijgebracht, de verrichtingen van de keuringsdienst uiteengezet, de werking van de warenwet verklaard. Hermien Manger schreef een libelletje over de meest doelmatige keukeninrichting, mevr. C.M.E. Looyen reeft een handleiding voor de waschbehandeling. Zij bespreekt enkele waschmiddelen, geeft de voornaamste voorbewerkingen aan en ten slotte behandelt zij het wasschen zelf, zoowel het wasschen van het weinig eischende bontje als het wasschen van het precieuze fluweel zijde e. d stoffen. Bijzonder nuttig is stellig ock het boekje van mej. M.J. Ridderhof over hulp in huis, waarin besproken wordt het huren van personeel, de wederzijdsche verplichtingen, benevens de meest gewenschte manier van omgang met personeel. Aardig is de opmerking over schadevergoeding bij het breken. De schrijfster stelt voor boven het loon een bepaalde som vast te stellen voor breekgeld. Breekt het meisje niets, dan heeft zij een aardig extra'tje, breekt zij wel wat, dan wordt de waarde daarvan natuurlijk van dit geld afgetrokken. Tenslotte een tweetal handwerkboekjes. In het eene geeft Riek Heusinkveld een aantal aardige haakpatronen, in het andere worden de mogelijkheden van boerenbontjes als handwerkmateriaal besproken. O.a. kunnen, voor weinig geld, van dit materiaal alleraardigste boodschappentasschen worden gemaakt.Leeuwarder Nieuwsblad, 16-11-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster