Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Generaal-veldmaarschalk von Hindenburg door mr. C. J. van Sluys. (Bosch en Keuning te Baarn.) In de „Libellen-serie' is als No. 27 verschenen een levens- en karakterschets van den gestorven rijkspresident van Duitschland. Mr. C.J. van Sluys, van wiens hand de/e biografie is, is erin geslaagd om in een bestek van ruim 30 bladzijden van het veelzijdig leven van den veldmaarschalk-rijkspresident een kernachtig beeld te geven. Op vlotte en onderhoudende wijze geeft dit boekje de levensgeschiedenis van een man, die onverbrekelijk met de laatste twintig jaar van Duitschland is verbonden. Het boekje, dat keurig is verzorgd, bevat een paar goede en levendige foto's.Algemeen Handelsblad, 15-08-1934

Open link naar krant op Delpher
Gen.-Veldmaarschalk Von Hindenburg, Rijkspresident van Duitschland, door mr. C.J. van Sluys. Uitgave Bosch & Keuning te Baarn. Als no. 27 van de Libellen-Serie dezer uitgeverstfirma verscheen een beknopte, van veel waardeering getuigende biografie van den kort geleden gestorven president van Duitschland, den man, die heel zijn leven de trouw en den plicht tot leidsterren had. Het keurige boekje is met enkele foto's geillustreerd.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 17-08-1934

Open link naar krant op Delpher
„Generaal-Veldmaarschalk von Hindenburg" door mr. C.J. van Sluys. Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. In de Libellen-serie verscheen een levens- en karakterschets van den gestorven rijkspresident van Duitschland. De schrijver heeft in een betrekkelijk klein bestek een volledig beeld gegeven van het leven van den rijkspresident. Het boekje is hierdoor geworden tot een vlotte en prettig lezende biografie, die met enkele fraaie foto's verlucht is.Nieuwsblad van het Noorden, 29-09-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster