Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIET Zóó MAAR Zó
Onder de suggestieve titel „Niet zóó, maar zó" verschijnt in de Libellen-serie (uitgave Bosch & Keuning, Baarn) een practische toelichting bij de nieuwe spelling. De tekst is geschreven door K. Heeroma, drs. Ned. Lett.; de tekeningen zijn van Ton van Tast, algemeen bekend uit de Haagsche Post; minister Marchant gaf een woord vooraf. Langs een zoet lijntje leert Nederland lachend de nieuwe spelling.
Eindhovensch Dagblad, 19-07-1934

Open link naar krant op Delpher
De Libellen-serie, uitgave Bosch en Keuning, Baarn. In de reeks Libellen-serie, waarin wij eerder het verschijnen aankondigden van een aantal aardige boekjes, zijn weer een groot aantal nieuwe nummers verschenen. De boekjes blijken in den smaak te vallen, Enkele zoo, dat zij het al tot vele herdrukken brachten. „Niet zóó, maar zó" reeds tot achttien. Ons voorbehoudend, op enkele ervan terug te komen, vermelden wij thans al vast het verschijnen van het deeltje over Indeelingen meubileering van het woonhuis door Victorine Hartogh.Snoek en een ander over de verlichting van het Woonhuis door H.P.J. Bakker, van Hulp in Huis (practische wennen voor de huisvrouw) door M.J. Ridderhof, van Wenken voor Keukeninrichting door Hermien Manger, van Waschbehandeling door C.M.E. Looyen, van Boerenbontjes als handwerkmateriaal door S. Nauta en J.F. Meijer, van Haakpatronen door Riek Heusinkveld en Herkennen en keuren van eenige waren door P.J. Cromjongh, C.M.E. Looyen, E. Noordtzij en M.J. Ridderhof. Van D.J. van der Ven zijn er een tweetal n.l. Dank voor stank bij Dominee en Van Nederlandsche luilakken, twee folkloristische boekjes. Al deze deeltjes zijn geïllustreerd met foto's of teekeningen. Van anderen aard zijn de boekjes: Maria, de moeder van onzen Heer, en Haar beteekenis voor dezen tijd door Wilma, Boete door ds. W.A. Zeydner, Het gesprek bij de bron door dr. P. Stegenga Azn., Zendingineen veranderde wereld door dr.ir. H.G. van Beusekom. Wij vermelden verder Indisch dierenleven door T. van Benthem Jutting, een rijk geïllustreerd deeltje, Flakkeesche schetsen door J. Kleeuwens en Aolwieke, laand en lu van vrouger, mit magels deur Geert Teis Pzn. Dit deeltje is verlucht o.a. met het portret van den thans zeventig jarigen auteur, baanbreker voor de opleving van de belangstelling in de Groninger volkstaal. Ten slotte zijn in de serie opgenomen enkele bloemlezingen van gedichten van dichters uit vroeger tijd en bundels moderne poëzie, n.l. Jan Luyken, bloemlezing samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis, Jacobus Revius, bloemlezing door L.M. Hagen, Windstilte, verzen van W. Hessels en Transparanten door Jo Kalmijn-Spierenburg. Hollanders vliegen door Mr. E. Rusman, is de jongste uitgave der Libellen-serie der firma Bosch en Keuning te Baarn. Het boekje vertelt van 10 Jaar Amsterdam—Batavia door de lucht, van H—NACC tot Uiver en geeft een verhaal, met tal van foto's verlucht, van de vorderingen der luchtvaart sedert tien jaren, waarbij de eerste vlucht, Pelikaan en Uiver de voornaamste onderwerpen zijn. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 24-11-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster