Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


De uitgevers van de Libellen-serie gaan voort met bloemlezen uit onze 17de-eeuwse klassieken, een goedbedoelde poging om hun werk meer ingang te doen vinden bij hen die in onze literatuur ook van vroegere tijden belang stellen, en een onderneming die althans wel enig resultaat zal hebben. Thans is de Roomse Joannes Stalpart van der Wielen aan de beurt. De Jong-Protestantse dichter G. Kamphuis stelde een bloemlezing uit zijn gedichten samen en leidde die met een korte schets over zijn leven en werk bij ons in. Hij kon daarvoor op de voortreffelijke studie van Dr. G.J. Hoogewerff steunen, en op de mooie bladzijden die Anton van Duinkerken in zijn "Dichters der Contra-Reformatie" aan Stalpart wijdt. Zowel de inleiding als de keuze der gedichten pleiten voor de goede smaak van de samensteller. Stalpart is inderdaad, zoals hij zegt, "een dichter, die waard is ook nu nog gelezen te worden", en dat niet alleen terwille van het prachtige "S. Agnes' bruiloft", dat na drie eeuwen nog even ontroerend ons in de oren klinkt als het de geestverwante tijdgenoten van de dichter moet hebben gedaan.

Amsterdam.
P.J. MEERTENS.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937.

Sluit venster