Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Een boekje waarin op populaire wijze de Doop wordt behandeld. De bedoeling was om het doopsformulier te laten spreken voor de menschen van den nieuwen tijd. Maar of de menschen in algemeenen zin er veel van zullen vatten waag ik te betwijfelen. Ik mis ook in dit geschrift, gelijk in meerdere werken over den Doop, de diepte. van het mysterie. Wordt inderdaad door het noemen van den naam van den Drieënigen God, het kind aan God en God met het kind verbonden? Is er zonder Doop geen verbinding? Onze geest zoekt altijd weer naar het essentieele van het Sacrament en het essentieele is onzichtbaar werk Gods. Toch kan het boekje velen tot nadenken brengen.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937.

Sluit venster