Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


De Schoonmaak, door S. van Dam en S.J. Manger, Libellen-serie no. 18 en 19. (Bosch en Keuning — Baarn). Ook voor bet bedrijf van de huisvrouw geldt de regel dat een goede organisatie het halve werk is. Er bestaat op dit gebied nog veel sleur en tijdroovende omslachtigheid, die plaats kunnen maken voor doeltreffender methode. Hiertoe biedt deze duidelijke en uitvoerige handleiding voor kamerbeurten en groote schoonmaak een gelegenheid, waarvan verstandige vrouwen een dankbaar gebruik zullen maken, zoodat zij met meer plezier en voldoening haar huiswerk zullen verrichten.Het Vaderland, 10-07-1934

Open link naar krant op Delpher
DE LIBELLEN-SERIE — Uitgave Bosch en Keuning, Baarn. De uitgeversfirma Bosch en Keuning te Baarn is onder den naam Libellen-serie een nieuwe reeks begonnen, waarin zij werkjes op allerlei gebied tegen zeer matigen prijs uitgeeft. Totnogtoe is een twintigtal boekjes verschenen, waarin men alles behandeld vond. Het eene deeltje geeft iets over de planten in Indië, een ander over het werk van Rembrandt, betrekking hebbend op het leven van Jezus, een derde handelt over baby's eerste levensjaar, een vierde heeft het over de schoonmaak of , behandelt een of anderen tak van huisvlijt, kortom, er is van alles en voor wat in te vinden. Het is niet doenlijk alle veertien tot nu toe verschenen werkjes afzonderlijk te bespreken, enkele echter willen we wat nader bekijken. Allereerst dan een dubbelnummer, nummer 7/8 van de serie: Eenvoudige leerbewerking, door Riek van der Heyden, dat wil zijn — en ook werkelijk is — een leergang voor beginners in deze mooie huisvlijt. Naast een handleiding worden er in het boekje verschillende verkstukjes beschreven en afgebeeld en die beschrijvingen zijn steeds voor iedereen bevattelijk, zoodat het iemand met een beetje handigheid en zin voor huisvlijt, niet moeilijk zal vallen de fraaie damesportefeuille of het handtaschje te maken, of een der andere werkstukjes die er in voorkomen. Kasten en Bergruimten is de titel van een ander boekje uit deze serie (No. 5), verzorgd door mevr. Vict. Hartogh—Snoek. Het bevat tal van praktische wenken voor het inrichten van bergruimten, die in onze moderne woningen met hun kleine kamers veelal ontbreken, of ten minste niet in voldoende mate aanwezig zijn. Kasten zijn er ook maar weinig en als daar dan nog bijkomt, dat men er door onoordeelkundige indeeling veel minder in kan bergen, dan het geval zou kunnen zijn, dan zit men altijd met rommel om zich heen. Den lezer hierin met raad bij te staan is het doel van dit werkje, waarvan de tekst met een aantal teekeningen van den architect A.V. Hartogh wordt verduidelijkt. De Schoonmaak is weer een dubbelnummer 18/19, waarin S. van Dam en S.J. Manger een handleiding geven voor kamerbeurten en de groote schoonmaak. Behalve veel wetenswaardige wenken omtrent de schoonmaak zelf en de wijze waarop men bij de dagelijksche, wekelijksche, maandelijksche en groote beurten systematisch dient te werk te gaan, bevat dit werkje een aantal wenken betreffende het onderhoud van hout van vloeren en trappen, van muren en plafonds, van gordijnen enz., terwijl er voorts recepten in voorkomen, bijvoorbeeld voor het maken van was in verschillende kleuren, het repareeren van linoleum, aardewerk en porcelein enz. Een zeer bruikbaar boekje voor de huisvrouw. Plantenleven in Indië door dr. L. van der Pijl is No. 9 van de serie. Dit deeltje behandelt weer een heel ander onderwerp, maar is daarom niet minder belangwekkend, vooral voor den plantenliefhebber. Want al is het waar, dat het plantenleven, zooals hij dat hier kent, heel wat anders is dan dat in Indië, daarom blijft het niettemin voor hem uiterst belangwekkend, ook eens te hooren hoe het daarginds met zijn troetelkinderen gesteld is. Dat daar bijvoorbeeld Aaronskelken groeien, die meer dan manshoogte bereiken en waarvan de bladeren zóó groot zijn, dat ze geschikt als regenscherm gebruikt kunnen worden, zal hij zeker interessant vinden. De Tijd, 25-08-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster