Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


‚ÄěPALEIS SOESTDIJK, DE PRINSELIJKE WONING", door Rudolf van Reest en Jo Veldheim. Libellen Serie no. 202. Bosch en Keuning, Baarn.
Een keurig uitgevoerde libel over het paleis Soestdijk dat eerstdaags door Hollands bruidspaar zal worden betrokken. Jo Veldheim verhaalt van de geschiedenis van dit prachtige slot dat sinds eeuwen door de Oranje's werd bewoond, terwijl wij met Rudolf van Reest een wandeling maken door het fraaie paleis en het schoone park. 't Boekje is verlucht met een serie keurig* foto's van exterieur en interieur van dit buitenverblijf. Het zal ongetwijfeld veel aftrek vinden.
Friesch Dagblad, 12-12-1936

Open link naar krant op Delpher
PALEIS SOESTDIJK. Uitgave Bosch en Kewning, Baarn.
In een fleurig oranje bandje heeft de uitgeversfirma Bosch en Keuning te Baarn een smaakvol boekje het licht doen zien onder bovenstaanden titel. De samenstellers, Rudolf van Reesi en Jo Veldheim, vertellen hierin van de toekomstige woning van het prinselijke paar veel wetenswaardigs uit heden en verleden. De geschiedenis van dit paleis, die reeds zoo lang met die der Koninklijke familie is samen geweven, word, vlot en onderhoudend verteld. Ook de beschrijving van het paleis, dat binnenkort zijn nieuwe bestemming zal krijgen, is interessant. Zeer veel prachtige foto's zijn in dit werkje opgenomen, die een juist beeld geven van verscheidene zalen van het paleis en van het park er om heen. Speciaal in dezen tijd, nu het paleis Soestdijk zoo in htet middelpunt der belangstelling staat is deze uitgave van harte welkom.
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 12-12-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster