Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Dit boekje is ontstaan uit een aantal artikelen in "Kerkopbouw". Deze zijn omgewerkt en tot één geheel verbonden. De schrijver herinnerd in zijn "Woord vooraf", dat "wij leven in een tijd, waarin de grondslagen ook van ons kerkbegrip aan een hernieuwd onderzoek worden onderworpen". Hij tracht daarbij voorlichting te geven. Deze verdient de aandacht van hen, die, direct of indirect, met de organisatie der kerk te doen hebben.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937.

Sluit venster