Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


„Leiding in ons leven", door W.J. Noble. Uit het Engelsch door Joh. Hartog. —Uitgave Bosch en Keuning, Baarn.
In dit in de Libellen-serie uitgekomen, goed uit het Engelsch vertaalde boekje, wordt een uiteenzetting gegeven van de beteekenis van leiding in het menschelijke leven. Leiding van hoogere orde. De schrijver begint met de opmerking, dat het begrip „leiding" plotseling weer in de algemeene belangstelling is verschenen en een breederen inhoud heeft gekregen dan het vroeger had. In een vijftal hoofdstukken behandelt hij zijn onderwerp, dat hij geheel stelt onder licht van het Oude- en Nieuwe Testament. Hij geeft algemeene en bijzondere richtlijnen aan, uitgaande van de stelling, dat „leiding" geen nieuwe trek in het christelijke leven is. Het is alleen noodig, haar op de juiste plaats onder de christelijke begrippen en practijk te zetten. Eén van de ons door God gegeven richtlijnen is — zoo zegt schrijver — "een verstandig gebruik van de Heilige Schrift. die er niet is om luk-raak geopend te worden of om blindelings met een pen een vers aam te wijzen in de verwachting, dat God hierdoor den mensch bij de hand vat". De schrijver toont een nuchteren, practischen kijk op het leven te hebben en waarschuwt er voor, ons vooral niet door kleinigheden van de algemeene beginselen te laten afleiden.
Haagsche courant, 30-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster