Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Libellenserie, Bosch en Keuning te Baarn. In de Libellen-serie zijn weer eenige aardige nieuwe werkjes verschenen. No. 131 is een „handleiding voor verzamelaars van postzegels" door G.J. Peelen. Uit de geschiedenis der postzegels en der philatelie wordt hierin het een en ander verteld, terwijl verder de maatregelen tegen vervalsching, de rubriceering en dergelijke aan de orde komen. Dr. W.J.A. Schouten schreef over „De wereld der sterren" (no. 174). Belangrijke astronomische problemen als die van den bouw en de structuur van het heelal, van de afstanden der sterren en de beteekenis van nevels en Melkweg worden hierin op bevattelijke wijze behandeld. No. 193 is van de hand van M. Barendrecht-Hoen en draagt tot titel „De toovertuin der Alpen". Over de flora van de Alpenwereld wordt hierin veel wetenswaardig verteld, terwijl talrijke mooie foto's de weelde van deze wereld in beeld brengen. En ten slotte is er nog No. 192, waarin dr. P.J. Waardenburg, privaat-docent in medische erfelijkheidsleer aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, een diepgaande beschouwing wijdt aan het moeilijke vraagstuk van de erfelijkheid bij den mensch. De Gooi- en Eemlander, 28-10-1936

Open link naar krant op Delpher
Als No. 195 der libellenserie, uitg. Bosch en Keuning te Baarn, verscheen „De Toovertuln der Alpen", door mr. Barendrecht—Hoen. Een buitengewoon aardig boekske van 2S bladzijden druks, verlucht door zeer fraaie foto's en aardige teekeningetjes. De hoofdstukken zijn "Wij klimmen", "Lente op de Alpenwei". „Zomer op de Alpenwei" „Gentianen in Bloei", „Boomen, struiken en struikjes". „Tusschen steenen en puin", „Rotsplanten" en ten slotte „Onze Buit". En daarbij wordt gezegd „Tusschen de flagstones en in het stapelmuurtje zullen de meegebrachte planten langen tijd onzen tuin versieren; zelfs zullen zij uitgroeien en zaad geven, zoodat wij er ook vrienden een plezier mee kunnen doen." Ook reeds met dit aardige verhaal van een plantenzoektocht den Alp op, zal men menigeen een plezier kunnen doen. De Telegraaf, 4-11-1936

Open link naar krant op Delpher
De Toovertuin der Alpen door M. Barendrecht-Hoen.
Als nr 193 in de Libellen-serie van Bosch en Keuning te Baarn zal dit boekje de bezoekers van het hooggebergte aangenaam verrassen door de heerlijke herinneringen, die de prachtige foto's van bloemenweelde op bergweiden en steile hellingen wakker roepen. Na eerste aanschouwing zal het visueele genot zich door de lectuur, verdiepen tot een meer bewust en wetend genieten van het plantenleven in de Alpen. Wat de opeen volgende jaargetijden hier te zien en te bewonderen geven vindt men onderhoudend en deskundig beschreven. waarbij tal van details door figuurteekeningen zljn verduidelijkt.
Het Vaderland, 21-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster