Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


ONTVANGEN BOEKEN BOSCH EN KEUNING. Baarn. Libellen-serie. Deze serie is met een 3-tal nieuwe deeltjes verrijkt : Maarten Maartens, Novellen en gedichten, verzameld en vertaald door Dr. M.A. Schwartz. Ewig Gister, Suidafrikaanse skets, deur Johanna van Broekhuizen, met foto's uit het Zuidafrikaansche landschap. De schrijfster is de dochter van den in ons land zoo welbekenden Dr. van Broekhuizen, Gezant der Zuidafrikaansche Unie te den Haag. De dag beweegt, verzen van A.J.D. van Oosten. De Noord-Ooster, 18-04-1936

Open link naar krant op Delpher
Libellen-serie. Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Wij ontvingen wederom vijf deeltjes van de bekende Libellen-serie: prettige, frisch verzorgde boekjes. De dichter Jan H. Eekhout vertaalde „Dertig sonnetten van Michel Angelo" in over het algemeen sterk plastisch Nederlandsch. Al lijkt de bewerking soms wat al te vrij, deze kleine verzameling geeft toch een aangrijpend beeld van den zwaren strijd van Michel Angelo's genie. Dr. M.A. Schwartz gaf een kleine bloemlezing met een biografische inleiding uit de verzen en novellen van den Nederlandschen schrijver Maarten Maartens, die vooral door zijn in het Engelsch geschreven verhalen bekendheid verwierf. Van Johanna van Broekhuizen is er een gevoelige Zuid-Afrikaansche schets. „Ewig Gister", met fraaie landschapsfoto's geïllustreerd. „Nunerkes" is een bundeltje aardige gedichtjes in Groningsch dialect van Jan Boer, welke de schilder Jan Altink met sterke schetsen verluchtte. Tenslotte is er nog een eenigszins omvangrijker verzenbundel van den dichter A.J.D. van Oosten „De dag beweegt"* Het talent van dezen dichter heeft zich na zijn vroegere, stroevere poëzie, aanmerkelijk muzikaler ontwikkeld, terwijl de scherpe werkelijkheidszin behouden bleef. Zoo werd „De dag beweegt" een reeks van vaak zeer fraaie, heldere natuurgedichten, frisch en zonnig.
De Gooi- en Eemlander, 29-04-1936

Open link naar krant op Delpher
Ewig gister, door Johanna van Broekhuizen is eveneens een uitgave van de Libellenserie. Deze Zuid-Afrikaansche schets, gesteld ook in de Zuid-Afrikaansche taal, is gebaseerd op een woord van Paul Krüger: Zoek uit het verleden al het edele en schoone, en vorm daarnaar het toekomst-ideaal. In het verleden van het Z.-A. volk ( het „Ewig gister" ligt de inspiratie voor de toekomst. Het boekje is verlucht met mooie fotografiën, welke afgestaan zijn door de Z.-A. spoorwegen.
De Dag Beweegt. Dit bij Bosch en Keuning te Baarn in de Libellen-Serie uitgekomen gedichten-bundeltje van A.J.D. Oosten brengt een aantal eenvoudige verzen van een dichter die klaarblijkelijk in den loop van den tijd soberder is geworden in zijn wijze van uitdrukken. Het grootste deel dezer verzameling is louter bewondering voor de natuur (zoo nu en dan even verbonden aan een menschelijke emotie), de laatste verzen zijn geinspireerd op het Kerst- en Paaschgebeuren, waarvoor Van Oosten klare beelden wist te vinden.
Arnhemsche Courant, 12-05-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster