Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Baby's eerste levensjaren door Chr. Steketee. Libellen-serie no. 14 en 15 (Bosch en Keuning — Baarn). De arts C. Steketee, geneesheer aan de stichting 's Heerenloo te Ermelo, heeft hier de artikeltjes verzameld, waarmede hij in het tijdschrift „De Jonge Vrouw" zoo velen aan zich verplicht heeft. Aldus overzichtelijk saamgebracht en verduidelijkt met illustraties van Adri Alindo, zullen deze wenken voor de voeding en verzorging van zuigelingen zeker met vrucht geraadpleegd en opgevolgd worden tot vreugde der moedertjes en tot duurzaamheid der pasgeboren wereldburgers, wier eerste levensjaar van zoo groot belang is voor de volgende.Het Vaderland, 08-07-1934

Open link naar krant op Delpher
BABY'S EERSTE LEVENSJAAR door Chr. Steketee, arts — Uitg.: Bosch en Keuning. (Libellen Serie no. 14-15). Een boekje met wenken voor de voeding en verzorging van zuigelingen, en een uitstekend boekje. Mij althans is geen enkel boekje van dezen aard bekend, dat zoo eenvoudig is. En dit lijkt mij de eerst-noodige eigenschap voor de behandeling van dit onderwerp, omdat de meeste lezeressen niet geleerd zijn, omdat de ingewikkelde voorschriften de moeders onzeker maken, en ten laatste, omdat deze ingewikkeldheid onnoodig is. Daarom kan ik dit boekje van 90 cent, dat heel leuk geïllustreerd is door Adri Alnido, met warmte aanbevelen.De Tijd, 30-10-1934

Open link naar krant op Delpher

Zie ook: omslag Wij Jonge Vrouwen, 19e jaargang, no. 6
Wij Jonge Vrouwen,

Sluit venster