Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


TER AANKONDIGING. Uitgaven in de Libellen-serie. In de bekende Libellen-serie, uitgave van de firma Bosch en Keuning te Baarn, zijn thans verschenen „De schoonheid in de schilderkunst," door Herman Hana, en „Marius Richters," een beeld van zijn werk in vijftien reproducties, door Jos. de Gruyter. Beide boekjes zijn het lezen overwaard en zien er ook uiterlijk goed verzorgd uit. Verder kwam nog uit in dezelfde serie „Selma Lagerlöfs levensavond," door Christine Doorman. Het streven om door goedkoope uitgaven in wijder kring voor tal van onderwerpen belangstelling te wekken, verdient groote waardeering. Dat deze deeltjes op prijs worden gesteld en gaarne gelezen, bewijst alleen reeds het feit, dat er in betrekkelijk korte tijd meer dan honderd en vijftig zijn verschenen.Leeuwarder Nieuwsblad, 28-05-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster