Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


TER AANKONDIGING. Uitgaven in de Libellen-serie. In de bekende Libellen-serie, uitgave van de firma Bosch en Keuning te Baarn, zijn thans verschenen „De schoonheid in de schilderkunst," door Herman Hana, en „Marius Richters," een beeld van zijn werk in vijftien reproducties, door Jos. de Gruyter. Beide boekjes zijn het lezen overwaard en zien er ook uiterlijk goed verzorgd uit. Verder kwam nog uit in dezelfde serie „Selma Lagerlöfs levensavond," door Christine Doorman. Het streven om door goedkoope uitgaven in wijder kring voor tal van onderwerpen belangstelling te wekken, verdient groote waardeering. Dat deze deeltjes op prijs worden gesteld en gaarne gelezen, bewijst alleen reeds het feit, dat er in betrekkelijk korte tijd meer dan honderd en vijftig zijn verschenen.Leeuwarder Nieuwsblad, 28-5-1936

Open link naar krant op Delpher
Marius Richters door Jos. de Gruyter.
In dezelfde serie verscheen een nummer door Jos. de Gruyter, waarin hij in een inleiding en vijftien reproducties een beeld geeft van het werk van den schilder Marius Richters. Hij begint dit werk met een enkel woord te kenschetsen, hij omschrijft het als een naar het visionnaire geneigd realisme. Richters mag in merg en been een Rotterdammer heeten: hij werd geboren in de havenstad en woont en werkt nog steeds in een der buitenwijken. Zijn kunst staat midden in het leven, in het woelig en daadlustig Rotterdamsch leven. Deze harde werker, die zoo heel zelden ten toon stelt en volgens De Gruyter lang niet de erkenning oogst, die hem feitelijk toekomt, bepaalt zich niet enkel tot het terrein van de zoogenaamde vrije kunst: groote religieuze composities, eenvoudige figuurstukken, portretten, landschap- en stadsbeelden, bescheiden stillevens. Ook de gebrandschilderde ramen moeten wij tot zijn werk rekenen. Beter dan in dit met warmte geschreven boekje zal deze schilder, die tegen de zestig loopt, zelden gewaardeerd zijn!
De Telegraaf, 4-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster