Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Prof. dr. A.M. Brouwer, „De wording der Kerk."
Mr. Roel Houwink, „Gij menschen zijt van God."
Ds. J. Overduin, „Gelijk ook wij vergeven...."
Ds. W.A. Wiersinga, „Omgang met den Bijbel."
Ds. J. Verkuyl, „Gebedsleven"
Alle uitgaven van Bosch en Keuning te Baarn. Libellen-serie no. 173, 119, 155, 151 en 132. Wij kennen zoo langzamerhand de keurige Libelletjes, met hun vaak zeer artistieke omslagen. Typografisch zijn ze bijzonder mooi. Het boekje van prof. Brouwer bevat een inleiding tot de Handelingen der Apostelen, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonikers. Deze studie bevelen wij ter oriënteering aan bij priesters.
Mr. Roel Houwink geeft een bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts.
Een fijn boekje over een teer onderwerp schonk Overduin ons. Wij treffen deze teederheid gelukkig niet in gezelschap van de scrupuloosheid aan.
Dr. Wiersinga's boekje over den omgang met den Bijbel kan apologeten en priesters inlichten over het practisch gebruik van den bijbel bij de Protestanten.
Hartelijk aanbevolen zij het werkje van Ds. J. Verkuyl, dat een gezonden kijk geeft over de plaats van het gebed in Gods Voorzienig bestel.
J. LAMMERTSE Lz.
De Tijd,

Open link naar krant op Delpher
Gebedsleven. In de Libellen-serie, uitgave van Bosch en Keuning te Baarn, is als no. 132 verschenen "Gebedsleven", door ds. J. Verkuyl. Schr. behandelt in dit boekje in de eerste plaats de vraag: wat is bidden?; vervolgens: gebedsmoeilijkheden, theoretische moeilijkheden, practische moeilijkheden, gebedsdiscipline, wat moeten wy bidden? In dit laatste hoofdfstuk zegt schr. o.m.: „Soms bidden wij, alsof wij celbewoners waren. Het „ik"-gevoel meet al biddend wijken voor het „wij"-gevoel. Christus heeft ons niet geleerd te bidden „Mijn" Vader, maar „Onze" Vader. Dit besef van niet alleen te staan in het gebed, maar te staan in gemeenschap met Gods Geest van boven en alle geloovigen naast ons kan ons gebrekkige gebedsleven niet weinig steunen en dragen. Alle waarachtig gebed is daarom tegelijk voorbede". Algemeen Handelsblad, 11-04-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster