Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Een prachtig overzicht, waarbij de hoofdtrekken uitkomen, en waardoor wij ook komen tot stilstaan bij de afzonderlijke diegrijpende uitingen.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, jaargang 24, 1935
Als no. 1 in de nieuwe Libellen-serie, welke bij Bosch en Keuning te Baarn zal uitkomen, is een studie verschenen door mevrouw Van Boetzelaer van Dubbeldam over den Amerikaanschen zendeling Stanley Jones, dien we zouden kunnen noemen Amerikaanschen Schweitzer, ook al verschilt de werkwijze van deze laatste zeer sterk van die van Jones en ook al werkt de Amerikaan in Aziƫ, onder de Mohamedanen en Hindoe's en Boeddhisten en Schweitzer onder de negers van Afrika. Zij beiden doen echter, elk op hun terrein en op hun eigen wijze, beteekenisvollen pioniersarbeid, die sterk afwijkt van den ons algemeen bekenden zendingsarbeid en welke ook, met betrekking tot dien van Stanley Jones verrassende resultaten heeft opgeleverd. Stanley Jones komt binnenkort naar Nederland en zal hier te lande verschillende conferentie's houden, waarin hij van zijn werk zal vertellen. Waarschijnlijk staat ook Arnhem op het programma. In verband hiermede is deze studie van groote actueele beteekenis. Wie voornemens is Stanley Jones te gaan hooren, zal goed doen met dit boekje aan te schaffen, teneinde zich vooraf over het werk van Jones behoorlijk te orienteeren. Nieuwe Apeldoornsche Courant, 10-03-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster