Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Overzicht boekjes verschenen in de thematische groep

Lesmateriaal voor zondagsscholen

Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Nieuwe Testament
488 blz., [2de druk 1926]

Auteur J. Douma
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 3, 1947;


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Oude Testament
586 blz., [2de druk 1926]

Auteur J. Douma
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 3, 1947;


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Oude Testament
437 blz., [3de druk 1947]

Auteur J. Douma
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 2, 1926;


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Nieuwe Testament
601 blz., [3de druk 1947]

Auteur J. Douma
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 2, 1926;


Laat de kinderkens tot mij komen : handboek voor het onderijs in de bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de christelijke school, Nieuwe Testament
439 blz., [Herdruk, 1916]

Auteur C. van der Hoeven
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1916;

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


Laat de kinderkens tot mij komen : handboek voor het onderijs in de bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de christelijke school, Nieuwe Testament
439 blz., [1ste druk 1916]

Auteur C. van der Hoeven
Uitgever Bredée, Rotterdam
Recensie(s):


Laat de kinderkens tot mij komen : handboek voor het onderijs in de bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de christelijke school, Oude Testament
[1ste druk 1916]

Auteur C. van der Hoeven
Uitgever Bredée, Rotterdam
Recensie(s):


Handboek bij het godsdienst-onderwijs
454 blz., [5de druk ]

Auteur C. Jesse
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Annotatie: Druk 2, 1885;


Handboekje bij het godsdienst-onderwijs op zondagscholen en cathechisatiën
371 blz., [1ste druk 1877]

Auteur C. Jesse
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen

Open digitale versie op Delpher


Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1918 : april-juni
133 blz., [1ste druk 1918]

Auteur G.P. Marang
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1920 : januari-maart
64 blz., [1ste druk 1920]

Auteur G.P. Marang
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Wenken en Toelichtingen voor den onderwijzer betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den zondagsschoolkalender voor 1923 : april-juni
123 blz., [1ste druk 1923]

Auteur G.P. Marang
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Handboek voor de heilige geschiedenis : Nieuwe Testament
407 blz., [3de druk 1932]

Auteur P.A.E. Sillevis Smitt
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Oude Testament
586 blz., [2de druk 1926]

Auteur J.P. Tazelaar
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 3, 1947;


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Nieuwe Testament
488 blz., [2de druk 1926]

Auteur J.P. Tazelaar
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 3, 1947;


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Nieuwe Testament
601 blz., [3de druk 1947]

Auteur J.P. Tazelaar
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 2, 1926;


Handboek voor gereformeerd zondagsschoolonderwijs : het Oude Testament
437 blz., [3de druk 1947]

Auteur J.P. Tazelaar
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem
Annotatie: Druk 2, 1926;


Vragen behoorende bij de Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen : het Nieuwe Testament
32 blz., [1ste druk 1922]

Auteur S. Ulfers
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht

Open digitale versie op Delpher


Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen : het Nieuwe Testament
103 blz., [1ste druk 1922]

Auteur S. Ulfers
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht


Stock handboek voor de bijbelse geschiedenis : herzien door prof. dr. J. Waterink in samenwerking met drs. J.G. Aalders en dr. N.J. Hommes, Nieuwe Testament
630 blz., [6de druk ca. 1973]

Auteur J. Waterink
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage


Stock handboek voor de bijbelse geschiedenis : herzien door prof. dr. J. Waterink in samenwerking met drs. J.G. Aalders en dr. N.J. Hommes, Oude Testament
439 blz., [6de druk ca. 1973]

Auteur J. Waterink
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage


In kort bestek : Hoogenbirk's Handboekje bij het bijbelsch onderwijs
32 blz., [4de druk 1928]

Auteur P. de Zeeuw J.Gzn.
Uitgever H. Verhoog, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1904;

Open digitale versie op Delpher