Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Overzicht boekjes verschenen in de thematische groep

Jeugdbijbels
Wllem van der Meiden schreef een studie met als titel Zoo heerlijk eenvoudig : geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland, uitgave van Verloren, Hilversum en verschenen in 2009.

De korte inhoud op de achterkant van het boek luidt:

Al drie eeuwen lang worden er in Nederland kinderbijbels en 'vertalingen' van Bijbelgedeelten voor kinderen uitgegeven. Naar deze rijke traditie - er zijn bijna 900 verschillende uitgaven bekend - is niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. In dit toegankelijk geschreven boek brengt theoloog en journalist Willem van der Meiden het hele veld in kaart. Hij beschrijft talloze kinderbijbels en citeert veelzeggende passages, staat stil bij bijzondere uitgaven en trendbreuken en brengt de ontwikkelingen binnen het genre van de kinderbijbel in verband met kerk en theologie, opvoedingsidealen, bijbelliefde en vroomheid, verzuiling en secularisering in de Lage Landen. Van der Meiden besteedt hierbij ook ruime aan- dacht aan de rol van illustraties en illustratoren in kinderbijbels. Tot slot vergelijkt hij de Nederlandse kinderbijbels met die in het buitenland. `Zoo heerlijk eenvoudig' wordt afgesloten met een overzicht van vrijwel alle in Nederland verschenen kinderbijbels.
De meeste onderstaande verhalen zijn opgenomen in het overzicht


Bijbelsch Platenboek : Nieuwe Testament
32 blz., [1ste druk ]
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Bijbelsch Platenboek : Oud Testament, deel 2
125 blz., [1ste druk ]
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Bijbelsch Platenboek : Oud Testament, deel 1
125 blz., [1ste druk ]
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Bijbelsche geschiedverhalen voor scholen en huisgezinnen : in tweemaal twee en vijftig lessen
187 blz., [1ste druk 1877]
Uitgever Höveker, Amsterdam


De Kaapsche kinder-bijbel, of De geschiedenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen, vooral voor huiselijk gebruik / bew. door een leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika
498 blz., [1ste druk 1891]
Uitgever Swaan, Arnhem


Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament : ten gebruike van katholieke scholen en huisgezinnen
427 blz., [14de druk 1914]
Uitgave van Drukkerij R.K. Jongenweeshuis, Tilburg


Geschiedenissen voor onze jeugd : eerste serie
158 blz., [5de druk 1929]
Uitgever E. Dörschler, 's-Gravenhage


Geschiedenissen voor onze jeugd : tweede serie
158 blz., [6de druk 1931]
Uitgever E. Dörschler, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 7, 1932;


Geschiedenissen voor onze jeugd : tweede serie
158 blz., [7de druk 1932]
Uitgever E. Dörschler, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 6, 1931;


Startbijbel
524 blz., [6de druk 1994]
Illustrator Anjo Mutsaars
Uitgave van Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
Recensie(s):


Uit het leven van de grootste kindervriend : verhalen voor kinderen uit de bijbel
128 blz., [1ste druk ca. 1950]
Uitgave van Paulus Vereniging, Amsterdam


Kinderbijbel, deel 2 : naar de bijbel voor jonge lieden
201 blz., [1ste druk 1878]

Auteur A.Kuenen
Uitgever Joh. Ykema, 's-Gravenhage


Verhalen uit het Nieuwe Testament : deel 1
32 blz., [1ste druk 1976]

Auteur G. Aalbersberg
Illustrator Ben Horsthuis
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft


Verhalen uit het Oude Testament : deel 2
32 blz., [1ste druk 1976]

Auteur G. Aalbersberg
Illustrator Ben Horsthuis
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft


Verhalen uit het Oude Testament : deel 1
32 blz., [1ste druk 1976]

Auteur G. Aalbersberg
Illustrator Ben Horsthuis
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft


Bijbel voor de jeugd
176 blz., [1ste druk 1962]

Auteur Ben Anderman
Illustrator Hans Deininger
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam
Recensie(s):


Kinderbijbel
1523 blz., [1ste druk 1910]

Auteur W. Andringa Gz.
Uitgever Joh. de Liefde, Utrecht

Open digitale versie op Delpher


Kinderbijbel
382 blz., [1ste druk 1952]

Auteur M. Apperloo
Illustrator Fons Montens
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


Verhalen uit het leven van Jezus : eerste deel
57 blz., [1ste druk 1957]

Auteur April Ousler Armstrong
Illustrator Jules Gotlieb
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn
Recensie(s):


Verhalen uit het leven van Jezus : derde deel
59 blz., [1ste druk 1957]

Auteur April Ousler Armstrong
Illustrator Jules Gotlieb
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn
Recensie(s):


Het verhaal : Bijbel voor de jeugd, Oude Testament 2
192 blz., [1ste druk 1984]

Auteur Henk Barnard
Illustrator Reintje Venema
Uitgever Holkema & Warendorf, Bussum
Recensie(s):


Het verhaal : Bijbel voor de jeugd, Oude Testament 1
192 blz., [1ste druk 1984]

Auteur Henk Barnard
Illustrator Reintje Venema
Uitgever Holkema & Warendorf, Bussum
Recensie(s):


Het verhaal van Jezus : het Nieuwe Testament voor kinderen
121 blz., [1ste druk 1974]

Auteur W. Beneker
Uitgever Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen
Annotatie: Druk 2, 1977; 3, 1980;
Recensie(s):


Abraham, de vriend van God
15 blz., [1ste druk 1912]

Auteur Betsy
Uitgever Bredée, Rotterdam

Open digitale versie op Delpher

Recensie(s):


De geschiedenis van Jozef
16 blz., [1ste druk 1912]

Auteur Betsy
Uitgever Bredée, Rotterdam
Recensie(s):


Er was eens een God : Bijbelse geschiedenis
272 blz., [1ste druk 2006]

Auteur Bas Blokker
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever Contact, Amsterdam/Antwerpen


Dromen van vrede : verhalen uit de bijbel voor de jeugd van nu, het oude testament
288 blz., [1ste druk 1971]

Auteur Nico Bouhuijs
Illustrator Frank Rosen
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


De man van Nazareth : gezinsboek over leven, land en volk van Jezus
[1ste druk 1970]

Auteur Mies Bouhuys
Uitgever Meijer Pers N.V.
Recensie(s):


Woord voor Woord : kinderbijbel, het oude testament
271 blz., [5de druk ]

Auteur Bert Bouman
Uitgever Zomer & Keuning, Ede
Annotatie: Druk 1, 1982; 3, 1984;


De geschiedenissen van het Nieuwe Testament, naverteld door
123 blz., [1ste druk 1939]

Auteur H. van den Brink
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, 1939;


De geschiedenissen van het Nieuwe Testament, naverteld door
123 blz., [2de druk 1939]

Auteur H. van den Brink
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1939;


Pearl S. Buck vertelt uit de bijbel : vertaald door Chris van der Hoorn
460 blz., [1ste druk 1979]

Auteur Pearl S. Buck
Illustrator Ellis Samshuijzen
Uitgever Novapress, Laren


Bijbelsche geschiedenis voor de katholieke jeugd : in het nederlandsch overgebracht door A.H. Potberg
292 blz., [11de druk 1906]

Auteur R. Businger
Uitgave van Mosmans, Venlo


De jongen met de herdersfluit : verhalen over kinderen uit de bijbel
224 blz., [1ste druk 1965]

Auteur D.A. Cramer-Schaap
Illustrator Jenny Dalenoord
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


De Bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald; met woord vooraf van
324 blz., [11de druk ]

Auteur J.H. Donner
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1883; 12, 1936;


Stofomslag bij het volgende boek


De blijde boodschap : teksten uit het nieuwe testament met commentaar van Harrie Duif in samenwerking met dr. Okke Jager
191 blz., [1ste druk 1965]

Auteur Harrie Duif
Illustrator Jacques le Scanff
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbelse geschiedenis ( katholieke schoolbijbel) : volledige uitgave, in het nederlands vertaald onder toezicht van A. van der Heeren
327 blz., [14de druk ]

Auteur Jacob Ecker
Uitgave van Linssen & Derkx, Venlo


Dromen van vrede : verhalen uit de bijbel voor de jeugd van nu, het oude testament
288 blz., [1ste druk 1971]

Auteur Gertie Evenhuis
Illustrator Frank Rosen
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


Woord voor Woord : kinderbijbel, het oude testament
271 blz., [5de druk ]

Auteur Karel Eykman
Uitgever Zomer & Keuning, Ede
Annotatie: Druk 1, 1982; 3, 1984;


Stofomslag bij het volgende boek


Kleine vertellingen uit het grote boek : één voor elke dag van 't jaar
400 blz., [1ste druk 1948]

Auteur B.J.W. de Graaff
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


De bijbel voor kinderen
379 blz., [1ste druk 1894]

Auteur J.H. Gunning J.Hz.
Uitgever A.W. Sijthoff, Leiden
Annotatie: Druk 2, 1909;


Jeugdbijbel : keuze van de bijbelteksten en theologische adviezen, Walter Wiese ; vert. van Ton van der Worp
280 blz., [1ste druk 1969]

Auteur Friedrich Hoffmann
Illustrator Frère Eric de Saussure
Uitgever Bosch & Keuning N.V., Baarn


De katholieke jeugdbijbel : in samenwerking met Pater Romualdus, O.M.Cap.
444 blz., [1ste druk 1936]

Auteur To Hölscher
Illustrator J.H. Hartley
Uitgever N.V. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg
Recensie(s):


Gods liefdeplan : bijbelse geschiedenis voor de R.K. lagere school, vierde deeltje
120 blz., [1ste druk 1947]

Auteur To Hölscher
Illustrator Roothciv
Uitgever G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage


Eerste lichtstralen : godsdienstig onderricht aan jonge kinderen
222 blz., [1ste druk 1913]

Auteur Aletta Hoog
Uitgever Hollandia-drukkerij, Baarn
Annotatie: Druk 2, 1924;


Eerste lichtstralen : godsdienstig onderricht aan jonge kinderen
231 blz., [2de druk 1924]

Auteur Aletta Hoog
Illustrator G. Westermann
Uitgever Hollandia-drukkerij, Baarn
Annotatie: Druk 1, 1913;


Eerste lichtstralen : godsdienstig onderricht aan jonge kinderen
231 blz., [2de druk 1924]

Auteur Aletta Hoog
Illustrator G. Westermann
Uitgever Hollandia-drukkerij, Baarn
Annotatie: Druk 1, 1913;

Open digitale versie op Delpher


Bijbels vertelboek Nieuwe Testament
734 blz., [2de druk 1950]

Auteur J. Hoogwerf
Illustrator Tjeerd Bottema
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1935;
Recensie(s):


Vertelboek voor de bijbelsche geschiedenis, deel I O.T.
826 blz., [1ste druk 1935]

Auteur J. Hoogwerf
Illustrator Tjeerd Bottema
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Recensie(s):


Vertelboek voor de bijbelsche geschiedenis, deel II N.T.
734 blz., [1ste druk 1935]

Auteur J. Hoogwerf
Illustrator Tjeerd Bottema
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Ook verschenen als: "Bijbels vertelboek Nieuwe Testament".
Annotatie: Druk 2, 1950;
Recensie(s):


De bijbel voor jongelieden
284 blz., [1ste druk 1871]

Auteur I. Hooykaas
Uitgave van J.F.V. Behrns, Harlingen

Open digitale versie op Allard Pierson beelbank


Kinderbijbel, deel 2 : naar de bijbel voor jonge lieden
201 blz., [1ste druk 1878]

Auteur I. Hooykaas
Uitgever Joh. Ykema, 's-Gravenhage


Stofomslag bij het volgende boek


De heilige geschiedenis, deel 1 het oude testament : uit het Fries vertaald door Arjen Miedema
434 blz., [1ste druk 1959]

Auteur U. van Houten
Illustrator Klaas Pijlman
Uitgave van T. Wever, Franeker


Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes
247 blz., [5de druk 1938]

Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever Spruyt, van Mantgem & de Does N.V., Leiden
Annotatie: Druk 1, 1926; 2, 1927; 3, 1930; 4, 1934; 13, 1950; 15, 1966;
Recensie(s):


Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes
243 blz., [13de druk 1950]

Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever Spruyt, van Mantgem & de Does N.V., Leiden
Annotatie: Druk 1, 1926; 2, 1927; 3, 1930; 4, 1934; 5, 1938; 15, 1966;
Recensie(s):


Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes
243 blz., [15de druk 1966]

Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever Spruyt, van Mantgem & de Does N.V., Leiden
Annotatie: Druk 1, 1926; 2, 1927; 3, 1930; 4, 1934; 5, 1938; 13, 1950;
Recensie(s):


De bijbelsche geschiedenissen
472 blz., [1ste druk 1918]

Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "De bijbelse geschiedenissen".
Annotatie: Druk 2, 1919; 3, 1921; 4, 1923; 5, 1924; 6, 1929; 11, 1950; 15, 1965;
Recensie(s):


De bijbelsche geschiedenissen
470 blz., [6de druk 1929]

Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "De bijbelse geschiedenissen".
Annotatie: Druk 1, 1918; 2, 1919; 3, 1921; 4, 1923; 5, 1924; 11, 1950; 15, 1965;
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


De bijbelse geschiedenissen
579 blz., [15de druk 1965]

Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "De bijbelsche geschiedenissen".
Annotatie: Druk 1, 1918; 2, 1919; 3, 1921; 4, 1923; 5, 1924; 6, 1929; 11, 1950;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenis voor cathechetisch onderwijs bewerkt : 2de stukje, Nieuwe Testament
70 blz., [1ste druk ]

Auteur J.D.J. Idenburg
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht


"De Weg" door de bijbel aangewezen
389 blz., [1ste druk ]

Auteur Gesina Ingwersen
Uitgave van Bijbel-Kiosk-Vereniging, Amsterdam


Bijbel in vertelling en beeld
739 blz., [8ste druk ]

Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator Klaas Pijlman
Uitgave van Bijbel-Kiosk-Vereniging, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, 1947; 5, 1956; 6, 1960; 7, 1963; 9, 1968; 15, 1975;
Recensie(s):


Eenvoudig leerboekje van de bijbelse geschiedenis voor de lagere school : eerste deeltje, het oude testament
35 blz., [3de druk 1954]

Auteur L. Kalsbeek
Illustrator Henk Poeder
Uitgever G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage


Eenvoudig leerboekje van de bijbelse geschiedenis voor de lagere school : tweede deeltje, het nieuwe testament
34 blz., [3de druk 1955]

Auteur L. Kalsbeek
Illustrator Henk Poeder
Uitgever G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage


Bijbel voor kinderen, deel 1 : Het oude Testament, met zingen en spelen
275 blz., [11de druk 1972]

Auteur J.L. Klink
Illustrator Piet Klaasse
Uitgever Wereldvenster, Baam
Annotatie: Druk 1, 1959;
Recensie(s):


Bijbel voor kinderen, deel 2 : Het nieuwe Testament, met zingen en spelen
275 blz., [11de druk 1972]

Auteur J.L. Klink
Illustrator Piet Klaasse
Uitgever Wereldvenster, Baam
Annotatie: Druk 1, 1961;
Recensie(s):


Geschiedenis van het nieuwe testament voor school en huisgezin
260 blz., [1ste druk 1925]

Auteur B.C. Kloostermans
Illustrator G. Dore
Bandontwerper Rob Graafland
Uitgever L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos
Annotatie: Druk 7, 1941;

Open digitale versie op Delpher


Geschiedenis van het nieuwe testament voor school en huisgezin
255 blz., [7de druk 1941]

Auteur B.C. Kloostermans
Uitgever L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos
Annotatie: Druk 1, 1925;


Het oude verbond : bijbelverhalen, deel 2
80 blz., [4de druk ]

Auteur B.C. Kloostermans
Illustrator Rob Graafland
Uitgever L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos
Annotatie: Druk 1, 1925;


De heilige historie aan kinderen verhaald : uitgegeven onder toezicht en met inleiding van ds. J.J. Knap
340 blz., [1ste druk 1921]

Auteur J.C. de Koning
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "Kleine bijbelse geschiedenis : ingeleid door ds. J.J. Knap".
Annotatie: Druk 2, 1922; 5, 1947; 6, 1951; 7, 1955;

Open digitale versie op DBNL


Kleine bijbelse geschiedenis : ingeleid door ds. J.J. Knap
252 blz., [2de druk 1922]

Auteur J.C. de Koning
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1921; 5, 1947; 6, 1951; 7, 1955;


Kleine bijbelse geschiedenis : ingeleid door ds. J.J. Knap
252 blz., [5de druk 1947]

Auteur J.C. de Koning
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1921; 2, 1922; 6, 1951; 7, 1955;


Kleine bijbelse geschiedenis : ingeleid door ds. J.J. Knap
252 blz., [6de druk 1951]

Auteur J.C. de Koning
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1921; 2, 1922; 5, 1947; 7, 1955;


De bijbel voor jongelieden
284 blz., [1ste druk 1871]

Auteur A. Kuenen
Uitgave van J.F.V. Behrns, Harlingen

Open digitale versie op Allard Pierson beelbank


Kinderbijbel
715 blz., [9de druk 2004]

Auteur Evert Kuijt
Illustrator Reint de Jonge
Uitgever Boekencentrum, Zoetermeer
Annotatie: Druk 1, 1987;


Bijbel voor de jeugd
616 blz., [2de druk 1951]

Auteur Joh.E. Kuiper
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Annotatie: Druk 1, 1948; 5, 1963;
Recensie(s):


Bijbel voor de jeugd
565 blz., [5de druk 1963]

Auteur Joh.E. Kuiper
Illustrator Kees van Lent
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1951;
Recensie(s):


De kinderbijbel van Johanna Kuiper : Oude en Nieuwe Testament
343 blz., [1ste druk 1959]

Auteur Joh.E. Kuiper
Illustrator A. Jagtenberg
Uitgever H.J. Paris, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, 1971;


De kinderbijbel van Johanna Kuiper : Oude en Nieuwe Testament
343 blz., [1ste druk 1959]

Auteur Joh.E. Kuiper
Illustrator A. Jagtenberg
Uitgever H.J. Paris, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, 1971;


De kinderbijbel van Johanna Kuiper : Oude en Nieuwe Testament
241 blz., [2de druk 1971]

Auteur Joh.E. Kuiper
Illustrator A. Jagtenberg
Uitgever H.J. Paris, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1959;


Het verhaal van Jezus : het Nieuwe Testament voor kinderen
121 blz., [1ste druk 1974]

Auteur Hanna Lam
Uitgever Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen
Annotatie: Druk 2, 1977; 3, 1980;
Recensie(s):


Je moest eens weten... : deel 2
111 blz., [6de druk ca. 1980]

Auteur Ludo van der Land
Illustrator Wim van Iterson
Bandontwerper Herman Dorgelo
Uitgever Jacob Dijkstra, Groningen


Je moest eens weten... : deel 1
94 blz., [6de druk ca. 1980]

Auteur Ludo van der Land
Illustrator Wim van Iterson
Bandontwerper Herman Dorgelo
Uitgever Jacob Dijkstra, Groningen


Je moest eens weten... : deel 2
111 blz., [6de druk ca. 1980]

Auteur Sipke van der Land
Illustrator Wim van Iterson
Bandontwerper Herman Dorgelo
Uitgever Jacob Dijkstra, Groningen


De bijbel naverteld : voor Nederland bewerkt door dr. C.P. Gunning
462 blz., [1ste druk 1924]

Auteur Hendrik van Loon
Uitgever Scheltens & Giltay, Amsterdam


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 1 Het begin
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 10 Op weg naar het nieuwe koninkrijk
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 2 Grote mannen van vroeger
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 3 Moeilijkheden en Overwinningen
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 4 Helden en heldinnen
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 5 Mannen van God
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 6 Gevechten en overwinningen
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 7 Jezus
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 8 De allergrootste koning
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel in woord en beeld, meer dan vierhonderd verhalen in 10 delen, deel 9 De allergrootste koning
[1ste druk 1976]

Auteur A.S. Maxwell
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage


De bijbel behandeld voor jonge mensen : het oude testament
416 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Wolf Meesters
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


De bijbel behandeld voor jonge mensen : het nieuwe testament
253 blz., [1ste druk 1952]

Auteur Wolf Meesters
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Bijbel thora voor kinderen
297 blz., [1ste druk 1977]

Auteur J.M. van Minnen
Bandontwerper Nelly Witte-Brooymans
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Verhalen van Jezus aan de kinderen verder verteld door
83 blz., [1ste druk 1950]

Auteur Kaj Munk
Illustrator Herluf Jensenius
Uitgever Daamen, Rotterdam
Recensie(s):


Kinderbijbel, deel 2 : naar de bijbel voor jonge lieden
201 blz., [1ste druk 1878]

Auteur A.J. Oort
Uitgever Joh. Ykema, 's-Gravenhage


De bijbel voor jongelieden
284 blz., [1ste druk 1871]

Auteur H. Oort
Uitgave van J.F.V. Behrns, Harlingen

Open digitale versie op Allard Pierson beelbank


Kinderbijbel, deel 2 : naar de bijbel voor jonge lieden
201 blz., [1ste druk 1878]

Auteur H. Oort
Uitgever Joh. Ykema, 's-Gravenhage


Verhalen uit den bijbel : voor kinderen van tien jaar en ouder
201 blz., [1ste druk 1925]

Auteur Felix Ortt
Illustrator W. Hardenberg
Uitgever N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom


Stofomslag bij het volgende boek


Vertellingen uit de bijbel : voor jonge kinderen
135 blz., [2de druk 1952]

Auteur Felix Ortt
Illustrator Rembrandt
Uitgever N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon, den Haag


Vertellingen uit den bijbel voor de kleintjes
201 blz., [1ste druk 1925]

Auteur Felix Ortt
Illustrator W. Hardenberg
Uitgever N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom


De Bijbel vertelt... : voor kinderen en jonge mensen
304 blz., [1ste druk ca. 1950]

Auteur A.P. Plomp
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Vertellingen uit den bijbel : geschiedenis van het Israëlietische volk
245 blz., [1ste druk 1925]

Auteur Rappold
Illustrator W. Hardenberg
Uitgever H. Meulenhoff, Amsterdam


Vertellingen uit den bijbel : geschiedenis van het Israëlietische volk
245 blz., [1ste druk 1925]

Auteur Rappold
Illustrator W. Hardenberg
Uitgever H. Meulenhoff, Amsterdam


De weg van het licht
346 blz., [2de druk 1950]

Auteur M.A.M. Renes-Boldingh
Illustrator Gunhild Kristensen
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1950; 3, 1952; 4, 1955; 5, 1962; 6, 1969; 7, 1972;

Open het boekje

Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


De weg van het licht
355 blz., [4de druk 1955]

Auteur M.A.M. Renes-Boldingh
Illustrator Gunhild Kristensen
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1950; 2, 1950; 3, 1952; 5, 1962; 6, 1969; 7, 1972;
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Bijbel voor het gezin
272 blz., [1ste druk 1975]

Auteur Jenny Robertson
Illustrator Gordon King
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam
Recensie(s):


Gods liefdeplan : bijbelse geschiedenis voor de R.K. lagere school, vierde deeltje
120 blz., [1ste druk 1947]

Auteur P. Romualdus
Illustrator Roothciv
Uitgever G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage


De handelingen der apostelen beschreven door Lukas : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
63 blz., [1ste druk ca. 1930]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


De handelingen der heilige apostelen beschreven door Lukas : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
64 blz., [1ste druk ca. 1930]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
48 blz., [1ste druk ]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
45 blz., [2de druk ]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
68 blz., [1ste druk ]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
46 blz., [1ste druk ca. 1930]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
40 blz., [2de druk ]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, ca. 1930;


Het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthéus : met plaatjes naar teekeningen en schilderijen vervaardigd in het heilige land
66 blz., [1ste druk ca. 1930]

Auteur S. van der Schaar
Illustrator S. van der Schaar
Uitgave van Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam


Bijbelsche verhalen
138 blz., [1ste druk 1932]

Auteur Arthur van Schendel
Uitgever W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
222 blz., [3de druk 1907]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 4, 1912; 5, 1916; 6, 1920; 7, 1925; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
222 blz., [4de druk 1912]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 5, 1916; 6, 1920; 7, 1925; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
222 blz., [4de druk 1912]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 5, 1916; 6, 1920; 7, 1925; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
238 blz., [5de druk 1916]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 6, 1920; 7, 1925; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [6de druk 1920]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Met 132 illustraties
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 7, 1925; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [6de druk 1920]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Met 132 illustraties
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 7, 1925; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [7de druk 1925]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 6, 1920; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [7de druk 1925]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 6, 1920; 8, 1932; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [8ste druk 1932]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 6, 1920; 7, 1925; 9, 1937;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [9de druk 1937]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 6, 1920; 7, 1925; 8, 1932;
Recensie(s):


Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
240 blz., [9de druk 1937]

Auteur C.F. Schöttelndreiër
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1894; 2, 1904; 3, 1907; 4, 1912; 5, 1916; 6, 1920; 7, 1925; 8, 1932;
Recensie(s):


Vertel het uw kinderen : bijbels vertel- en werkboek voor kinderen
392 blz., [1ste druk 1969]

Auteur Jac.J. Sinnema
Illustrator Dea de Vries
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Kleuterbijbel
203 blz., [4de druk ]

Auteur L. Spelberg-Stokmans
Illustrator Co Egelie
Uitgave van W. Gaade N.V., Delft
Annotatie: Druk 1, Bigot en Van Rossum, 1948; 2, 1951; 6, 1957;


Kleuterbijbel
203 blz., [6de druk 1957]

Auteur L. Spelberg-Stokmans
Illustrator Co Egelie
Uitgave van W. Gaade N.V., Delft
Annotatie: Druk 1, Bigot en Van Rossum, 1948; 2, 1951;


Wat ons uit het oude boek verteld wordt : bijbel voor jonge kinderen
312 blz., [3de druk 1948]

Auteur L. Spelberg-Stokmans
Uitgever Bigot & van Rossum, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1936; 2, 1943; 4, 1954;
Recensie(s):


Verhalen uit de Bijbel : op eigentijdse wijze verteld door
176 blz., [1ste druk 1990]

Auteur Lize Stilma
Illustrator Marius van Dokkum
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Verhalen van de Grote Koning
211 blz., [1ste druk 1974]

Auteur Lize Stilma
Illustrator Guus Andreas
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Recensie(s):


Bijbelse verhalen met plaatjes voor de kleintjes
190 blz., [1ste druk 1978]

Auteur Kenneth N. Taylor
Uitgever Gideon, Hoornaar


Het hoogste woord : verhalen uit de bijbel naverteld voor kinderen, deel 2
112 blz., [1ste druk 1970]

Auteur Riet Tigchelaar
Illustrator Jenny Dalenoord
Uitgever Boekencentrum, Zoetermeer


Luisteren naar de bijbel : verhalen uit de bijbel naverteld aan jonge kinderen
182 blz., [1ste druk 1984]

Auteur Riet Tigchelaar
Illustrator Reint de Jonge
Uitgever Boekencentrum, Zoetermeer


Bijbel voor de jeugd : deel 2
31 blz., [1ste druk 1948]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 7
31 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 10
30 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 4
31 blz., [1ste druk 1948]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 9
31 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 12
31 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 6
31 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 1
31 blz., [1ste druk 1948]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 3
31 blz., [1ste druk 1948]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : Nieuwe Testament
278 blz., [1ste druk 1957]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 8
31 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 11
31 blz., [1ste druk 1949]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : deel 5
31 blz., [1ste druk 1948]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Bijbel voor de jeugd : Oude Testament
268 blz., [1ste druk 1957]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Piet Broos
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 2, 1964;


Stofomslag bij het volgende boek


Bijbel voor de jeugd : Oude Testament
319 blz., [2de druk 1964]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Gerrit de Moree
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 1, 1957;


De schoolbijbel - Het nieuwe testament : deel 3
95 blz., [16de druk 1960]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Gerrit de Moree
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


De schoolbijbel - Het nieuwe testament : deel 1
95 blz., [16de druk 1960]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Gerrit de Moree
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 23, 1964;


De schoolbijbel - Het nieuwe testament : deel 2
95 blz., [16de druk 1960]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Gerrit de Moree
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 23, 1964;


De schoolbijbel - Het nieuwe testament : deel 2
96 blz., [23ste druk 1964]

Auteur Alphons Timmermans
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 16, 1960;


De schoolbijbel - Het oude testament : deel 3
107 blz., [16de druk 1960]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Gerrit de Moree
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


De schoolbijbel voor de groteren : deel 1 Oude Testament
74 blz., [7de druk ]

Auteur Alphons Timmermans
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 9, 1960;


Schoolbijbel voor de kleinen : deel 1, Oude Testament
64 blz., [9de druk 1963]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Annelies Kuiper
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond
Annotatie: Druk 1, 1954;
Recensie(s):


Schoolbijbel voor de kleinen : deel 3, Nieuwe Testament
64 blz., [9de druk 1963]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Annelies Kuiper
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Schoolbijbel voor de kleinen : deel 2, Oude Testament
64 blz., [9de druk 1963]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Annelies Kuiper
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Schoolbijbel voor de kleintjes : deel 2, Tweede leerjaar
48 blz., [9de druk 1960]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Annelies Kuiper
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Schoolbijbel voor de kleintjes : deel 1, Tweede leerjaar
48 blz., [9de druk 1960]

Auteur Alphons Timmermans
Illustrator Annelies Kuiper
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


De bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald
472 blz., [4de druk 1917]

Auteur S. Ulfers
Met 64 fraaie platen
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1898; 5, 1928;


De bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald
958 blz., [5de druk 1928]

Auteur S. Ulfers
Illustrator J.H. Hartley
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1898; 4, 1917;


De bijbelsche geschiedenis aan kinderen verhaald
[6de druk ]

Auteur S. Ulfers
Met ongeveer 600 kopergravuren
Uitgever A. Voorhoeve, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1898; 4, 1917; 5, 1928;


Bijbels vertelboek voor juniors, deel 1
[1ste druk 1947]

Auteur M. van Voorst van Beest
Uitgave van Westhill-Bureau, Maarssen


Bijbels vertelboek voor juniors, deel 2
[1ste druk 1947]

Auteur M. van Voorst van Beest
Uitgave van Westhill-Bureau, Maarssen


Bijbels vertelboek voor juniors, deel 3
151 blz., [1ste druk 1948]

Auteur M. van Voorst van Beest
Uitgave van Westhill-Bureau, Maarssen


Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes, derde jaar
[1ste druk ]

Auteur M. van Voorst van Beest
Uitgave van J. Brandt en Zoon, Amsterdam


Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes, eerste jaar
[1ste druk ]

Auteur M. van Voorst van Beest
Uitgave van J. Brandt en Zoon, Amsterdam


Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis : I, het Oude Testament
359 blz., [6de druk 1950]

Auteur Anne de Vries
Illustrator C. Jetses
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1940; 11, 1962; 15, 1966; 17, 1973;
Recensie(s):


Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis : II, het Nieuwe Testament
342 blz., [6de druk 1950]

Auteur Anne de Vries
Illustrator C. Jetses
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1940; 11, 1962; 16, 1968; 19, 1975;
Recensie(s):


Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis : I, het Oude Testament
327 blz., [11de druk 1962]

Auteur Anne de Vries
Illustrator C. Jetses
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1940; 6, 1950; 15, 1966; 17, 1973;
Recensie(s):


Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis : II, het Nieuwe Testament
312 blz., [12de druk ]

Auteur Anne de Vries
Illustrator C. Jetses
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1940; 6, 1950; 11, 1962; 16, 1968; 19, 1975;
Recensie(s):


Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis
636 blz., [27ste druk 2000]

Auteur Anne de Vries
Illustrator C. Jetses
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
316 blz., [1ste druk 1948]

Auteur Anne de Vries
Illustrator Tjeerd Bottema
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 2, 1950; 3, 1952; 8, 1960; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975; 29, 1993;
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
334 blz., [3de druk 1952]

Auteur Anne de Vries
Illustrator Tjeerd Bottema
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1950; 8, 1960; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975; 29, 1993;
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
334 blz., [8ste druk 1960]

Auteur Anne de Vries
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1950; 3, 1952; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975; 29, 1993;
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
225 blz., [29ste druk 1993]

Auteur Anne de Vries
Illustrator H.F. Schäfer
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1950; 3, 1952; 8, 1960; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975;
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
252 blz., [Herdruk, 1999]

Auteur Anne de Vries
Illustrator Fred Apps
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1950; 3, 1952; 8, 1960; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975; 29, 1993;
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
255 blz., [Herdruk, 2002]

Auteur Anne de Vries
Illustrator Schäfer
Uitgever Callenbach, Kampen
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1950; 3, 1952; 8, 1960; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975; 29, 1993;
Recensie(s):


Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis
336 blz., [Herdruk, 2005]

Auteur Anne de Vries
Illustrator Tjeerd Bottema
Uitgever Callenbach, Kampen
Annotatie: Druk 1, 1948; 2, 1950; 3, 1952; 8, 1960; 9, 1961; 16, 1968; 21, 1975; 29, 1993;
Recensie(s):


Vertel het uw kinderen : bijbels vertel- en werkboek voor kinderen
392 blz., [1ste druk 1969]

Auteur C.M. de Vries
Illustrator Dea de Vries
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam


Bijbel thora voor kinderen
297 blz., [1ste druk 1977]

Auteur E. de Vries
Bandontwerper Nelly Witte-Brooymans
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Recensie(s):


Nieuwe kinderbijbel in woord en beeld
320 blz., [1ste druk 1997]

Auteur Carol Watson
Illustrator Lucy Su, Mary Lonsdale
Uitgave van Uitgeverij Helmond, Helmond


Christus ... onze Heiland
158 blz., [1ste druk 1896]

Auteur E.G. White
Uitgever Pacific Press Publishing Assn., Kaapstad


Christus ... onze Heiland
158 blz., [1ste druk 1896]

Auteur E.G. White
Uitgever Pacific Press Publishing Assn., Kaapstad


Geschiedenissen uit de bijbel 1
[1ste druk 1982]

Auteur B.J. van Wijk
Illustrator Albert Wessels
Uitgever John Bunyuan Stichting, Barneveld


Geschiedenissen uit de bijbel 2
[1ste druk 1982]

Auteur B.J. van Wijk
Illustrator Albert Wessels
Uitgever John Bunyuan Stichting, Barneveld


Geschiedenissen uit de bijbel 3
[1ste druk 1982]

Auteur B.J. van Wijk
Illustrator Albert Wessels
Uitgever John Bunyuan Stichting, Barneveld


Bijbels vertelboek voor juniors, deel 1
[1ste druk 1947]

Auteur V. Witte Eechout
Uitgave van Westhill-Bureau, Maarssen


Bijbels vertelboek voor juniors, deel 2
[1ste druk 1947]

Auteur V. Witte Eechout
Uitgave van Westhill-Bureau, Maarssen


Bijbels vertelboek voor juniors, deel 3
151 blz., [1ste druk 1948]

Auteur V. Witte Eechout
Uitgave van Westhill-Bureau, Maarssen


Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes, derde jaar
[1ste druk ]

Auteur V. Witte Eechout
Uitgave van J. Brandt en Zoon, Amsterdam


Bijbelsch vertelboek voor de kleintjes, eerste jaar
[1ste druk ]

Auteur V. Witte Eechout
Uitgave van J. Brandt en Zoon, Amsterdam


Geschiedenis van het Nieuwe Testament : met wetensch. medew. van A. van der Weijden
308 blz., [2de druk ]

Auteur H. Wolffenbuttel-van Rooyen
Met 36 gravures van Gustave Doré
Uitgave van Fontein, Baarn
Annotatie: Druk 1, 1952;


Geschiedenis van het Oude Testament : met wetensch. medew. van A. van der Weijden
415 blz., [3de druk 1950]

Auteur H. Wolffenbuttel-van Rooyen
Met 80 gravures van Gustave Doré
Uitgave van Fontein, Baarn
Annotatie: Druk 1, 1950;
Recensie(s):


De Heilige Schrift, 3 delen
360 blz., [1ste druk 1955]

Auteur Piet Worm
Uitgever Elsevier, Amsterdam
Recensie(s):


De man van Nazareth : gezinsboek over leven, land en volk van Jezus
[1ste druk 1970]

Auteur Piet Worm
Uitgever Meijer Pers N.V.
Recensie(s):


Mijn bijbelverhalen
288 blz., [1ste druk 2024]

Auteur Tom Wright
Uitgave van Jongbloed media, Leeuwarden