Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

W.F. Walch

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Hansje : naar het Hoogduitsch
23blz., [2de druk , ca. 1920]
Uitgave van Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond

Open digitale versie op Delpher