Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

F.J. Voorhuis

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Vanwaar?, Waartoe?, Waarheen? : de groote vragen des levens, de vragen naar God, naar het begin, het doel, en de eindbestemming des menschen, beschouwd in het licht van den Bijbel
[4de druk ,1947]
Uitgever Veritas, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1938; 2, 1939; 3, 1940;