Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

D.H. Meijer

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
De schildknaap van den geuzenridder (1567-1576) : een verhaal voor jonge lieden
209blz., [1ste druk , 1873]
Uitgever R. van Hindeloopen Labberton, Doesborgh

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
De vrijbuiters van Leiden : tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574, voor jongelieden
232blz., [1ste druk , 1873]
Uitgever Gebr. van der Post, Utrecht
Annotatie: Druk 2, 1896; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De vrijbuiters van Leiden : tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574, voor jongelieden
[2de druk ,1896]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1873; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De vrijbuiters van Leiden : tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574, voor jongelieden
[3de druk ,1898]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1873; 2, 1896;
Recensie(s):