Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

Anne C. Kok

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
De kruisvlag in top : zendingsvertelboek voor school en huisgezin
396blz., [1ste druk , 1926]
Medeauteur: J. Hobma, H.A. van den Hoven van Genderen

Uitgever H.H. Kok Bzn., Zwolle

Zie ook: Zendingslectuur voor kinderen