Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

Freek Christiaan Kamma
* Wiersum, 1906 - † 26-9-1987.

Freerk Christiaans Kamma (1906-1987) werd geboren in Wierum (Friesland) en werkte enige tijd als matroos en bakker. Zijn activiteiten in de Christelijke Jongemannen Vereniging (CJMV) brachten hem in aanraking met de zending. Van 1925 tot 1931 volgde hij de opleiding aan de NZS te Oegstgeest; in 1931 werd hij afgevaardigd naar Nieuw-Guinea als zendeling-leraar. Tot 1942 was hij ressortszendeling in Genyem-Nimboran, Manokwari en Sorong. Tijdens de Japanse bezetting was hij geïnterneerd in Zuid-Celebes; in 1946 repatrieerde hij. Om gezondheidsredenen kon hij niet terugkeren: in de volgende jaren was hij docent aan de Zendingshogeschool, en kreeg hij een studieopdracht die resulteerde in een promotie in de etnologie bij prof. J.P.B. de Josselin de Jong met het proefschrift Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied, (Den Haag [1954], Engelse editie Koreri. Messianic movements in the Biak-Numfor culture area, Den Haag 1972). In 1955 keerde hij terug naar Nieuw-Guinea, waar hij tot 1962 werkzaam was als terreinleider van de zending en secretaris van de Evangelische Christelijke Kerk. In deze periode nam hij namens de Zending der NHK deel aan de Third South Pacific Conference. Na zijn definitieve terugkeer had hij de supervisie over de vertaling van het Nieuwe Testament in het Biaks, leverde hij een bijdrage aan een gezangboek in die taal, en schreef hij zijn magnum opus Dit Wonderlijke Werk: Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. Een socio-missiologische benadering, (Oegstgeest 1976, 2e druk 1977, 2 delen; Indonesische vertaling Jakarta 1981/1994, 3 delen). In deze periode verschenen ook enkele publicaties over de Papoese cultuur en mythologie. Kamma was een zeer markant figuur met een ook in de zending buitengewone wil en vermogen zich in te leven in de wereld van de Papoea's. Het Biaks sprak hij vloeiend, maar hij kende ook meerdere andere talen van westelijk Nieuw-Guinea. Th. van den End

Zie ook resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/persoon/3753077481

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Badesiw, de schrik der wouden
110blz., [1ste druk , 1949]
Illustrator Jan Lutz
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):

Open het boekje op achterderug.nl