Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

Jan de Haan
* Boornbergum (Fr), 14-3-1904 - † Groningen, 18-8-1978.

J. de Haan schreef ook onder het pseudoniem Hanja Daen.
Na de lagere school kwam hij in de tweede klas van de Christelijke Kweekschool te Sneek terecht, die hij in 1924 als jong onderwijzer verliet. Bij gebrek aan werk solliciteerde hij bij de redactie van het Friesch Dagblad in Sneek. Op een briefkaart werd hem meegedeeld dat hij kon komen: tegen een salaris van f 10,- per week. Op het kantoor in Sneek werd hij bij gebrek aan mankracht meteen voor de volle honderd procent ingezet.
In 1941 hield het Friesch Dagblad op te verschijnen: de redactie en de directie wilden zich niet neerleggen bij de bevelen van de Duitse Presserat. Baas de Haan zat dientengevolge zonder werk en ging er dus een boekhouddiploma bijhalen. Die studie samen met administratief werk voor de Gereformeerde Kerk waarvan hij lid was liet hem toch nog vrije tijd. In deze donkere oorlogsjaren was het dat zijn eerste historische kinderboeken ontstonden: “Fen bûgjen frjemd”. De tendens van het manuscript was wel zo opstandig, dat zijn vrouw het veiligheidshalve verborg in de bergruimte onder haar naaimachine. Na de oorlog werd het boek uitgegeven. Later volgden nog meer titels in hetzelfde genre.
Na de oorlog vertrok Jan de Haan naar Groningen, waar uitgever Jan Haan “De Nieuwe Provinciale Groninger Courant”opnieuw deed verschijnen. Daar werd Jan de Haan tot “Baas”de Haan. Vijfentwintig jaar lief en leed heeft hij met deze krant gedeeld, eerst als chef-redacteur later als hoofdredacteur, totdat de krant in 1965 opging in het dagblad Trouw. Tot 1972 is “Baas”de Haan chef-redacteur van de Noord-editie van Trouw.

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
De Friese kurassier : historisch verhaal, 1812-1824
207blz., [1ste druk , 1944]
Uitgever Koster, Sneek
Annotatie: Druk 2, Arena te Amsterdam, ca. 1955; 3, Ligtenberg te Rijssen, 1986;
Plaatje ontbreekt
De Friese kurassier : historisch verhaal, 1812-1824
Andere uitgave, 208 blz.,1986
Uitgever Ligtenberg B.V., Rijssen
Annotatie: Druk 1, 1944; 2, Arena te Amsterdam, ca. 1955; 3, Ligtenberg te Rijssen, 1986;