Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

Helene Barde

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Excelsior, de Zondagschool haar doel en inrichting, haar roeping en beteekenis : een met den tweeden prijs bekroond antwoord op eene te Genève uitgeschreven prijsvraag over de zondagscholen
42blz., [1ste druk , 1873]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open digitale versie op Delpher