Auteur


Pdf-printvriendelijke versie (normaal) (compact)

C.S. Adama van Scheltema
* 1815 - † 1897.

Predikant in de Ned. Herv. kerk Hij was een centraal figuur in de Ned. zondagsschoolvereniging. Zo redigeerde hij het blad van deze vereniging "De christelijke familiekring". Hij had ook zitting in het bestuur van het Godsdienstig traktaat genootschap en was baanbreker voor de geheelonthouding.
Zie ook: Willem Bouwman, Adama van Scheltema, tegen drankmisbruik het evangelie, Nederland Dagblad, 8-8-2010.
Zie ook www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=Adama%20van%20Scheltema%2C%20Carel%20Steven
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
C.H. Spurgeon : naar het Engelsch
184blz., [1ste druk , 1892]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
C.H. Spurgeon : naar het Engelsch
184blz., [1ste druk , 1892]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
De kleine blinde Hanna en tot hoe grooten zegen hare blindheid werd
[1ste druk ,1891]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Open advertentie in: De gereformeerde kerk 1891-1892 no 166 10-12-1891
;
Plaatje ontbreekt
De man die aan zich zelven de hand hield : paaschboekje voor de Nederlandsche Zondagschool-vereeniging
[1ste druk ,1875]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De vreeze Gods is wijsheid : twee verhalen voor kerstgeschenk
[1ste druk ,1875]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Diamanten in het slijk
[1ste druk ,1866]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Opregte Haarlemsche Courant 29-11-1866
;
Plaatje ontbreekt
Het dochtertje van den tegelbakker : een kerstverhaal, naar het engelsch
[1ste druk ,1883]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 12-12-1883
;
Plaatje ontbreekt
Het Zondagschool-Eeuwfeest in 1880 : naar het Engelsch door
[1ste druk ,1880]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
John Bunyan : uit zijn leven en naar zijne geschriften beschouwd
224blz., [65ste druk , jaar onbekend]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Annotatie: Druk 1, 1889;
Plaatje ontbreekt
Neerbosch' bloemenkorf : een geschenk voor meisjes
16blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Ons zangboekje : vijftig tweestemmige liederen en psalmen, voor zondagsscholen, kinderkerken en bijzondere scholen
188blz., [65ste druk , jaar onbekend]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch
Annotatie: Druk 1, 1892;
Plaatje ontbreekt
Pinkstergeschenk : herinnering aan de martelaren der eerste christeneeuwen
[1ste druk ,1867]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Van zon en zomer
64blz., [8ste druk , 1929]
Uitgave van W.L. & J. Brusse, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1902;
Plaatje ontbreekt
Wat kinderen kunnen doen
[1ste druk ,ca. 1870]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Heraut 9-12-1870
;
Plaatje ontbreekt
Winterlooveren : proza en poëzij
[1ste druk ,1854]
Medeauteur: E. Gerdes

Uitgever Allart en Van der Made, Amsterdam

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank
Plaatje ontbreekt
Zondagschoolzang : handleiding voor zangonderwijs, in lessen en voorbeelden, naar het Engelsch van John Curwen
64blz., [1ste druk , ca. 1890]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open digitale versie op Delpher