Auteur- en Titelgegevens

Pdf-printvriendelijke versie
Derk Johan Baarslag Dzn.
* Zwolle, 23-6-1886 - † Twello, 19-5-1968.

Onderwijzer te Nijkerkerveen (1905), Zelhem (1907), Dinxperlo (1908), Apeldoorn (1909). Onderwijzer en hoofd van de School met den Bijbel (1913-1946) te Hedel.Literatuur: Agatha Baarslag, D.J. Baarslag Dzn : zijn leven en werken, 2000.


De aartsvaders : Oud-Israël, deel 1
158 blz., [1ste druk 1934]
Recensie/Opmerking:

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 80-82
Annotatie: Druk 2, 1937;
Israel in Egypte : Oud-Israël, deel 2
160 blz., [1ste druk 1934]
Recensie/Opmerking:

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 59-61
Annotatie: Druk 2, 1937;
Woestijnen en wonderen, met Mozes van Egypte naar Moab : Oud-Israël, deel 3
160 blz., [1ste druk 1935]
Recensie/Opmerking:

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 80-82
Annotatie: Druk 2, 1937;
Baäls en burchten : Kanaän voor en tijdens den intocht, Oud-Israël, deel 4
160 blz., [1ste druk 1935]

Libellen-serie nr. 141-143
Annotatie: Druk 2, 1938;
Verdeeld land en verdeeld volk : Jozua en de vroegste richterentijd, Oud-Israël, deel 5
152 blz., [1ste druk 1935]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 144-146
Annotatie: Druk 2, 1938;
Richters, roovers en Filistijnen : Oud-Israël, deel 6
156 blz., [1ste druk 1936]

Libellen-serie nr. 161-163
Annotatie: Druk 2, 1938;
Samuël en Saul : Oud-Israël, deel 7
146 blz., [1ste druk 1936]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 164-166
Annotatie: Druk 2, 1938;
De man van macht : (David), Oud-Israël, deel 8
176 blz., [1ste druk 1936]

Libellen-serie nr. 167-169
Annotatie: Druk 2, 1938;
Om troon en tempel : Salomo tot Athalia, Oud-Israël, deel 9
164 blz., [1ste druk 1936]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 180-182
Annotatie: Druk 2, 1939;
Twist en tweedracht : Joas tot Jojakim, Oud-Israël, deel 10
188 blz., [1ste druk 1936]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 183-185
Annotatie: Druk 2, 1939;
Ruïne en restauratie : van Zedekia tot Zerubbabel, Oud-Israël, deel 11
176 blz., [1ste druk 1936]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 186-188
Annotatie: Druk 2, 1939;
Reformatie en formalisme : van Zerubbabel tot het einde van het Perzenrijk, Oud-Israël, deel 12
196 blz., [1ste druk 1936]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 189-191
Annotatie: Druk 2, 1939;
Door donkere diepte : Israël van Alexander den groote tot en met Antiochus den groote, 322-187. Job - Prediker - de spreuken van den zoon van Zirach, Oud-Israël, deel 13
204 blz., [1ste druk 1937]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 270-272
Martelaren en Makkabeeën : de tijd van Antiochus IV tot het jaar 164. de Septuaginta. de boeken Daniël, Judith en Tobias, Oud-Israël, deel 14
148 blz., [1ste druk 1938]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 273-275
Priesters vorsten en partijleiders : een eeuw van joodsche zelfstandigheid onder de Makkabeeën (164-43), Oud-Israël, deel 15
172 blz., [1ste druk 1938]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 276-278
De tijd van Herodes den Oude : het tijdvak van 43-4 voor onze jaartelling, Oud-Israël, deel 16
152 blz., [1ste druk 1938]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 279-281
Jeruzalem of Caesarea? : Juda onder romeinsche procuratoren de tijd na den dood van Herodes, Oud-Israël, deel 17
196 blz., [1ste druk 1938]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 282-284
Beginnende van Galilea : over de vier evangeliën - algemeen gedeelte over den Christus - Johannes de dooper - eerste optreden in Galilea, Oud-Israël, deel 18
176 blz., [1ste druk 1938]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 285-287
De zaligmaker en de Zeloten : in Galilea. de ommekeer na de spijziging. christusbelijdenis. verheerlijking. Naïn. naar het loofhuttenfeest., Oud-Israël, deel 19
200 blz., [1ste druk 1939]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 288-290
De herder en de huurlingen : nog over het loofhuttenfeest - het inwijdingsfeest - door Samaria - Lazarus van Bethanië - de laatste reis naar Jeruzalem, Oud-Israël, deel 20
184 blz., [1ste druk 1939]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 291-293
De geweldigste crisis der historie : de paaschnacht - Golgotha - de opstanding, Oud-Israël, deel 21
176 blz., [1ste druk 1939]

Open digitale versie op Delpher

Libellen-serie nr. 318-320
De vlammende tempel : Israël van 30-70 n.o.j. - de joodsche staat van de verwerping van den Christus tot de tempelverwoesting (met registers), Oud-Israël, deel 22
200 blz., [1ste druk 1940]

Libellen-serie nr. 321-323
De groote historie van een klein land : deel 1, barbaren en burchtbewoners, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
176 blz., [1ste druk 1938]

Libellen-serie nr. 328-330
De groote historie van een klein land : deel 2, krijgsgeweld en kloostervroomheid, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
212 blz., [1ste druk 1939]

Libellen-serie nr. 331-333
De groote historie van een klein land : deel 3, schavotten en schriktooneelen, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
216 blz., [1ste druk 1939]

Libellen-serie nr. 334-336
De groote historie van een klein land : deel 4, worstelen en winnen, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
208 blz., [1ste druk 1940]

Libellen-serie nr. 337-339
De groote historie van een klein land : deel 5, een klein land voert groote politiek, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
192 blz., [1ste druk 1940]

Libellen-serie nr. 340-342
De groote historie van een klein land : deel 6, de regententijd, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
192 blz., [1ste druk 1941]

Libellen-serie nr. 343-345
De groote historie van een klein land : deel 7, de revolutietijd, bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
212 blz., [1ste druk 1941]

Libellen-serie nr. 346-348
De groote historie van een klein land : deel 8, een tijd van vooruitgang (met index), bandontwerp en illustraties van ir. M.C.A. Meischke
216 blz., [1ste druk 1941]

Libellen-serie nr. 349-351

Auteurs


W.J. Aalders
Marnix van St. Aldegonde
Francis André
D.J. Baarslag Dzn.
H.P.J. Bakker
M. Barendrecht-Hoen
A.G. Barkey Wolf
J.H. Bavinck
G. van der Beek
C. Beekhuis
T. van Benthem Jutting
H.G. van Beusekom
Martien Beversluis
Jan Boer
E. van Boetzelaer van Dubbeldam-van der Hoop van Slochteren
G. Bos
A.L.G. Bosboom-Toussaint
Gerbrand Adriaensz. Bredero
G. Brillenburg-Wurth
S. Broekhuizen
Johanna van Broekhuizen
A.M. Brouwer
J.J. Buskes jr.
J. Calvijn
Dirk Camphuysen
Willem de Clercq
H. Colijn
Isaäc da Costa
H.W. Creutzberg
P.J. Cromjongh
C.C.S. Crone
S. van Dam
Jeremias de Decker
D. van Dijk
R. Dijkstra
Christine Doorman
Karel J. van Dorp
F.M. Dostojewsky
Anton van Duinkerken
Heiman Dullaart
Jan H. Eekhout
S. Franke
J.M. Fuchs
A.L.W. de Gee
H.A. Gerretsen
A.C. de Gooyer
Sári Góth
Greeve, H. de
Groen van Prinsterer
J.H. Gunning J.Hz.
Carl Haensel
Herman Hana
K. Hana
Victorine Hartogh-Snoek
K. Heeroma
Karl Heim
A.P. Heiner
J.C. Helders
W.F.C. van Helsdingen
W. Hessels
Riek Heusinkveld
Riek van der Heyden
C.J. Hoekendijk
W. Hoekstra
Roel Houwink
Muus Jacobse
L.P.J. de Jager Meezenbroek-van Beverwijk
P. Jasperse
Tojohiko Kagawa
D.P. Kalkman
Jo Kalmijn-Spierenburg
J.H.C. Kamsteeg
Thomas á Kempis
Sören Kierkegaard
J. Kleeuwens
G.J. Klokman
Willem Kloos
H.F. Kohlbrügge
Roeland Koning
J.C. Koningsberger
W.J. Kooiman
Ton Koot
W.M. Kruseman
D. Kuilman
Joh.E. Kuiper
R. Kuitert
A. Kuyper
Jilles Limburg
Jodocus Lodensteyn
C.M.E. Looyen
R. Lotgering-Hillebrand
J. Luning Prak
Maarten Luther
Jan Luyken
Maarten Maartens
Hermien Manger
S.J. Manger
José Marée
Piet Marée
J.F. Meijer
J.G. Menken
Willem de Mérode
J.F. Meyer
O.W.P. Mohr
O. de Moor
C. Mortimer
P.H. Muller
S.A. Nauta
W.J. Noble
G.A. Noordanus
E. Noordtzij
A. Nygren
H.Th. Obbink
S. Oegema
A.J.D. van Oosten
J. Overduin
G.J. Peelen
J. Piebenga
L. van der Pijl
W.A. Plug
A.D.R. Polman
Hubert Cornelisz. Poot
P. Prins
Rudolf van Reest
Rembrandt
Jacobus Revius
Marius Richters
M.J. Ridderhof
Jan van Riemsdijk
Rainer Maria Rilke
A. Roospenberg
E. Rusman
A. van Schendel jr.
E. Schlink
B.A. Schotel
W.J.A. Schouten
A.J.C. van Seters
J.H. Sillevis Smitt
J.R.W. Sinninghe
Frans Slager
C.J. van Sluys
Willem Sluyter
E.L. Smelik
Joannes Stalpart van der Wielen
P. Stegenga Azn
Chr. Steketee
A.K. Straatsma
Jan P. Strijbos
Hélène Swarth
Geert Teis P.zn
H. Thomas
Charley Timmer
Totius
Jo Veldheim
H. Veldkamp
D.J. van der Ven
Dirk Verèl
J. Verkuyl
J. Vermaas
Johannes Vollenhove
Joost van den Vondel
P.J. Waardenburg
Leslie D. Weatherhead
B. Wielenga
J.D. Wielenga
H.A. Wiersinga
W.A. Wiersinga
Phé Wijnbeek
A.A. Wildschut
Beatrice Willing
Wilma
J.A. Wormser
D. Wouters
J.T. Wouters
W.A. Zeydner