Illustraties

Illustraties vervullen een belangrijke rol in kinderboeken. Dat is helaas pas later onderkent. Rondom 1950 werden in boekbeoordelingen voor het eerst regelmatig aandacht gegeven aan illustraties en illustratoren. Op deze bladzijde worden ook illustraties getoond uit het Gemeentearchief te Kampen.
Catalogus, samengesteld door Dicky Haze, bij de gelijknamige tentoonstelling die in de Koornmarktpoort en de openbare Bibliotheek te Kampen gehouden is van 5 t/m 31 oktober 2001. We citeren hieruit: Op de tentoonstellingen en in deze catalogus ligt de nadruk niet op de tekst van boeken, maar op de illustraties. Sommige illustraties zijn heel bekend. De tekeningen van Isings, van Van de Hulst jr. genieten een grote bekendheid. Een goede illustratie kan een boek heel aantrekkelijk maken en kan daarnaast veel doen voor het begrijpen van een verhaal. Zeker wanneer de illustrator zich grondig voorbereidt. Van Isings is bekend dat hij bibliotheken en archieven bezocht en als het mogelijk was naar de plaats ging waar de verhalen zich afspeelden. Deze tentoonstelling toont uitsluitend illustratiemateriaal uit het archief van uitgeverij Callenbach. Van de door deze uitgeverij uitgegeven kinderboeken is zeer veel illustratiemateriaal overgeleverd. Dit materiaal beslaat ruim een eeuw. Het is goed dat deze illustraties aan een breed publiek getoond worden. Niet alleen uit nostalgische overwegingen, maar ook om te laten zien dat ook illustraties aan mode onderhevig zijn. Op de tentoonstellingen wordt slechts een (zeer klein) deel getoond.

Illustratoren verzorgden ook de boekband. Hiernaast een publicatie van Jacques Dane en Tonnis E. Musschenga over de tentoonstelling "Door boekband bekoord", Universiteitsbibliotheek Groningen (23 maart tot en met 19 juni 2005). We citeren hieruit: In deze publicatie wordt eerst een overzicht gegeven van de boekbandcollectie van de UB Groningen. Daarna komen in vogelvlucht enkele thema's uit de vooroorlogse protestants-christelijke leescultuur aan de orde: de plaats van de bijbel in het (gezins)leven, protestants-christelijke boeken voor kinderen en volwassenen en als afsluiting een "kleine ethiek van de protestantse lezer". Tevens zijn in deze publicatie opgenomen: 1) een overzicht van de protestants-christelijke uitgeverijen; 2) hun vignetten in de onderhavige periode; 3) een biografische schets van de in de tentoonstelling 10 meest voorkomende boekbandontwerpers en kunstenaars; 4) de titels van de voor de tentoonstelling geselecteerde boekbanden; 5) en een kleurkatern.

Op deze website zijn van de volgende illustratoren illustraties te vinden. Klik op de naam van een illustator, er verschijnt een lijst met boektitels. Klik vervolgens op een titel. Wanneer er achter de titel van het boek een * staat, zijn de illustraties afkomstig uit het Gemeentearchief te Kampen.

Poeder, Henk


't Voornaamste
't Was maar een kleine nietsnut
Aan de frontieren
Achter de groene schooldeur
Almanak voor de Jeugd 1935
Anne-Liesje
Bernulf, de zoon van Baarling
Bij grootmoe blijven
Blijdschap na droefheid
Daan, de dappere
Dáár staat het in
De bijbelsche geschiedenissen voor de jeugd verteld
De bladwijzer
De dolle avonturen van Waaghalsje
De dolle jonker
De geest van de Zwarte Hoeve
De gestolen krijtjes *
De gouden ketting
De indringer
De jonge panter
De jongens van den dominee
De kostbare vaas
De nieuwe fiets
De smidsgezel van Utrecht
De speelman van Petersburg
De tien van Thor
De tocht van de Wanhoop
De tweede moeder
De tweelingen
De verbannen prins
De verdwenen erfgenaam
De vijfde
De vondeling
De wijde, wijde wereld
De zee dreigt ....
De zendingsvriendinnen
De zoon van den visscher
Driebeek
Een geuzenjongen uit de wraaktijd
Een jongen die overwint
Eenvoudig leerboekje van de bijbelse geschiedenis voor de lagere school
Eenvoudig leerboekje van de bijbelse geschiedenis voor de lagere school
Evert van den parlevinker
Feest in Holland
Frits Verster en zijn vrienden in Patria en op Celebes
Gebochelde Klaas
Haantje-de-Voorste
Hans
Hans en Allert
Heidekind
Henk de Groot en zijn vriend
Hennie's kerstfeest
Het avontuur op Hoogholt
Het engeltje van kampong Rhanka
Het geheim van de boshut
Het geheim van de gouden draak
Het groote boek
Het houten kistje
Het kolenschip van Venlo
Het muisje
Het nieuwe speelmakkertje
Het verzet gebroken
Het vonkende vuur
Het Vosseland
Hij hielp toch ...
Hou zee!
Ietje de Vries
IJsgang
In Gods hand
In klas vijf
Ina's roeping
Jaap van de schuit
Jaap vloog uit
Jan Sanders
Jongens bij de Plashoeve
Kampioenen
Keesje's leertijd in de tropen
Kerstfeest in de roef
Kerstnacht en kerstmorgen
Laat uw licht schijnen
Marjootje wordt Marjo
Meiregen, eerste deeltje
Merkwaardig denken
Moeder vertelt
Moeders grote dochter
Moeders verjaardag
Musketiers van de stedendwinger
Naar de zuivere rivier
Onder Gods vaandel
Onverwacht wederzien
Roekminah
Schapen zonder herder
Schoolvriendinnen
Sikko de woonwagenjongen
Slechts een aarden vat
Stuurman worden
Toen de schuit lag ingevroren
Toen Elsa op Welgelegen was
Toos tussen vijftien en zestien
Truitje
Truus Manders
Uit het leven van Keteltje
Urker Hein wil varen
Vacantieoord A.R.V.E.E.
Van kleuters en peuters
Van strijd en overwinning
Van vreemde volken
Ver van huis
Vergeeft elkander
Wari van de Koeboes
Wat Koos ontdekte
Wie was de moedigste?
Wie zich verhoogt ...
Wien God bewaart, is wel bewaard
Wij meisjes van de meisjesvergadering
Wolken en zon
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Wouter Harmsen de geuzenjongen
Zijn wens
Zoo'n brombeer

Keer terug naar lijst