Illustraties

Illustraties vervullen een belangrijke rol in kinderboeken. Dat is helaas pas later onderkent. Rondom 1950 werden in boekbeoordelingen voor het eerst regelmatig aandacht gegeven aan illustraties en illustratoren. Op deze bladzijde worden ook illustraties getoond uit het Gemeentearchief te Kampen.
Catalogus, samengesteld door Dicky Haze, bij de gelijknamige tentoonstelling die in de Koornmarktpoort en de openbare Bibliotheek te Kampen gehouden is van 5 t/m 31 oktober 2001. We citeren hieruit: Op de tentoonstellingen en in deze catalogus ligt de nadruk niet op de tekst van boeken, maar op de illustraties. Sommige illustraties zijn heel bekend. De tekeningen van Isings, van Van de Hulst jr. genieten een grote bekendheid. Een goede illustratie kan een boek heel aantrekkelijk maken en kan daarnaast veel doen voor het begrijpen van een verhaal. Zeker wanneer de illustrator zich grondig voorbereidt. Van Isings is bekend dat hij bibliotheken en archieven bezocht en als het mogelijk was naar de plaats ging waar de verhalen zich afspeelden. Deze tentoonstelling toont uitsluitend illustratiemateriaal uit het archief van uitgeverij Callenbach. Van de door deze uitgeverij uitgegeven kinderboeken is zeer veel illustratiemateriaal overgeleverd. Dit materiaal beslaat ruim een eeuw. Het is goed dat deze illustraties aan een breed publiek getoond worden. Niet alleen uit nostalgische overwegingen, maar ook om te laten zien dat ook illustraties aan mode onderhevig zijn. Op de tentoonstellingen wordt slechts een (zeer klein) deel getoond.

Illustratoren verzorgden ook de boekband. Hiernaast een publicatie van Jacques Dane en Tonnis E. Musschenga over de tentoonstelling "Door boekband bekoord", Universiteitsbibliotheek Groningen (23 maart tot en met 19 juni 2005). We citeren hieruit: In deze publicatie wordt eerst een overzicht gegeven van de boekbandcollectie van de UB Groningen. Daarna komen in vogelvlucht enkele thema's uit de vooroorlogse protestants-christelijke leescultuur aan de orde: de plaats van de bijbel in het (gezins)leven, protestants-christelijke boeken voor kinderen en volwassenen en als afsluiting een "kleine ethiek van de protestantse lezer". Tevens zijn in deze publicatie opgenomen: 1) een overzicht van de protestants-christelijke uitgeverijen; 2) hun vignetten in de onderhavige periode; 3) een biografische schets van de in de tentoonstelling 10 meest voorkomende boekbandontwerpers en kunstenaars; 4) de titels van de voor de tentoonstelling geselecteerde boekbanden; 5) en een kleurkatern.

Op deze website zijn van de volgende illustratoren illustraties te vinden. Klik op de naam van een illustator, er verschijnt een lijst met boektitels. Klik vervolgens op een titel. Wanneer er achter de titel van het boek een * staat, zijn de illustraties afkomstig uit het Gemeentearchief te Kampen.

Hoogendoorn, G.D.


Olletje-Nolletje-Toverkolletje

Keer terug naar lijst