Digitale versies dbnl nederlandsch schoolmuseum achterderug

Digitale versie boekjes

Van een groot aantal oude zondagsschoolboeken zijn door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlanse Letteren, DBNL, door Landelijke Collectie Nederlandsche Schoolmuseum LCSM, en door DELPHER digitale versies gemaakt. Een selectie van zondagsschoolboekjes volgt hieronder, aangevuld met digitale versies van zondagsschoolboekjes op deze website Achterderug.

U kunt hiernaast ook zoeken of van een bepaalde auteur digitale boekjes aanwezig zijn.

Digitale versie boekjes van DBNL

Almanak voor de Jeugd 1902
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1902

Open BoekjeC.G. Barth
De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1829

Open BoekjeJoh.H. Been
Vogeltje Grijp
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2,

Open BoekjeBetsy
Een kinderreis door het Heilige Land
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1894

Open BoekjeBetsy
Grootvaders bril of een klein jokkentje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892

Open BoekjeBetsy
Na dezen verstaan
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1908

Open BoekjeBetsy
Weldoen zonder geld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895

Open BoekjeN.J. Bosma
De brief van de sultan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1982

Open BoekjeN.J. Bosma
De grote reis van Margje Blauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986

Open BoekjeN.J. Bosma
Een lied voor de vrijheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1985

Open BoekjeN.J. Bosma
Geus tegen wil en dank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969

Open BoekjeP. Brouwer
Morgenstond
E.J. Bosch, Nijverdal, druk 1, 1917

Open BoekjeJ.F. Buisman
Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeJ.F. Buisman
Twee gewichtige zondagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1904

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
De vermoeide kleine reiziger
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Een gewichtig bezoek
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Grietje Bolkamp
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Hoe een gelukkigen dag door te brengen
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
In weegschalen gewogen
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeCornelia
Belijdenis en leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1908

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
De heks van het Colenbargerbroek
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1929

Open BoekjeEduard
Meer dan overwinnaars
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1896

Open BoekjeElisabeth
't Blijft Oranje boven!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeLaura Fitinghoff
De kinderen van de grote fjeld
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 5, 1948

Open BoekjeA. van der Flier
In den strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900

Open BoekjeA. van der Flier
Overwonnen door geweld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeE. Gerdes
's Levens worsteling
Capadose, Amsterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Christelijk leven
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1857

Open BoekjeE. Gerdes
De erfenis van Jonker Otto
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1898

Open BoekjeE. Gerdes
De kanten zakdoek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1867

Open BoekjeE. Gerdes
De spion
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
De verloren schuldbekentenis
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 5,

Open BoekjeE. Gerdes
Drie Hollandsche jongens
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1870

Open BoekjeE. Gerdes
Een Spaansche vastenavond
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1875

Open BoekjeE. Gerdes
Geld in 't water
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1871

Open BoekjeE. Gerdes
Geuzenwraak
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheim van den geus
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, ca. 1900

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheimzinnige kistje
Gebr. van Noortwijk, Schiedam, druk 3,

Open BoekjeE. Gerdes
In de duinen
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1858

Open BoekjeE. Gerdes
Onze drie koningen
Akkeringa, Amsterdam en Joh. L. v.d. Pauwert, Delfshaven, druk 1, 1873

Open BoekjeE. Gerdes
Rosa Fluweeltje
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1872

Open BoekjeE. Gerdes
Twee zwervelingen, of Jood en Christen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1882

Open BoekjeE. Gerdes
Uit de duinen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 4, 1904

Open BoekjeA. Hardenberg
Het einde draagt den last
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1, 1870

Open BoekjeA. Hardenberg
Twee gelukzoekers
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1,

Open BoekjeHerman
Een gewichtig vraagteeken
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeSilas K. Hocking
Haar Benny
E. & M. Cohen, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De juichende kinderschaar
Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De kleinkinderen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verre landen en vreemde volken
Kirchner, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeP. Huet
Het verloren lammetje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1874

Open BoekjeJohanna
Booze Griet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJohanna
De veilige haven binnengeloopen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJohanna
Emma en haar broertje
Wenk & Birkhoff, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeJohanna
God verhoort het gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeJohannesL
Strijd en kroon
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1896

Open BoekjeIda Keller
De paradijsbloem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeIda Keller
Door lijden geheiligd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903

Open BoekjeHugo Kingmans
De vaandrig van de Prins
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Utrecht, druk 1, 1930

Open BoekjeP.J. Kloppers
Arthur of jongens onder elkaar
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876

Open BoekjeP.J. Kloppers
Blinde Frans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1856

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
Verspreide kinderverhalen
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1855

Open BoekjeJ.C. de Koning
De heilige historie aan kinderen verhaald
H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Bangerd en durf-al
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905

Open BoekjeJ. de Liefde
De diligence of de reis naar de stad der erfenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1908

Open BoekjeJ. de Liefde
De vrijbuiter
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1862

Open BoekjeJ. de Liefde
Miliczia van Praag, of de Bohemers in Londen
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeJ. de Liefde
Nathan de kajuitsjongen, of de reis naar Jeruzalen
Höveker, Amsterdam, druk 3, 1883

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Karel en zijn Fidel
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1880

Open BoekjeT.M. Looman
De Heer kent den weg der rechtvaardigen
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1899

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Twee portretten
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Vader en dochter
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1887

Open BoekjeA. Niemann
Pieter Marits
V.A. Kramers, 's-Gravenhage, druk 17, 1959

Open BoekjeL. Penning
De held van Spionkop
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 6, 1927

Open BoekjeL. Penning
De watervloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
Onder de Vrijstaatsche vlag
D. Donner, Leiden, druk 1, 1901

Open BoekjeJ. Postmus
De frontieren over
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1904

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
Anneliesje uit den Achterhoek
A.J.G. Strengholt, Amsterdam, druk 1, 1941

Open BoekjeW. Schippers
Jan Starheim
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1921

Open BoekjeC.F. Schöttelndreiër
Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894

Open BoekjeG. Schrijver
Jobje's avontuurlijke jeugd
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 3, 1936

Open BoekjeG. Schrijver
Toen moeder weg was ...
Daamen, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHesba Stretton
Grietjes kinderen
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeJ. Tillotson
Het uitgescheurde bijbelblad
Höveker, Amsterdam, druk 2,

Open BoekjeJ.G. Tobler
Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1822

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Gustaaf Wasa, de bevrijder van Zweden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1891

Open BoekjeJan Veltman
De Vlaamsche scharenslijper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeJan Veltman
Een zoon en zijn moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJan Veltman
Trouwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeA. Verhorst
De Zeeuwsche vrijheidsheld, of het leven van Marnix van St. Aldegonde
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeO.F. Walton
Christoffels oude orgel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeO.F. Walton
Roode David
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1924

Open BoekjeNannie van Wehl
Aan den waterkant
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, druk 1, 1909

Open BoekjeNannie van Wehl
De boschjes-club
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 3, 1932

Open BoekjeNannie van Wehl
De buren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1907

Open BoekjeNannie van Wehl
De kleinkinderen van mevrouw Beukema
C. Morksi Czn., Dordrecht, druk 1, 1910

Open BoekjeNannie van Wehl
Do en Lo Verster
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1919

Open BoekjeD.K. Wielenga
Marapoe
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932

Open BoekjeD.K. Wielenga
Merkwaardig denken
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1933

Open BoekjeD.K. Wielenga
Oemboe Dongga
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1928

Open BoekjeW. van Wilkerdon
Teere Klaas
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Paul Kruger
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8,

Open Boekje

Digitale versie boekjes van LCSM
C.S. Adama van Scheltema
Winterlooveren
Allart en Van der Made, Amsterdam, druk 1, 1854

Open BoekjeE. Gerdes
Beste Vaêr
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Een kloek Amsterdammer
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Een roemrijke naam
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Mozes
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1863

Open BoekjeE. Gerdes
Neêrlands grootste zeeheld
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeE. Gerdes
Winterlooveren
Allart en Van der Made, Amsterdam, druk 1, 1854

Open Boekje

Digitale versie boekjes op DELPHER

Christina, of De goede keus
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 9, 1895

Open Boekje
De kleine matroos of Hendriks eerste reis
M.S. Bromet, Amsterdam, druk 1, 1880

Open Boekje
De twee erfenissen
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1920

Open Boekje
Het matrozenkind
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
M. Wijt & Zonen, Rotterdam, druk 1, 1841

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 12, 1931

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 11, 1923

Open Boekje
Vaders liefste zoon
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923

Open Boekje
Van broertjes en zusjes uit verre landen, WB deel 5
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1927

Open Boekje
Weg met het Spanjolennest!
D. Bolle, Rotterdam, druk 4, ca. 1900

Open BoekjeAda
De vader van Elsje Breder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeC.S. Adama van Scheltema
Neerbosch' bloemenkorf
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1882

Open BoekjeC.S. Adama van Scheltema
Zondagschoolzang
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeAdelpha
Daniël, of God is getrouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894

Open BoekjeAdelpha
David, van herdersknaap tot koning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894

Open BoekjeLouise M. Alcott
De wereld in
D. Bolle, Rotterdam, druk 7, ca. 1916

Open BoekjeG.A. Aldus
De wildernis in
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1921

Open BoekjeG.A. Aldus
In het land van den Bijbel, tweede deeltje
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeB. Alkema
Kiekjes uit de Soendalanden
Nederlandsche Zendingsvereeniging, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeJan van Andel Jz.
De enge man in de enge kluis
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1886

Open BoekjeHedwig Andrea
Als de bladeren vallen
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeW. Andringa Gz.
De oranjevlag ontplooid
Joh. de Liefde, Utrecht, druk 1, 1913

Open BoekjeHermine van Arkel
De jonge Siberische
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeR.E. van Arkel
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeR.W. van Asch
Het voorbeeld van Dasi
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeGré van Ast
Wij meisjes van de meisjesvergadering
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeAli Aten
Heidekind
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeA. van Atten
De minste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1933

Open BoekjeJoh. van der Baaren
Het knalpistool
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeM.G. Bakhoven-Michels
Hoe knap Dikkie's vader was
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeHelene Barde
Excelsior, de Zondagschool haar doel en inrichting, haar roeping en beteekenis
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873

Open BoekjeC.G. Barth
De kleine negerknaap
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1916

Open BoekjeC.G. Barth
De kleine negerknaap
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeC.G. Barth
De vluchteling
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeC.G. Barth
De vlugt van den Hugenoot
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1851

Open BoekjeC.G. Barth
Het klaverblad
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeC.G. Barth
Het kruis aan den weg
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeC.G. Barth
Mik en Dick
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeH.B. de la Bassecour Caan
Karno en Rano
J. Bootsma, 's Gravenhage, druk 1, 1911

Open BoekjeH.B. de la Bassecour Caan
Samoea en Ronto
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJan van Batenburg
Daan Diemers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927

Open BoekjeH. Beecher Stowe
De negerhut
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeJoh.H. Been
De portier van de Langepoort
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1923

Open BoekjeG.S. van den Berg
Van blijde dingen toch het meest
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeBetsy
Abraham, de vriend van God
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Daniël en zijn drie vrienden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
David en Jonathan
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1923

Open BoekjeBetsy
Een kerstfeestviering in het schuurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1918

Open BoekjeBetsy
Handje-gauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeBetsy
Hebt uwe vijanden lief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeBetsy
Leven uit den Dood
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeBetsy
Mozes
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeBetsy
Neêrlands kroonprinses
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeBetsy
Onze kroonprinses
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeBetsy
Ruim de steenen weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1924

Open BoekjeBetsy
Wat deed Jezus voor u? wat doet gij voor Hem?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1915

Open BoekjeBetsy
Wat Grietje van de kuikentjes leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1927

Open BoekjeBetsy
Wie had dat gedacht!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1920

Open BoekjeS. Bison
Het verhoorde kindergebed
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 1, 1917

Open BoekjeS. Bison
Liefde overwint
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 1, ca. 1917

Open BoekjeJ.H. Blinde
Karon de kleine verschoppeling
Nederlandsche Zendingsvereeniging, Rotterdam, druk 1, 1923

Open BoekjeWilha. Blokker
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Asschepoes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Brammetje Durf
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1929

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het geheim van de sneeuwkoningin
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het joodje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het kerstfeest van Jan Prik
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Molenaar's Elsje
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1920

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Tom's kerstfeest in Nederland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Wie was de rijkste?
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Wim en Mien
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeG. van Bokhorst
Zo'n heikneuter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeT. Bokma
Ons zonnig thuis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeTine Bonnema
Oude en nieuwe vertellingen
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeTine Bonnema
Over de grenzen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1920

Open BoekjeHilbrandt Boschma
Vroeg to God
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1939

Open BoekjeMien Bouwens
Eén centje maar
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1940

Open BoekjeJohanna Breevoort
Door zijn hond gered
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921

Open BoekjeJohanna Breevoort
Een week met vacantie
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Het meisje uit den lorrenwinkel
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJohanna Breevoort
Hoe onze vaderen zich moesten behelpen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJohanna Breevoort
Kerstfeest tehuis
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeJohanna Breevoort
Langs den rand van den afgrond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Licht in den kerstnacht
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919

Open BoekjeJohanna Breevoort
Marietje en haar kindermeisje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Mietemeu en Dora's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1930

Open BoekjeJohanna Breevoort
Niet komediant, maar predikant
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeJohanna Breevoort
Onder Gods vaandel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van 't weggevlogen vogeltje, gevolgd door Het leven van vier roggehalmen
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het veertiende biggetje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het verdonkerde goud
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Weduwe Johansen en haar kinderen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeJohanna Breevoort
Zaaien en Maaien
Vereeniging voor Bijbelverspreiding, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeC. Brouwer
Johannes Calvijn
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeO. van der Brug
Aan 't strand der Java-zee
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeC. de Bruijn
Dat liep slecht af
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeFrances Anne Budge
Steven Grellet
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1892

Open BoekjeJ.F. Buisman
De dorpsveldwachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeF. Bungener
Het kerstfeest onder het kruis
Höveker, Amsterdam, druk 2, 1880

Open BoekjeJ. van de Burgt
In en om huis
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. van de Burgt
Lief en leed
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. van de Burgt
Wij leven vrij, wij leven blij
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeCora C.G.
De verloren kousen
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1919

Open BoekjeCora C.G.
Mijn gouden boek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Drie wijzen van onzen tijd
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Waterloo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,

Open BoekjeM.C. Camerlingh
Een werk der duisternis
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1908

Open BoekjeCarla
Henkie
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1936

Open BoekjeCarla
Onder het veilige dak
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1939

Open BoekjeCarla
Schoolvriendinnen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1939

Open BoekjeCarla
Vaders oudste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,

Open BoekjeCarla
Wil en Til
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1926

Open BoekjeChristien
Lize of de Heer is mijn licht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeB. Clement
Door engelen bewaakt
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeB. Clement
Op de ijsschots
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeCorna
Wat zal ik worden?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1919

Open BoekjeTine Corner
Om het recht
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeTine Corner
Toen 't tegenliep
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1935

Open BoekjeJ.A. Cramer
Hoe vertellen we aan onze kinderen de bijbelsche geschiedenis?
Hollandia-drukkerij, Baarn, druk 1, 1917

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Een balling in de bergen
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeJan van de Croese
Willem Wijcherts
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916

Open BoekjeDina
Niet met leege handen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeDina
Van kerstfeest tot kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeC. van Dort
Go van Blaak
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeEmma F.A. Drake
Daar dreigt gevaar
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeH.W. Dreijer
Kees van den vuurtorenwachter
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1932

Open BoekjeF.J. Dun
Hoe onze vaderen zich moesten behelpen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1917

Open Boekjee.a.
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open Boekjee.a.
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeHans von Echtlitz
Een kleine Boeren-held
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeFannie Eden
Niemands lieveling en drie andere verhalen voor oud en jong
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1890

Open BoekjeJakob Eigeman
Johan of hoe God de gebeden van zijne kinderen verhoort
Jan Haan, Delftzijl, druk 1, 1880

Open BoekjeElisabeth
Brommige Teun
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917

Open BoekjeLinda Erics
Moeders kindje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeK.C. van Es
Moeders collier
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeEveline
Een volgende keer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeNetty Faber-Meynen
Een dag bij Keesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeM.C. Fallentin
De blauwe enveloppe
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeM.C. Fallentin
Henk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeL.H.F.A. Faure
Christoforus Columbus (1446-1506)
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1923

Open BoekjeFrieda van Felden
Nan's zonnige zomer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1948

Open BoekjeLouise Femmina
Vervulde wenschen
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeLouise Femmina
Wat hij miste
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeA. van der Flier
In den storm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906

Open BoekjeA. van der Flier
Met den prins in het veld
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeA. van der Flier
Op leven en dood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeFrancina
Corrie en Jan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjeElisabeth Franke
Een schaapje van Jezus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeElisabeth Franke
Een schaapje van Jezus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeG.P. Fruijt Jr.
Door lijden tot heerlijkheid
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeGerda
Jaap's vriendinnetje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeGerda
Van een lief meisje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeE. Gerdes
De fluitspeler
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1868

Open BoekjeElise Gerdes
De geschiedenis van den armen Hans
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeE. Gerdes
De hageprediker van Alkmaar
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeE. Gerdes
De jonge pottenkoopman
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 5, 1908

Open BoekjeE. Gerdes
De speelman op den Wildenborch
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
De strijd om een kroon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1916

Open BoekjeE. Gerdes
De verloren schuldbekentenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 9, 1923

Open BoekjeE. Gerdes
De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van eene leugen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
De zwarte wolf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, ca. 1910

Open BoekjeE. Gerdes
Een kerstavond in Amsterdam
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1863

Open BoekjeE. Gerdes
Een schat uit zee
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1868

Open BoekjeE. Gerdes
Erix en Fella
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1916

Open BoekjeE. Gerdes
Het gouden oorijzer der Friezen
Bredée, Rotterdam, druk 6, 1910

Open BoekjeE. Gerdes
Het huis Wijngaerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1920

Open BoekjeE. Gerdes
In het bosch
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1889

Open BoekjeE. Gerdes
Jan van Diemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
Maar één minuutje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1918

Open BoekjeE. Gerdes
Nog niet te laat
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1865

Open BoekjeE. Gerdes
Paul Kasan
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1908

Open BoekjeE. Gerdes
Rosa Fluweeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1922

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Na lange jaren
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1919

Open BoekjeF. van Gheel Gildemeester
Jan de Bakker
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1925

Open BoekjeGilles
Flip Rutly en zijn vriend
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeCoby Goedhart
Kerstfeest in de kerk
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1955

Open BoekjeH. Gordeau
De verlaten molen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1927

Open BoekjeH. Gordeau
Het dorre boompje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeH. Gordeau
Vrede op aarde
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeB. Goslinga
Kwaad met goed vergolden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeA. de Graaff-Wüppermann
Een zomervacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan van Groningen
Het kerstfeest van den bunzingjager
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeH.
De ridders van den Beukenstam
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1926

Open BoekjeH.W.S.
Verloren en gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1910

Open BoekjeGonda de Haan
De geschiedenis van Rosalie, het prinsesje
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1930

Open BoekjeH.J. Hana
Het nieuwe leven
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeR. van der Hauw
De wakende leeuw
Edecea, Hoorn, druk 1, 1939

Open BoekjeHawéa
Het verdwenen bankbiljet
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeJac. Hazevoet
Het engeltje van kampong Rhanka
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeJac. Hazevoet
Jaap vloog uit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeH.L.M. van Heijnsbergen
Als het licht wordt
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1930

Open BoekjeHeleen
Het klaverblad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeHeleen
Jet Reinhart
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeHeleen
Toch een flinke jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeH. Henszen Veenland
Het geweigerde geschenk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeH. Henszen Veenland
Het pindamannetje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1940

Open BoekjeJ. Henzel
In liefde vereend
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJ. Henzel
Kajarnak of de opstandingskracht van het Evangelie
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeJ. Henzel
Verloren, maar gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeHerman
De twee zusters
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHerman
Een ferme jongen
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHerman
Naar den hemel
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1908

Open BoekjeHermanna
Aan den heiderand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeHermanna
De goudleeren schoentjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Een kerstfeest in benarden tijd
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1925

Open BoekjeHermanna
Het echte goud
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1922

Open BoekjeHermanna
Het huisje onder de hooge dennen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeHermanna
Het kerstpakje van den matroos
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeHermanna
Hoe Wim meehielp
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Kasteel Rompersburgen
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 2, 1908

Open BoekjeHermanna
Op de gracht
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeHermanna
Pau's kerstgang
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Van kerstlichtjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJohan Hidding
Er wandelt een geit op het dak
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1961

Open BoekjeM. van der Hilst
Het sultanskind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1937

Open BoekjeM. van der Hilst
Wongo's offer
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeC.J. Hoekendijk
Een bezoek aan Indramajoe
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeH.W. Hoekstra-van der Meulen
De geheimzinnige schat
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1923

Open BoekjeE.W. van 't Hoff-ter Hoeve
En 't sneeuwde brr.
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1930

Open BoekjeNel den Hollander
Jan Kwak en Bertie Kwek
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeNel den Hollander
Tante Keetjes erfenis
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1939

Open BoekjeNel den Hollander
Zo'n kleine verstekeling
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeTo Hölscher
Eindelijk thuis
Foreholte, Voorhout, druk 1, 1930

Open BoekjeTo Hölscher
Onschuldig verdacht
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1930

Open BoekjeTo Hölscher
Toen moeder ziek was
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 2, 1935

Open BoekjeJ.C. Homoet
De liefde van de veermansdochter
H.J. van der Munnik, Haarlem, druk 1, 1906

Open BoekjeJ.C. Homoet
Een jongen die overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915

Open BoekjeAletta Hoog
Christfried's eerste reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917

Open BoekjeAletta Hoog
De papieren zendeling
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeAletta Hoog
Doortje-Bangoortje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeAletta Hoog
Echt iets voor kerstmis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeAletta Hoog
Een gelukkig viertal
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4,

Open BoekjeAletta Hoog
Een gelukkig viertal
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 2, 1914

Open BoekjeAletta Hoog
Eerste lichtstralen
Hollandia-drukkerij, Baarn, druk 2, 1924

Open BoekjeAletta Hoog
Het lied van de hope der opstanding
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeAletta Hoog
Jim en Skimpie
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeAletta Hoog
Kalipa de kafferjongen
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 1, 1925

Open BoekjeAletta Hoog
Kerstmis te Rome
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeAletta Hoog
Kleine helden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918

Open BoekjeAletta Hoog
Koninginnetje
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1925

Open BoekjeAletta Hoog
Prettige winteravonden
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1919

Open BoekjeAletta Hoog
Prettige winteravonden
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1919

Open BoekjeAletta Hoog
Tommie's kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930

Open BoekjeAletta Hoog
Van een eenzaam klein meisje
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1914

Open BoekjeAletta Hoog
Van een kleinen Arabische held
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 1, 1925

Open BoekjeAletta Hoog
Wat blijft
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeAletta Hoog
Wat de kerstboomen vertelden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeAletta Hoog
Wat een syrischen herdersjongen overkwam
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 2,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Alleen, toch veilig
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1911

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Blinde Joseph
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1915

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De boer van Woudhof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1905

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De docter in 't Moorenland of van West naar Oost
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1902

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De droeve vioolspeler of de geschiedenis van een lied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1887

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De goede herder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De koeherder van St. Anne
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De torenbrand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Des Heeren weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een Nederlandsche daad
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1906

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een veeleischend werk
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Groot en Godvreezend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heb uw naaste lief als uzelf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heeft Calvijn ooit bestaan?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Het gespaarde dubbeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1924

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Op den akker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Opstanding en leven
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Rika van de Zandhoeve
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Toch kind des huizes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verkeerd en terecht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Zwarte Keetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeH. Hoogeveen
Eelke en zijn vriend
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937

Open BoekjeH. Hoogeveen
Het jongetje uit de polder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1938

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
De kermiswagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1919

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
Jacob Martens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeL. Huisinga-Scaf
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.H. Huisman-Schippers
Dat had Japie niet verwacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Er op of er onder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Hans in 't bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1933

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het huisje in de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het wegje in het koren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Niek van den bovenmeester
H. ten Brink, Arnhem, druk 7, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Niek van den bovenmeester
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1912

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Om twee schitteroogjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1934

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Ouwe Bram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1919

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Peerke en z'n kameraden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van den boozen koster!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1931

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van een klein meisje en een groote klok
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Zonnige Paschen
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1910

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Zoo'n vreemde jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeIdsardi
Kleine luijden
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1922

Open BoekjeWilhelm Immanuel
Anna Rose of waakt en bidt
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeGesina Ingwersen
Jan Hoorenkamps overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeGesina Ingwersen
Truitje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
De eerste prijs
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Het kerstlichtje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Hoe kreupele Tom soldaat werd
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Nijdige Grietje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeY. Jacobs
Op en om den spoorput
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937

Open BoekjeL. Janse
Het huisje aan de bosrand
Bureau Elfri te Meeuwen (N.B.), druk 1, 1949

Open BoekjeFelicie Jehu
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeC. Jesse
De tempel van Salomo
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1880

Open BoekjeC. Jesse
Handboekje bij het godsdienst-onderwijs op zondagscholen en cathechisatiën
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1877

Open BoekjeJohanna
Boven bidden, boven denken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeJohanna
De gevolgen eener misstap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908

Open BoekjeJohanna
In handen van zeeroovers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1926

Open BoekjeJohanna
Sneeuwvlok en Bruinoogje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1918

Open BoekjeJohanna
Teruggebracht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917

Open BoekjeJohanna
Toch nog Paaschfeest
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeJohanna
Verteluurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJohanna
Waarom niet tevreden?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1915

Open BoekjeJohanna
Wat grootmoeder voorspelde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeJohannesL
De dochter van den Alpengids
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1927

Open BoekjeH. Jongkees
Een vissersjongen in oorlogstijd
Edecea, Hoorn, druk 3, 1938

Open BoekjeHadr. Junius
Toch gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeH. Kaal
Henk de Groot en zijn vriend
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935

Open BoekjeH. Kaal
Jong batakbloed
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2,

Open BoekjeJan Kabbelaar
De Nebukadnezar van het dorp
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1939

Open BoekjeH. Karssen
Bijbels ABC voot kinderen, met versjes
W.J. van Nas, Rhenen, druk 1, 1903

Open BoekjeH. Karssen
Zijn er zoo?
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeKaty
Meester Bernard
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Keemink
Vertellingen voor de feestdagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926

Open BoekjeIda Keller
't Was maar een takje hulst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeIda Keller
Esther Haddassa of voor een distel een mirt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeIda Keller
Het klaverblad van vier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1927

Open BoekjeIda Keller
Langs 's levens kronkelpaden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929

Open BoekjeIda Keller
Niet ledig weergekeerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeIda Keller
Rafaël Othello
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915

Open BoekjeIda Keller
Remy's kerstroos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeIda Keller
Riccardo de geitenhoeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeIda Keller
Wreekt uzelf niet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1905

Open BoekjeP. Keuning
Appie Nijland
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1917

Open BoekjeJ. Keuning
Boer Goffe en zijn afgod
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1923

Open BoekjeP. Keuning
De jongen achter de schutting
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1923

Open BoekjeJ. Keuning
De zuinige tante
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 2, 1902

Open BoekjeJ. Keuning
Door God gegrepen
Kousbroek, Leiden, druk 1, 1911

Open BoekjeJ. Keuning
Het lekt hier
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 2, 1910

Open BoekjeJ. Keuning
Vrouw Houvast op het jaarfeest eener jongedochtersvereeniging
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 3, 1909

Open BoekjeHugo Kingmans
De musketier van den prins
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1941

Open BoekjeHugo Kingmans
In het danshuis
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1927

Open BoekjeHugo Kingmans
Waarom de torens zingen
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeHugo Kingmans
Zoekers
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeP.J. Kloppers
De jonge tamboer
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1905

Open BoekjeP.J. Kloppers
De jongen van de tram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1930

Open BoekjeP.J. Kloppers
Een lentedag met oom of de geschiedenis der opstanding aan onze kinderen verteld
Wierema, Brielle, druk 1, 1876

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld no.1
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1878

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift I
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift II
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift IV
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift VI
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift VII
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeJan Knape Mzn.
Het kruis in de kerstnacht
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeJan Knape Mzn.
Polderland
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1934

Open BoekjeJ. Kok
Grietje
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 6,

Open BoekjeJ.C. de Koning
Buitenjongens
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 2, 1922

Open BoekjeGera Kraan-van den Burg
De kinderen van meneer Smallenbeek
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeHenk Kramer
Dorpsjongens
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1930

Open BoekjeN.W.C. Kuyk
Toch naar zee
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1926

Open BoekjeAnnie L.
Miesje's eerste en laatste kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeLouise L.-G.
Bob
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeMaria Laarman
De vertelling van Jo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeMaria Laarman
Lorretje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeMaria Laarman
Niet Moortje, maar Doortje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeW. Laatsman
Sloeberke struikelt
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeMien Labberton
Lentebloesem
J. Ploegsma, Zeist, druk 1, 1926

Open BoekjeLabor
Op de keien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1921

Open BoekjeZ.W. Landsheer
In het spoor van den padwijzer
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeJ.B. de Liefde
De geuzen
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 4, ca. 1927

Open BoekjeJ. de Liefde
De plaatsvervanger of de tocht naar de steengroeve
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1913

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Door het gaatje in de schutting
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1917

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Echt gebeurd
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Er op of er onder
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Haar laatste kans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Het lichtje in de verte
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Het nest in de turf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Krullemientje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1918

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Onder zes nichtjes en neefjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1924

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Toch naar Holland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1925

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Van Piet en Geetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908

Open BoekjeL. Lindeboom
Een koning in een kribbe of Het kerstfeest in zijne heerlijke beteekenis aan kinderen voorgesteld
Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem, druk 2,

Open BoekjeC. van der Linden
De oude molen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
De sluipmoordenaar van Villefans
D. Donner, Leiden, druk 1, 1884

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Mathilde, of de dochter van een kermis-komediant
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 3, ca. 1920

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Onze trouwe helpers
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeT.M. Looman
Een overwinning na zwaren strijd
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeK. van Loon
Een jongensleven
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Het verlorene gevonden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Moeders kleine held
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeP. Los Gzn.
Drie kerstavonden, of Kinderliefde en oudervreugde
R. Fuik, Leiden, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De bijbelcolporteur in Oostenrijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1907

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De waard uit "Zeemanshoop"
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Jan de Lapper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1918

Open BoekjeH.J. van Lummel
Kozakjes-dag voor kinderen
Kemmer, Utrecht, druk 3, 1863

Open BoekjeE. von Maltzahn
Osanna in Excelsis!
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 6, 1920

Open BoekjeG.P. Marang
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeMarie
Bram Kersten's eerste zeereis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeMarie
Wolken met zilveren rand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1921

Open BoekjeMarijo
Twee buurjongens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjeD. Masdorp
Frits Verster en zijn vrienden in Patria en op Celebes
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 1, 1925

Open BoekjeA.C. van der Mast
Bromvlieg en vlindertje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1919

Open BoekjeA.C. van der Mast
Gusta Norman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918

Open BoekjeA.C. van der Mast
Verkeerd beoordeeld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeMathesius
Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen
J. Hendriksen, Rotterdam, druk 1, 1792

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Al den weg
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Droomstertje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Rienk, de rakker
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeB. Mercator
Het zondagskind
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeH. te Merwe
Bertus
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeH. te Merwe
De bladwijzer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1937

Open BoekjeH. te Merwe
Van Keezen, Pruisen en Oranjeklanten
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Mets Tz.
Naar de IJszee
A.H. Kalis, Buitenpost, druk 1, 1917

Open BoekjeG. van der Meulen
Age Ekes laatste schooljaar
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeMiss Beatrix
Lucodovico Venossa, of De jeugdige martelaar van Venetië
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeJ.F.D. Mossel
Stille uren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeNans
Het gezin van den staker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeNans
Het schilderijtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeMarie Nathusius
De boodschappenvrouw
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeMarie Nathusius
De boom des geluks
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeMarie Nathusius
Het verborgen kistje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeA. Noordzij
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ.J. van Noort
De kleine Johan
F.W. Egeling's Boekhandel, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeK. Norel
Pioniers in Zuiderzeeland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeOom Jan
Van hier en daar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeNeef Otto
De zonderlinge bloempot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1885

Open BoekjeRiek Ouborg
Het nichtje van oom Piet
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeRiek Ouborg
Loes Timmer
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeRiek Ouborg
Naar huis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeLeny Palm
Moedertje Liesbeth
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjePaula
Kleine Jaap
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1936

Open BoekjeL. Penning
De geuzenkapitein
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1922

Open BoekjeL. Penning
De helden van Zuid-Afrika
Duym, Gorinchem, druk 4, 1900

Open BoekjeL. Penning
De kolonist van Zuid-Afrika
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 4, 1927

Open BoekjeL. Penning
De laatste worsteling
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1924

Open BoekjeL. Penning
De leeuw van het Noorden
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1911

Open BoekjeL. Penning
De leeuw van Modderspruit
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 0,

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 4, 1925

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 3, 1917

Open BoekjeL. Penning
De ruiters van Zuid-Afrika
A. Fisscher, Utrecht, druk 6, 1925

Open BoekjeL. Penning
De trompetter van Gorkum
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902

Open BoekjeL. Penning
De verkenner van Christiaan de Wet
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1902

Open BoekjeL. Penning
De watervloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1924

Open BoekjeL. Penning
De wraak van den Stundist
H.J. van der Munnik, Haarlem, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
In het granaatvuur
Arnhemsche Drukkerij en Uitgeverszaak, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Om Gelre's hertogskroon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Onder de Oranjevlag
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1915

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 2, 1917

Open BoekjeL. Penning
Oudejaarsavond
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeL. Penning
Uit mijn leven
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1927

Open BoekjeL. Penning
Voor vrijheid en recht
Arnhemsche Drukkerij en Uitgeverszaak, Arnhem, druk 3, 1915

Open BoekjeL. Penning
Voortrekkersbloed
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1,

Open BoekjeFrieda Plinzer
Kinderen in heidenlanden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeK.S. Pomp
God hoort
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937

Open BoekjeC.E. Pothast-Gimberg
De kerstschoof
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1939

Open BoekjeJ.C. de Puy
Kinderharptonen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1881

Open BoekjeQuirina
Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Achter het hoge duin
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1938

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Adat
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Bataksche sagen en legenden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
De blauwe bende
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het stille front
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1936

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Kinderland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Storm over Toba
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1940

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Vaders held
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1936

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Voetstappen
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1938

Open BoekjeRie
Jantje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Door een onzichtbare hand geleid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Grootmoeders ring
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1930

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Uit het kozakkenland
Bredée, Rotterdam, druk 4, 1935

Open BoekjeT.P. Riksen
Die zijn leven verliest
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1938

Open BoekjeA. Romijn
In en om de pastorie
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeP.A. de Rover
Jantina van de turfschuit
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeP.A. de Rover
Martientje's verlangen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1936

Open BoekjeP.A. de Rover
Op jacht naar boeven en Meerkoet
Edecea, Hoorn, druk 2, ca. 1940

Open BoekjeP.A. de Rover
Water en wind
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeP.A. de Rover
Wolken en zon
Edecea, Hoorn, druk 2, 1938

Open BoekjeM. Rudiger
Het verloren kind
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeS.J.E.
Om een kroon
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeSalvafama
Jodenkerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1926

Open BoekjeJ.P. Schaberg
30 Januari 1648
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1898

Open BoekjeW. Schippers
De boschwachter van den Oldenborn
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Schippers
De pleegzoon van den ketellapper
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1920

Open BoekjeW. Schippers
De visscher van Nispenrode
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1955

Open BoekjeW. Schippers
Donar
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2, ca. 1935

Open BoekjeW. Schippers
Hermien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1931

Open BoekjeFine Schoonevelt
Lambon, het meisje uit de Poeri
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeFine Schoonevelt
Siti het waroengmeisje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1937

Open BoekjeH. Schouten
De jongens van den dominee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. Schouten
Een uit duizend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912

Open BoekjeJ. Schouten
Het eerste huisgezin
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeN.M. Schouten
Toen Frekie weg was
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeG. Schrijver
Moeder's plaats
H.J. van der Munnik, Haarlem, druk 1, 1906

Open BoekjeG. Schroover Jr.
Naar den molen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Sieders
Naar Bethlehem
Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem, druk 1, 1875

Open BoekjeJ.C. van Slee
Een leerjaar der zondagsschool
D. Mijs, Tiel, druk 1, 1879

Open BoekjeJ. Smelik
Dat ééne jaar...
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ. Smelik
Koning Manasse
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeAgatha Snellen
Ada's kerstboom
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1,

Open BoekjeAgatha Snellen
Onverschillige Jaap
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1905

Open BoekjeAgatha Snellen
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeI. Snoek
In het land van den Bijbel, tweede deeltje
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ. Snoep Jr.
Arme Tinus
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeJ. Snoep Jr.
Onze Koningin-Moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De geit van Japie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De houtvester, de strooper en de wolf
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1927

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De nieuwe strijkplank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
Een twaalfjarige bevelhebber
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeD. Speckmann
De nieuwe Loohof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeM. van der Staal
Bange dagen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1918

Open BoekjeM. van der Staal
Zonen der kerels
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 2, 1916

Open BoekjeP.H.Th. Stevens
Wij gaan naar Bethlehem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934

Open BoekjeD. van der Stoep
Jan Vermeer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1955

Open BoekjeP. Stouthamer
De vriendschap van een koningskind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeH. Streefkerk
Marie's moes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeH. Streefkerk
Naar buiten
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 1, 1919

Open BoekjeHesba Stretton
De hut aan het strand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeHesba Stretton
De macht der liefde
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1930

Open BoekjeJ. Terpstra
Henk's wraak
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeOom Theo
De vriend der jeugd
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1917

Open BoekjeJ. Tiesema
De monnik van Wittenberg
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1917

Open BoekjeAda Tijmes-Jonkman
Map van Ree
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1934

Open BoekjeAgni van der Torre
De club van de kat
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeTruus
Greta's offer
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJ. Uitewaert
Van twee jongens in een veelbewogen tijd
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeS. Ulfers
Vragen behoorende bij de Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1922

Open BoekjeV.L.
Rosemarie, of de Italiaansche wees
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1891

Open BoekjeRein Valkhoff
De bruinvisschen
Valkhoff & Co., Amersfoort, druk 1, 1927

Open BoekjeHenk van 't Veer
Bob, de strijder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,

Open BoekjeVeka
Erich's eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeJan Veltman
De gouden ring
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeJan Veltman
De Vlaamsche spitsbroeders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeJan Veltman
Doetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Eefje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Het smidsgezin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJan Veltman
Hoe Rinus wijs werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJan Veltman
Om moeder en Anneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJan Veltman
Schieringers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeBart van de Veluwe
Babbeltjes eerste schooljaar
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeBart van de Veluwe
Een stoel van goud
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1914

Open BoekjeF.B. van Velzen
Ridder Otto van den Waldenburcht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1929

Open BoekjeF.B. van Velzen
To Riemens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeF.B. van Velzen
Twee meisjes even oud, maar ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeP. Vergers
Enkhuizen in den geuzentijd
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1920

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
De vrijbrief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
Hendrik van Zutphen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1902

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
Oude David
Kousbroek, Leiden, druk 1, 1889

Open BoekjeA. Verhorst
De muilezeldrijver of het onbekende dorp
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeA. Verhorst
Grootmoeders versje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1920

Open BoekjeA. Verhorst
Het verkeerde adres
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeA. Verhorst
Marnix van St. Aldegonde of de Zeeuwsche vrijheidsheld
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1916

Open BoekjeWilly Verleur
Kleine Rudi
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeC. Vermeer
Franse Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeJ.A. Visscher
Het geheim van het sneeuwland
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeP. Visser
Het beleg van Alkmaar
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1917

Open BoekjeAb Visser
Paarden op transport
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 2, 1948

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Max en Lo
J. van Bleek, 's-Gravenhage, druk 1, 1928

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Zeven jongens en 'n ouwe schuit
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1927

Open BoekjeNel van der Vlis
Joosje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeA. Vollmar
Een ster in den kerstnacht
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeA. Vollmar
Eindelijk thuis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeA. Vollmar
Onder het beste dak
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1915

Open BoekjeA. Vollmar
Op reis
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 3
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 4
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Het kind in het midden, WB deel 1, een gids bij het volgen der Westhill-methode in den Zondagschoolarbeid
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeJ.W. de Vries
't Kwam van die egel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeAnne de Vries
Als alle lichten branden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1935

Open BoekjeAnne de Vries
Blijde lichten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeGijsbert de Vries
Masora, de geschiedenis van een Alfoersen jongen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeGijsbert de Vries
Pak Ibrahim, de blinde van Blondo
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeF.W. Wagner
Nunnia
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1879

Open BoekjeW.F. Walch
Hansje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 2, ca. 1920

Open BoekjeO.F. Walton
Achter de schermen
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908

Open BoekjeO.F. Walton
Engeltje's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1922

Open BoekjeO.F. Walton
Nemo
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeA. Warnaar
De derde man
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1938

Open BoekjeA. Warnaar
Groeiende vriendschap
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1932

Open BoekjeGina van Weeden
Veertien dagen vrij
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1939

Open BoekjeNannie van Wehl
De familie van Clarenbeek en hun trouwe Antoon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1919

Open BoekjeNannie van Wehl
De geschiedenis van een kleinen jongen
J.W. Boissevain & Co, Haarlem, druk 1, 1921

Open BoekjeNannie van Wehl
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeNannie van Wehl
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
't Was maar een cent
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1914

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Gerda
J. van Bleek, 's-Gravenhage, druk 1, 1930

Open BoekjeWhilet
Beloonde trouw en andere verhalen
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeWhilet
Uit een jongensleven
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeD.K. Wielenga
Loda, het Soembaneesche weesmeisje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1929

Open BoekjeH.A. Wijmans
Domme Sytse
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927

Open BoekjeH.A. Wijmans
Joosts kerstfeest
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjePhé Wijnbeek
Vacantieoord A.R.V.E.E.
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1938

Open BoekjeHenriette Wijthoff
Stille uren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeAdri van Witzenburg
Een dag om nooit te vergeten
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Drie vriendinnen met kerstvacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Nel thuis
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De trompetter van Papai
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1983

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
In kort bestek
H. Verhoog, Nijkerk, druk 4, 1928

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Onze landsvrouwe
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1938

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Tussen walvisschen en ijsberen
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1923

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Vaders hand
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1932

Open BoekjeZelandia
In den levensstrijd
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeA.C. de Zwart
Een oudejaarsavond in den dienst des Heeren
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1885

Open BoekjeN. Zwijnenburg
Spannende vacantiedagen
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937

Open Boekje

Digitale versie boekjes op Achterderug

Geschiedenis van een Joodsch meisje, naar Andersen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1882


Open het boekje
Enkele wenken voor hen, die aan de zondagsscholen arbeiden
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1946


Open het boekje
Almanak voor de Jeugd 1935
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1935


Open het boekje
Geïllustreerde Weeshuis-rijmen
W.A. Beschoor, 's-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekje
Neerbosch winteravondboek
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1941


Open het boekje
Margaretha de Marseul
Höveker, Amsterdam, druk 1,


Open het boekje
Ter gedachtenis aan de zondagschool
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911


Open het boekje
Coulson, de tamboer
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekje
De geschiedenis der eerste menschen
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1888


Open het boekje
De nalatenschap
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 2, ca. 1885


Open het boekje
Martha's kerstfeest
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1870


Open het boekje
Verloren zonen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3,


Open het boekje
Weezen-almanak voor het jaar 1895, jaargang 24
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1895


Open het boekje
Bijbelsche geschiedenis in platen
Höveker, Amsterdam, druk 1, ca. 1890


Open het boekje
Weezen-almanak voor het jaar 1904, jaargang 33
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1904


Open het boekje
Rachel de groenteverkoopster en andere gedichten
J.J. Groen, Leiden, druk 1986,


Open het boekje
Wiebeltje en de sterrenregen
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de uitgeverij C. Blommendaal N.V. te 's-Gravenhage, druk 1, 1947


Open het boekje
Het profetenkamertje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekjeA.L.O.E.
Sophia Claymore, of Liefde en vertrouwen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1895


Open het boekjeGeorge van Aalst
Het kerstjoodje
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
Het Zondagschool-Eeuwfeest in 1880
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1880


Open het boekjeAdelpha
Abraham, de vriend van God
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894


Open het boekjeAdelpha
Gij gaat vele muschkens te boven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1895


Open het boekjeAdelpha
Het morgenrood der hervorming in Engeland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeAdelpha
Met goedertierenheid getrokken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeAdelpha
De eerste misstap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895


Open het boekjeAdelpha
De verborgen vloek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeAdelpha
De koninklijke wet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeAlberta
Eddie's kerstlied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1913


Open het boekjeD. Alcock
De vreemdeling der valleien
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1916


Open het boekjeD. Alcock
De kleine zendelingen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeD. Alcock
Om Christus wil!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeAnna
Kleine Johannes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeAnna
Witter dan sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1906


Open het boekjeAnthonia Margaretha
Vormen en manieren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 2, 1922


Open het boekjeAnthonia Margaretha
Vormen en manieren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1921


Open het boekjeAnthonia Margaretha
God zal zorgen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeTijs van der Apoort
Abeltje
Gideon N.V., Emmen, druk 1, 1963


Open het boekjeOom Arthur
Verhalen voor de jeugd
Veritas, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1947


Open het boekjeR.W. van Asch
Koppige Truusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeR.W. van Asch
De verdwaalde kip
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeR.W. van Asch
De verwisselde koffertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeA. van Atten
De geuzentroep
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1940


Open het boekjeC. B.-v.L.
Moeder vertelt
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeP.J. Baale
Blijdschap na droefheid
R. Fuik, Leiden, druk 1, 1881


Open het boekjeD.J. Baarslag Dzn.
Kerstboek
Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden, druk 2,


Open het boekjeBert Bakker
Stille nacht heilige nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1937


Open het boekjeC.G. Barth
De vlucht van den Hugenoot
Höveker, Amsterdam, druk 2, 1896


Open het boekjeBas
De zoon van den wijngaardenier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1916


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De jongens van de stuurman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeJ. van Bergen
Strijd en overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1895


Open het boekjeJ. van Bergen
De Bijbelcolporteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1928


Open het boekjeJ. van Bergen
De Bijbelcolporteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1918


Open het boekjeJ. van Bergen
De kracht des gebeds
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1912


Open het boekjeBerthilo
Luistert naar Hem
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 2, 1950


Open het boekjeBetsy
Door de paarlen poort
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1920


Open het boekjeBetsy
Beloven en doen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeBetsy
Het kind van den orgeldraaier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914


Open het boekjeBetsy
Beppie en Mientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeBetsy
De jonge tamboer en andere ware verhalen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894


Open het boekjeBetsy
Dora en Lize
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918


Open het boekjeBetsy
Het leven van een groot man
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920


Open het boekjeBetsy
Draagt elkanders lasten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1918


Open het boekjeBetsy
Wat Grietje van de kiekentjes leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1904


Open het boekjeBetsy
Verkeerd en toch goed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1931


Open het boekjeBetsy
Anton Reigers, of eerlijk duurt het langst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1895


Open het boekjeBetsy
God vóór, wie tegen?
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
De drie wenschen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1903


Open het boekjeBetsy
Karels droom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1891


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
De zoon van den visscher
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1927


Open het boekjeBetsy
God ziet mij
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1910


Open het boekjeBetsy
Piet en Pietje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1921


Open het boekjeBetsy
Het waren maar twee centen
Capadose, Amsterdam, druk 2, 1902


Open het boekjeBetsy
Gabriël, de kleine evangelist
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeBetsy
Toosje en Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908


Open het boekjeBetsy
Gedaan, wat zij kon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904


Open het boekjeBetsy
De herder en het schaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917


Open het boekjeBetsy
Het Oostersche nichtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922


Open het boekjeBetsy
Wie wel doet wel ontmoet
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1920


Open het boekjeJohannes Biernatzky
Een licht op mijn pad
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1910


Open het boekjeJ. Bik-Meima
Kinderen in brandend land
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Het pakhuis van oom David
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, ca. 1970


Open het boekjeB. Bouma
De geestelijke achtergrond van ons zondagsschoolwerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1949


Open het boekjeHenriette Bredius
Het kerstboompje in het ziekenhuis
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1900


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het schipperskindje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeJohanna Breevoort
De moderne arbeidersvrouw en het christendom
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919


Open het boekjeJohanna Breevoort
Clare's kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJohanna Breevoort
Zus Kee en haar bijbel
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919


Open het boekjeJohanna Breevoort
Een kerstavond in de sneeuw
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922


Open het boekjeJohanna Breevoort
Teruggeroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeH.B. Breijer
De roode schoentjes
T.J. Kousbroek, Gouda, druk 1, 1896


Open het boekjeCatharina Bronsveld
Dat vergeef ik nooit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeC. Brouwer
In de hut van den strooper
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeCor Bruijn
Twee kerstavond-vertellingen
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1950


Open het boekjeF. Bungener
Kerstmis of de vlucht der Hugenoten
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1920


Open het boekjeT. van Buul
Zonneschijn
N.V. Paul Brands Uitgeversbedijf en C.A.J. van Dishoeck, Bussem, druk 3, 1909


Open het boekjeCora C.G.
De geschiedenis van den vogelverschrikker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeCarla
Kleine zus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922


Open het boekjeCatharina
Zaterdagavond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930


Open het boekjeB. Clement
Het huisje aan den Partnach
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1922


Open het boekjeJ. Cnossen-Hoorntje
Jan en zijn vrienden
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1956


Open het boekjeConstant
Evert Brand of Aan den buitendijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeD.A. Cramer-Schaap
Op de pastorie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeD.A. Cramer-Schaap
Het Kerstboek voor de Jeugd
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1960


Open het boekjeJ.J. Deetman
Restantjes
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1914


Open het boekjeP. van Dijk
Het leven bij de Heilige Schrift
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeDina
Marie's taak
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925


Open het boekjeDina
Offers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932


Open het boekjeA. Doeleman
Jozef Efronski
L.J. Veerman, Heusden, druk 1, 1896


Open het boekjeA. Dondorp
De methode van het vertellen op de zondagsschool
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939


Open het boekjeA. Dondorp
De oorlogsverhalen in de bijbel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1948


Open het boekjeChristine Doorman
Riekeli
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1918


Open het boekjeChristine Doorman
De verborgen schat
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1915


Open het boekjeChristine Doorman
De lichtengel
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2, 1923


Open het boekjeChristine Doorman
Wouter
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2,


Open het boekjeC. van Dort
Broertjes kerstlied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeAgnes van Driel
De zendingsvriendinnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeA. Duyser
Het vreemde zusje
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1947


Open het boekjee.a.
Stille nacht heilige nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1937


Open het boekjee.a.
Nieuw kerstboek voor kinderen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1976


Open het boekjee.a.
Kerstboek
Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden, druk 2,


Open het boekjee.a.
Onder de sterren
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1955


Open het boekjeE.R.
Een gelukkige avond
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, ca. 1910


Open het boekjeE.R.
Een jaar lang genot door een kerstboom
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1892


Open het boekjeEduard
Arnout Dirksz.
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekjeC.A. Elink Schuurman
Abraham op klompen
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1955


Open het boekjeElisabeth
Het lied der engelen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892


Open het boekjeElisabeth
God heeft u lief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeElisabeth
De kleine zendeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1897


Open het boekjeElisabeth
Krukken-Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892


Open het boekjeElisabeth
Liefde overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeElisabeth
Kerstnacht en kerstmorgen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1915


Open het boekjeLinda Erics
De Barmelootjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeA.M. Feickens-de Haan
Het kerstfeest van armen Gerrit
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2, 1923


Open het boekjeFrieda van Felden
Anneke en de prinsesjes
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1946


Open het boekjeLouise Femmina
Van Ans en Hans en Dikkie
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeFilippus
Willem van den Holm, of wat een beet van een hond kan uitwerken
G. Los, Leiden, druk 1, 1890


Open het boekjeFilippus
Margareta Stolbersz
G. Los, Leiden, druk 1, 1890


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Zo'n jongen uit de Jordaan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1963


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Zo'n jongen uit de Jordaan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1960


Open het boekjeK. Galesloot
De mooiste dag, deel 1
Fontein, Utrecht, druk 1, 1948


Open het boekjeE. Gerdes
Het ringetje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921


Open het boekjeE. Gerdes
De jonge pottenkoopman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1920


Open het boekjeE. Gerdes
De satijnen das of uit de diepte in de hoogte
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1863


Open het boekjeE. Gerdes
De schat in de akker en een beroemde timmerman
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De bijbel op de borst
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Het mooie boek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1883


Open het boekjeE. Gerdes
De zoon van den bezembinder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1923


Open het boekjeE. Gerdes
De Maartens en de Jansens
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1913


Open het boekjeC. Gilhuis
Contact met de ouders
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1950


Open het boekjeC. Gilhuis
De mooiste optocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeA. de Graaff-Wüppermann
Een levende brief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeThijs van de Griendt
Het prentenboek van Jezus' leven
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 4, 1952


Open het boekjeThijs van de Griendt
Het prentenboek van Jezus' leven
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1941


Open het boekjeJan van Groningen
Donkere dagen in 't veenland
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1959


Open het boekjeF.W. Grosheide
Verslag van de rede door prof. dr. F.W. Grosheide over streekvergageringen gehouden op de 68ste jaarvergadering
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1942


Open het boekjeF.W. Grosheide
De aanschouwing in het zondagsschool-onderwijs
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeF.W. Grosheide
Ter herdenking tot afscheid
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1957


Open het boekjeF.W. Grosheide
Verandering van werkmethode?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeF.W. Grosheide
De Gereformeerde Zondagsschool in de tegenwoordige tijd
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeL.S. v. H. v. W.
Twee kerstavonden
Commissie van Redactie der N.C.G.O.V. (Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging), Utrecht, druk 1, ca. 1930


Open het boekjeH.J. Hana
Henri's kiekje
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1904


Open het boekjeT. van Harten
De liefde als grondslag voor het zondagsschoolwerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeJac. Hazevoet
Dora's deel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeN. Heiner
Kinderlectuur
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939


Open het boekjeN. Heiner
De fantasie in de bijbelvertelling
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeHeleen
Eva's bergtocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeHeleen
Cootje
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1938


Open het boekjeHeleen
Jopie's wollen aapje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeH. Henszen Veenland
In Beukendorp
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeJ. Henzel
Door duisternis tot het licht
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915


Open het boekjeHermanna
Het Jodinnetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeP. Hogendoorn
Nazorg
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeJ.C. Homoet
Een jongen die overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeAletta Hoog
Wat Bep en Leni deden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923


Open het boekjeAletta Hoog
Schooljongen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1919


Open het boekjeAletta Hoog
Pippa en Petronella
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Gevonden en verloren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Te rechtertijd gegrepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1896


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Baas Klaas
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
God zoekt het weggedrevene
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Van den wereldakker
F.W. Egeling's Boekhandel, Amsterdam, druk 1, 1903


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Blinde Joseph
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1921


Open het boekjeH. Hoogeveen
Femmie's belofte
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeHenri Hooglandt
Mondjegauw
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923


Open het boekjeHenri Hooglandt
Gewone jongens
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923


Open het boekjeP. Huet
Het Onze Vader
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, ca. 1870


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Beproefde vriendschap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeLeni van Huizen
Dat booze hartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De gedroogde appeltjes
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1936


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Als je goed luis-tert!
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1929


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Rozemarijntje en de zwarte jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1964


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De gescheurde Bijbel
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1930


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De wondere plant
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1918


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Herinneringen van een schoolmeester
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1942


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Een leugen
Nederl. Godsdienstig Genootschap De Lichtdrager, Amsterdam, druk 1, 1930


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Ouwe Bram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 14, 1954


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Gerdientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1949


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1954


Open het boekjeH. Hulstra
Karel Klaproos
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1908


Open het boekjeH. Hulstra
Piet van der Wal
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1925


Open het boekjeJoh. van Hulzen
Kees
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935


Open het boekjeIla
Willem uit den kermiswagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeGesina Ingwersen
Vergeeft elkander
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1930


Open het boekjeGesina Ingwersen
Het vertellen op de zondagsschool
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeGesina Ingwersen
Leiding bij het zondagsschoolwerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeGesina Ingwersen
Truitje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeJakobus
Twee weken in doodsangst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1917


Open het boekjeL. Janse
Het vreemde meisje in Boshuizen
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1964


Open het boekjeJeanne Marie
Zon achter de wolken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeJeanne Marie
Dàt was het echte
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeJohanna
Louise's eerste paaschfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1884


Open het boekjeJohanna
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919


Open het boekjeJohanna
De nieuwe blokkendoos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeJohanna
Blijdschap na droefheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeJohanna
Jan's verzoeking
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1892


Open het boekjeJohanna
Het kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeJohannes
Het geloof bekroond
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1910


Open het boekjeHarm de Jong
Het kerstfeest van een arm jongentje
Koster, Sneek, druk 1, 1945


Open het boekjeH. de Jonge
Hoe Ebenezer Scrooge Kerstmis leerde vieren
Drukkerij Laverman N.V., Drachten, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Op 't nippertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Vleugellam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Twee schooljongens met vacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Dromelot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Oma's verhuizing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1963


Open het boekjeH. de Jongste
De vertelling
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeW. Jonker Jr.
William Green of het kind uit een der achterbuurten van Londen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1901


Open het boekjeF.H.Ch. Jothmann
Uit en thuis
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1960


Open het boekjeJulius
De postconducteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Onder de sterren
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1955


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Hoor, de klokken luiden
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1953


Open het boekjeF.C. Kamma
Badesiw, de schrik der wouden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeH. Karssen
Het paaschfeest van Roosje Breetveld
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeH. Karssen
Het kerstgeschenk voor het zieke kind
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeJ.J.L. ten Kate
Nieuwe belooning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1975,


Open het boekjeIda Keller
Het klaverblad van vier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeIda Keller
Het verloren schaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921


Open het boekjeIda Keller
Bianca
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeIda Keller
De tweede moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1928


Open het boekjeIda Keller
Levi Jacobson of van God geroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909


Open het boekjeP.J. Kloppers
Het garen- en band- meisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887


Open het boekjeP.J. Kloppers
Mijn naaste
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923


Open het boekjeWim Kolle
Henks geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJ.C. de Koning
Op 't verkeerde pad
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1937


Open het boekjeNel Koot
Mirjam gaat op zoek
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1980


Open het boekjeT. van der Kooy Dz.
Bijbel en zondagsschoolkind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeF.W.A. Korff
Zadoks kleindochter, of De leidingen Gods met een verstooten kind
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1896


Open het boekjeA.R. Koster
Het ordeprobleem op de zondagsschool
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeK.J. Kraan
Van de zondagsschool naar het gezin
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
Jooske's moeilijke dagen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1950


Open het boekjeL. Kranenborg
De religieuze beinvloeding van het kind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1958


Open het boekjeJoh.E. Kuiper
Het bootje van de regenboog
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1954


Open het boekjeJoke van Kuipers
Grootvaders broodplank
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de uitgeverij C. Blommendaal N.V. te 's-Gravenhage, druk 1, 1944


Open het boekjeH. Kuitenbrouwer
De mooiste dag, deel 1
Fontein, Utrecht, druk 1, 1948


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Map doet ook mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske bij de vierdaagse
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Barbie's avontuur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeJ.H. van der Lichte
Een dappere baanveger
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeJ. de Liefde
De trouwe gezant en de koopvrouw
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Wat Hansje gaf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Marcella of de roos van Nicomedie
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 3, 1893


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
't Gouden ankerhorloge, of de onschuld aan 't licht gebracht
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeG. van Loo-Bos
Joep maakt een kerstwandeling
Edecea, Hoorn, druk 1, 1940


Open het boekjeJ.C.A. van Loon
De plaats van de zondagsschool in het geheel van het evangelisatiewerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Toen Elsa op Welgelegen was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925


Open het boekjeP. Louwerse
Roodmanteltje
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 4, 1925


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Eindelijk gered
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1893


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Teleurstelling en verrassing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1916


Open het boekjeJ.C. Luitingh
God verlaat zijn kinderen niet
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 2, 1893


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Een angstige kerstavond in het woud
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1883


Open het boekjeN.P. Madsen
Ole
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3,


Open het boekjeXavier Maistre
De melaatsche van Aosta
C. Blommendaal, 's-Gravenhage, druk 2, 1888


Open het boekjeMarie
Door liefde getrokken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1911


Open het boekjeMarie
Tijmen de visschersknaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeMarijo
Waar wolven wonen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeGeesje Matter
Sjoukje
Johs Vlaanderen Oldenzeel, Amsterdam-Oost, druk 2,


Open het boekjeR. van Mazijk
Groten, die kleinen in de weg staan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1949


Open het boekjeSandra Mees
In de smidse van het leven
A. Voorhoeve, Rotterdam, druk 1, 1946


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Eenlingetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Evacuétje
Edecea, Hoorn, druk 1, 1947


Open het boekjeA. Middelkoop
Tot ziens, Achmad
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1967


Open het boekjeMiss Beatrix
De goede keuze of Moeders geloof niet beschaamd
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 2,


Open het boekjeMiss Beatrix
De hoop beschaamd niet
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890


Open het boekjeA.C. Monster
Om nooit te vergeten!
Edecea, Hoorn, druk 1,


Open het boekjeN.A.N.
Een erfzegen
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeNora
Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909


Open het boekjeK. Norel
In kruiend ijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeK. Norel
Vakantie in Palestina
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeK. Norel
Janneke en Juno
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1969


Open het boekjeM. van Nuis-Zuidema
De gebroken plant
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeM. Odu
Wat moeder voor haar jongen achterliet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeJ. van Opeinde
Wat was het moeilijkst?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeE. Palma
Mineke's vierkante stuiver
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeE. Palma
Het Vosseland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeNorman Vincent Peale
De komst van de koning
Erven J. Bijleveld, Utrecht, druk 1, 1957


Open het boekjeJan Post
Sannetje
A.W. Bruna, Utrecht, druk 1, 1946


Open het boekjeQuirina
Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1934


Open het boekjeReinoud
Onvoorzichtigheid gestraft
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1916


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Edelsteentje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeQ.A. de Ridder
Hou zee!
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932


Open het boekjeWilha. Riem Vis
De kleine voddenraapster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1902


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Zijn wensch verkregen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Door de menschen verstooten, maar door God aangenomen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1895


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Zonder God in de wereld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Gered door een speld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeP.J. Risseeuw
Jongens van stavast
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeP.J. Risseeuw
Hou zee!
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932


Open het boekjeJ.L.D. van der Roest
Van een papoesch slavenkind
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1919


Open het boekjeA. Romijn
Strijd om Onne
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1946


Open het boekjeA. Romijn
Deetje helpt moeder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1954


Open het boekjeMiep van Rooijen
Nieuw kerstboek voor kinderen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1976


Open het boekjeRudolf van Rossum
Sarie en haar vriendinnen
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937


Open het boekjeSalvafama
Een moeilijke jeugd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeAnnie Sanders
Ina van de dokter
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeAnnie Sanders
Een boodschap voor Nanda
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1955


Open het boekjeJ.P. Schaberg
Beknopte levenschets van Dr. Martijn Luther
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1883


Open het boekjeW. Schippers
De sluiker
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1931


Open het boekjeW. Schippers
Het uilennest
J.J. Groen, Leiden, druk 7, 1956


Open het boekjeW. Schippers
De jongens van de Roerdomp
J.J. Groen, Leiden, druk 6,


Open het boekjeW. Schippers
De strooper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeW. Schippers
Op de keien
J.J. Groen, Leiden, druk 2, 1968


Open het boekjeW. Schippers
Wuildershoeve
J.J. Groen, Leiden, druk 4,


Open het boekjeW. Schippers
Het loon der zonde
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923


Open het boekjeW. Schippers
Hermien
J.J. Groen, Leiden, druk 2, 1952


Open het boekjeW. Schippers
Frans Wikkers
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1942


Open het boekjeW. Schippers
Een zeemansvrouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeW. Schippers
Bouke Bijlertsma
J.J. Groen, Leiden, druk 3, 1985


Open het boekjeW. Schippers
De vleermuis
J.J. Groen, Leiden, druk 3, 1961


Open het boekjeJ. Scholten
De zondagsschool-onderwijzer en het gebed
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeF.W.S. Schwarz
Het gebed van een kind
C. van Bentum, Utrecht, druk 1, 1879


Open het boekjeJ.B. van der Sijs
Wat doen we met de kinderen, die onze zondagsschool verlaten
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1955


Open het boekjeJ.B. van der Sijs
Hoe krijgen wij de kinderen op onze zondagsschool?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeG.M. van der Sluis
De vondeling
De Banier, Utrecht, druk 1,


Open het boekjeP.A. Sparenburg Jr.
De tooverlantaarn
Oosterbaan & le Cointre, Goes, druk 1,


Open het boekjeP.A. Sparenburg Jr.
Een wakkere Tyroler knaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeF. Speerdal
Hein Smit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeM. van der Staal
Een schaap in 's levens woestenij
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921


Open het boekjeJohs. Staal
De Fransche koopmanszoon
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 2, 1953


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Onschuldig verdacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje en het Hongaartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1959


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje maakt een schoolreisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeR. Stelstra
Hoe moeten wij onze kinderen op de zondagsschool krijgen en houden?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeHesba Stretton
Jessica's eerste gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 21, 1934


Open het boekjeHesba Stretton
Jessica's eerste gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 15, 1916


Open het boekjeC. Swaan-Koopman
De nieuwe schoentjes
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 1, 1958


Open het boekjeJ.A. Tazelaar
Het contact tusschen zondagsschoolonderwijzer en kind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939


Open het boekjeH.J. Teutscher
Een gulden van Simon
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1959


Open het boekjePleun R. Troost
De molen van Moerland
De Banier, Utrecht, druk 1, 1974


Open het boekjeG. Troost
De jongens van Meerwijk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1948


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Het geschenk des keizers
A. van Oosterzee, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Thomas Verhaegen
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1894


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De grot der Hugenoten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1919


Open het boekjeA. van Velthoven
De Zondags-evangelien in beeld
Jacob Dijkstra, Groningen, druk 1, 1933


Open het boekjeJan Veltman
Kopje onder en de gevolgen er van
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1930


Open het boekjeJan Veltman
Wilde Kees en moeders wonde
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1921


Open het boekjeJan Veltman
De oude tuinman en zijn buurkinderen
Bredée, Rotterdam, druk 2,


Open het boekjeGo Verburg
Ibubesi het kaffertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
De berenklauw
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeA. Verhorst
Samuel's erfenis
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1888


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Kinderen van één Vader
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1960


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Het vreemde meisje
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1949


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Herrie-Let
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1955


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Langs het donkere bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1969


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Een dag vol spanning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1956


Open het boekjeViator
Anna en Johanna
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeNel van der Vlis
Greetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeA. Vollmar
Van twee kinderen, die den hemel zochten
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1931


Open het boekjeA. Vollmar
Van twee kinderen, die den hemel zochten
Bredée, Rotterdam, druk 4, 1925


Open het boekjeAnne de Vries
Bertus en Bruno
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1936


Open het boekjeAnne de Vries
De stroper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1958


Open het boekjeAnne de Vries
Dagoe de kleine bosneger
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 10, 1978


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Het kamertje in de kerk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Door de open poort
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeO.F. Walton
Roode David of Heer! wat wilt gij, dat ik doen zal?
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1886


Open het boekjeO.F. Walton
Audrey of kinderen des lichts
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1905


Open het boekjeO.F. Walton
De klok van baas Willems
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeA. Was-Osinga
De kinderen van het ruige veld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1956


Open het boekjeGina van Weeden
Wending
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1934


Open het boekjeNannie van Wehl
Rietje zorgt ervoor
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1934


Open het boekjeNannie van Wehl
God gaf, God nam, Zijn naam zij geloofd
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 1, 1939


Open het boekjeU.F. van der Weij
Het verscheurde tekstkaartje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeIna van der Werff
Een zomervacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ. van Westenbrugge
Tot Oranje vertrok
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Flauwerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeD.K. Wielenga
Het groote boek
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1933


Open het boekjeP. van Wijk
Christiaan Toelis
Höveker, Amsterdam, druk 1,


Open het boekjeWildeboer-Luitingh
Jongensstrijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1927


Open het boekjeWilhelmina
De werkster en haar kind
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeWilhelmina
Kitty
D. Mijs, Tiel, druk 1, ca. 1910


Open het boekjeWilma
Joop's thuiskomst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeWilma
Kerstnacht in den storm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeRie Winkel
De witte kralen ketting
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1951


Open het boekjeJ. Witmond
Goed getroffen
Bremer, Amsterdam, druk 1, ca. 1875


Open het boekjeAdri van Witzenburg
In veilige haven
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1934


Open het boekjeAlbert Zaaier
Carl's kerstfeest in Papoea-land
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De gemzenjager van Pra-del-Torno
De Banier, Utrecht, druk 5, 1988


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Azuba, de dochter van den ouden jood
Nederlandse Christelijke Uitgevers Mij., Haarlem, druk 2, 1946


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De gondelier van Venetië
De Banier, Utrecht, druk 4, 1988


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De prediker der wildernis
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeW. Ziethe
Het geredde meisje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1869


Open het boekjeW. Ziethe
Een slapelooze nacht
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1872


Open het boekjeW. Ziethe
Gebedsverhooring
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1872


Open het boekjeW. Ziethe
Verschalkt
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeA.C. de Zwart
Vurige kolen in het ijskoude water
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908


Open het boekje