Achterderug

Welkom bij AchterDeRugWelkom op de site AchterDeRug waar gegevens van oude boeken zijn te vinden. Op dit moment zijn het boeken verschenen in de Libellen-serie, uitgegeven door Bosch & Keuning te Baarn in de periode 1934-1940, de Brandende Kaarsen Serie, uitgegeven door J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage en de Zondagsschool-/Kerstboekjes, uitgegeven door uitgevers als G.F. Callenbach te Nijkerk, W.D. Meinema te Delft, J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage, Jan Haan te Groningen e.a. Ook wordt aandacht gegeven aan verschillende tijdschrifen als Timotheus, geillustreerd weekblad, uitgegeven in de periode 1895-1950, Vrij en Blij, en De Vriend des Huizes.
Kies in de navigatiebalk hierboven op het onderwerp van interesse.

Wat de Kinder- en Jeugdboeken en Zondagsschoolboekjes betreft, regelmatig worden nieuwe titels toegevoegd. Voor de laatste stand zie Stavaza


Bent u in het bezit van leuk materiaal, zoals oude zondagsschoolboekjes, geschiedenis van de verschillende landelijke zondagsschoolverenigingen of boekbeoordelingen bijv. van Jachin, nooit weggooien, maar neem svp contact met mij op:
R.C.W. Strijbos
tel. 0317-317508
e-mail : Rens Strijbos


Ik zal het graag op deze site plaatsen.


AchterDeRug kan in verschillende betekenissen gebruikt worden. In de eerste plaats heeft het betrekking op het verleden, in dit geval boeken die in het verleden zijn geschreven en uitgegeven. Maar men kan de term ook letterlijk nemen en dan gaat het om de inhoud, wat staat er achter de rug. Wie was de schrijver, wanneer leefde hij, hoe werd het boek ontvangen. Deze site wil een bijdrage leveren om dat wat "achter de rug is" weer "voor de geest te halen."


De website geeft een historisch overzicht van gepubliceerde boeken. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boekjes die hier ter beschikking worden gesteld. Heeft u problemen met of bezwaren tegen informatie op deze website, of meent u dat het auteursrecht geschonden wordt, neem dan svp contact op met mij via e-mail.