Pdf_printvriendelijke versie van onderstaand overzicht MAAK NU

Uitgaven van J.H. van Peursem, Utrecht
Verzameling van Bijbelsche gebeden, in verschillende omstandigheden : als een vervolg op de Herinneringen voor kranken en lijdenden
32 blz., [10de druk ]
Annotatie: Druk 5, 1858; 8, ca. 1865;

Open digitale versie op Delpher


Chloe en hare kindertjes
56 blz., [1ste druk 1888]
Auteur ALMA
Annotatie: Druk 2, ca. 1890;


Een winternacht en een winteravond : een verhaal
[1ste druk 1881]
Auteur Anthonius


Geen deugniet meer : een kerstverhaal
[1ste druk 1881]
Auteur Anthonius


Twee kerstfeesten van Luther herdacht
29 blz., [1ste druk 1887]
Auteur F. Bungener


Wat de kerstboom ons te zeggen heeft : eenige bladzijden voor de kinderen
21 blz., [1ste druk 1859]
Auteur F. Bungener
Annotatie: Druk 2, 1887; 3, 1894;

Open het boekje


Agathos, of de wapenrusting Gods
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur E. Gerdes


De beide schooljongens
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur E. Gerdes


De bewarende hand Gods
16 blz., [1ste druk 1891]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Delpher


De drie kraaltjes : Het Vogelnestje serie 1, deel 4
[1ste druk 1921]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Ook verschenen als: "De drie kraaltjes".
Recensie(s):


De lage schoentjes
[1ste druk 1921]
Auteur E. Gerdes
Recensie(s):


De tulband : Het Vogelnestje serie 1, deel 6
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Een blauw oog : Het Vogelnestje serie 1, deel 5
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Het bloedvinkje : Het Vogelnestje serie 2, deel 6
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Het ringetje : Het Vogelnestje serie 1, deel 3
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Ook verschenen als: "Het ringetje".
Annotatie: Druk 2, 1921;
Recensie(s):


Het verloren kind : Het Vogelnestje serie 2, deel 2
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Jakobs plakboek : Het Vogelnestje serie 2, deel 1
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Liefhebben : Het Vogelnestje serie 2, deel 5
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Op de proefgesteld : Het Vogelnestje serie 1, deel 2
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Opgesloten : Het Vogelnestje serie 1, deel 1
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


Rijk en arm : Het Vogelnestje serie 2, deel 4
[1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes


De zoon der opstanding : een verhaal voor jongelieden
108 blz., [3de druk ]
Auteur A. Hardenberg
Annotatie: Druk 1, 1891;


Anna Rose of De Heere is mijn herder
52 blz., [5de druk ]
Auteur J. van der Hoorn Cz.
Annotatie: Druk 6, 1897;


Het Onze Vader
10 blz., [1ste druk ca. 1870]
Auteur P. Huet

Open het boekje


Het verloren lammetje
12 blz., [1ste druk 1874]
Auteur P. Huet
Annotatie: Druk 2, 1913; 3, 1924;

Open digitale versie op DBNL


De kleine diacones of een kerstavond zonder kerstboom : naar 't Hoogduitsch
16 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.H. van Linschoten


De wees van Karinsbra : een russisch verhaal tijdens de regeering van keizer Alexander, uit het Engelsch
31 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.H. van Linschoten


Dicky en zijne vrienden : bewerkt naar het Hoogduitsch
72 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.H. van Linschoten


Het lompenmeisje of een doode op kerstfeest : eene ware zondagschool-geschienis
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur J.H. van Linschoten


Theodoor Morunger, of de bestrijder van den aflaathandel in Beieren : een waar verhaal uit 't Hoogduitsch
89 blz., [1ste druk 1887]
Auteur J.H. van Linschoten


De bierbrouwer van Den Briel, 1572 : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
39 blz., [5de druk 1879]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, B.H. Blankenburg jr., 1871;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De lakenvolder van Naarden : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
48 blz., [3de druk 1886]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, 1872; 4, ca. 1890;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De moedige hopman, of Het beleg van Steenwijk 1580-1581 : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
103 blz., [2de druk 1887]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 1, B.H. Blankenberg Jr., 1880;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Kolen Vuurs : een kerstverhaal voor onze kinderen
16 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1895;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Seerp van Galema en zijne tijdgenooten : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland
208 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.C. Luitingh
Annotatie: Druk 2, Bredee te Rotterdam, 1906;


Uit verlies winst : een kerstverhaal voor onze jonge lieden
15 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.C. Luitingh

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Een benauwde kerstnacht
20 blz., [1ste druk 1888]
Auteur A.J. van Lummel


Klein en groot : een kerstverhaal
15 blz., [1ste druk 1888]
Auteur A.J. van Lummel


Vader en moeder hebben mij verlaten - God niet : een verhaal voor jongens en meisjes
88 blz., [1ste druk 1887]
Auteur A.J. van Lummel


De eerste en de laatste kerstboom van Mina Vorder
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur H.J. van Lummel


30 Januari 1648 : een onvergetelijke gedenkdag voor Nederland
16 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J.P. Schaberg

Open digitale versie op Delpher


Beknopte levenschets van Dr. Martijn Luther : voor kinderen
20 blz., [1ste druk 1883]
Auteur J.P. Schaberg

Open het boekje


David, de man naar Gods harte
56 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.P. Schaberg
Annotatie: Druk 1, , 1875;

Open het boekje


De aartsvader Abraham en zijne geschiedenis
35 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.P. Schaberg
Annotatie: Druk 1, , 1875;

Open het boekje


De aartsvader Jacob en zijne geschiedenis
37 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.P. Schaberg
Annotatie: Druk 1, , 1875;

Open het boekje


Eene nationale hulde aan H.M. onze Koningin Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau
16 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J.P. Schaberg


Elia de Thisbiet, een profeet des Heeren
44 blz., [1ste druk 1875]
Auteur J.P. Schaberg

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Gods werk in en door Dr. Martijn Luther op den 400en herinneringsdag zijner geboorte herdacht
97 blz., [1ste druk 1883]
Auteur J.P. Schaberg


Het leven van onze Oranjevorsten
84 blz., [1ste druk 1898]
Auteur J.P. Schaberg


Twee bezoeken in de woning van vader Reiter : kerstboekje
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur J.P. Schaberg


Christina of de verbroken gemeenschap
48 blz., [2de druk 1878]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, 1870; 2, , 1878;

Open het boekje


De nieuwe gulden, of "God is goed! God is liefde!"
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton


De nieuwe waterkruik
16 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


De weduwe Gray, of de kleine zingende vogel
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Een bruiloftsfeest
16 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


Een regenachtige dag
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Er is licht achter de wolken
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Gij komt ook : de heerlijkheid van Gods genade, geopenbaard in het leven en sterven van een klein kind
40 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


God houdt trouw zijn woord : korte levensschets van een havelooze jongen
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Het groote witte huis
32 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


Het kromme stuk hout
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Het ledige graf
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Het was door de liefde, of eindelijk begrepen
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Liza's laatste dienst : eene ware geschiedenis
32 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


Onverwelkelijke bloemen, of mijne nieuwjaarsgift
24 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


Vertrouw het aan Jezus : herinneringen uit het gebedsleven eener Christin, uit het Engelsch door M.W.D. Middelhoven
152 blz., [1ste druk 1869]
Auteur Anna Shipton


Wat een kind doen kan, of de dochter van een dronkaard
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Welke weg?, of roept ze binnen en vertelt hun van Jezus
[1ste druk 1872]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1872;


Zij spreekt nimmer over Hem, of dienende liefde
32 blz., [1ste druk 1870]
Auteur Anna Shipton
Annotatie: Druk 1, , 1870;


Een man van zijn woord : uit het Engelsch vertaald
48 blz., [1ste druk 1887]
Auteur Hesba Stretton


De onoverwinnelijke vloot vernietigd : eene herinnering uit den jare 1588
96 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


In de woestijn : verhaal uit het leven der protestanten in Frankrijk voor de revolutie, naar 't Engelsch van miss Alcock, vrij bewerkt
[1ste druk 1875]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Nathan! De Messias is gekomen! : kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1866]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open het boekje


Pancratius, de jeugdige martelaar van Rome of ik ben geen bloodaard, naar het Engelsch van Edward Monro
[3de druk ca. 1893]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.
Annotatie: Druk 1, 1866;

Open het boekje


Vervolgd, doch niet verlaten : eene bladzijde uit de geschiedenis der kerk onder 't kruis in Bohemen door E.J. Whateley, naverteld door
40 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.

Open het boekje


Ziet ik verkondig u groote blijdschap : kerstboekje
[1ste druk 1879]
Auteur E.J. Veenendaal Jz.


Het laatste woord en de laatste bede : geschenk voor leerlingen die de christelijke school verlaten
22 blz., [1ste druk 1888]
Auteur C. van der Velden Jz.


Elbert Huik, of De vervolger : eene bladzijde uit de geschiedenis van Neêrlands lijden
187 blz., [1ste druk 1869]
Auteur P. Vergers


Uit de vreeze des doods gered naar ziel en lichaam : kerstverhaal voor kinderen
16 blz., [1ste druk 1886]
Auteur P. Vergers


De pastoor van Heenvliet : eene geschiedenis uit den tijd der inquisitie in Nederland
30 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J. Verhagen Jr.

Open het boekje


Samuel's erfenis : kerstverhaal
16 blz., [1ste druk 1888]
Auteur A. Verhorst

Open het boekje


Grootvader en kleindochter : eene Kerstgeschiedenis, vrij naar het Hoogduitsch
54 blz., [1ste druk 1888]
Auteur J.P.G. Westhoff
Annotatie: Druk 6, 1919;

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank

Recensie(s):


Althea
88 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Elisabeth Wetherell

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De Fransche muts
80 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Elisabeth Wetherell

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De kleine zwarte hen
49 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Elisabeth Wetherell

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De roos in de wildernis
48 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Elisabeth Wetherell

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


De vermomde vorst
60 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Elisabeth Wetherell

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Gertrude en hare kat
89 blz., [1ste druk 1891]
Auteur Elisabeth Wetherell

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank