Auteur


Pieter Vergers
* Haarlem, 7-7-1821 - † Haarlem, 1901.

Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer aan een lagere school te Buiksloot. Daarna ging hij naar een lagere school in Haarlem. Vervolgens werd hij hoofdonderwijzer aan een eigen school (opgericht door o.a. Nicolaas Beets) te Heemstede, totdat hij naar Amsterdam ging en zich geheel toelegde op letterkundig werk. Van zijn hand zijn veel historische werkjes, meestal voor kinderen bestemd. Zijn meest omvangrijke werk is een Algemene Geschiedenis in 3 delen, dat hij in 1861 voltooide.
Zie ook www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_4232.php

Overzicht boeken

Plaatje ontbreektVaderlandsche Volksboekjes serie 5 nr. 4
Uit benauwdheden gered en Margaretha van Kalslagen, of de redster in gevaar
51blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Open de serie Vaderlandsche Volksboekjes serie 5
Plaatje ontbreekt
Bange dagen : drie verhalen
178blz., [1ste druk , ca. 1900]
Medeauteur: T.M. Looman

Uitgever Höveker & Wormser, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Blikken in het verleden voor het Nederlandsche volk, deel 1
664blz., [1ste druk , 1880]
Uitgave van C. Stooter, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Blikken in het verleden voor het Nederlandsche volk, deel 2
615blz., [1ste druk , 1877]
Uitgever Akkeringa, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje : beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk
575blz., [1ste druk , 1872]
Uitgever J.C. van Schenk Brill, Doesborgh

Open digitale versie op DBNL
Plaatje ontbreekt
De boschwachter
[1ste druk ,jaar onbekend]
Uitgever B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam
Plaatje ontbreektVaderlandsche Volksboekjes serie 5 nr. 6
De dood van een vaderlander en Spaansche gruwelen
42blz., [1ste druk , 1898]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Open de serie Vaderlandsche Volksboekjes serie 5
Plaatje ontbreekt
De geschiedenis onzes lands aan de kinderen verhaald
[1ste druk ,1873]
Uitgever Bremer, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De groote hervormers : hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid, aan het Nederlandsche volk verhaald
568blz., [1ste druk , 1887]
Uitgever Knierum & Duym, Gorinchem
Annotatie: Druk 2, 1902;
Plaatje ontbreekt
De groote hervormers : hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid, aan het Nederlandsche volk verhaald
[2de druk ,1902]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1887;
Plaatje ontbreekt
De Hugenoten : hun lijden en strijden
406blz., [1ste druk , 1895]
Illustrator Willem Steelink
Uitgever Dusseau & Co, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De loteling : kerstverhaal voor jonge lieden
16blz., [1ste druk , 1874]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De oorlog met Atchin : beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk
226blz., [1ste druk , 1875]
Uitgave van J. Schenk, Maastricht
Plaatje ontbreekt
De Prinsen van Oranje-Nassau in Nederland : feestgave bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig jubilé der troonsbestijging van onzen geëerbiedigden koning Willem III op den 12. Mei, 1874
537blz., [1ste druk , 1874]
Uitgever Couvée, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
De revolutie van 1789 in Frankrijk en Nederland : hare oorzaken en gevolgen, beschreven voor het Nederlandsche volk
[1ste druk ,1894]
Uitgave van J. Schenk, Maastricht
Plaatje ontbreektVaderlandsche Volksboekjes serie 5 nr. 2
De slag bij Nieuwpoort
47blz., [1ste druk , 1898]
Illustrator Soranus
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Open de serie Vaderlandsche Volksboekjes serie 5
Plaatje ontbreekt
De turfdrager van Haarlem : een verhaal uit den Tachtigjarigen oorlog
[2de druk ,jaar onbekend]
Illustrator L.W.R. Wenkebach
Uitgever R. Fuik, Leiden
Annotatie: Druk 1, D. Mijs te Tiel, 1868;
Plaatje ontbreekt
De turfdrager van Haarlem : eene bladzijde uit de Tachtigjarigen oorlog
191blz., [4de druk , 1893]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, D. Mijs te Tiel, 1868;
Plaatje ontbreekt
De Unie van Utrecht, of een belangrijk feit uit den Tachtigjarigen Oorlog
38blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreekt
De weesknaap, of, de Heer zorgt voor die Hem liefhebben
[1ste druk ,1876]
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 18-12-1876
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv29,De Standaard 18-12-1876
Plaatje ontbreekt
Een donkere en een heldere kerstnacht of de vioolspeler en de orgeldraaier
32blz., [1ste druk , 1881]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 28-11-1881
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Elbert Huik, of De vervolger : eene bladzijde uit de geschiedenis van Neêrlands lijden
187blz., [1ste druk , 1869]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Enkhuizen in den geuzentijd : een geschiedkundig verhaal
64blz., [2de druk , 1909]
Illustrator W. Hoogenbos
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1897; 3, 1920;
Plaatje ontbreekt
Enkhuizen in den geuzentijd : een geschiedkundig verhaal
64blz., [3de druk , 1920]
Illustrator G.J. van Overbeek
Bandontwerper W. Hoogenbos
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1897; 2, 1909;

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreektVaderlandsche Volksboekjes serie 5 nr. 1
Gerard van Dussen : een bladzijde uit de 80-jarigen oorlog
50blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Open de serie Vaderlandsche Volksboekjes serie 5
Plaatje ontbreekt
Gerard van Dussen en de pater
80blz., [1ste druk , 1949]
Uitgever J.P. van den Tol Jz., Dordrecht
Plaatje ontbreekt
Geschiedenis der Joden, van de wegvoering naar Babel tot op de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen : leesboek voor de hoogste klasse der christelijke school
106blz., [1ste druk , 1864]
Uitgever H. de Hoogh & Co., Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Geschiedenis der laatste 200 jaren, van 1648 tot 1848
596blz., [1ste druk , ca. 1874]
Uitgave van J. Schenk, Maastricht

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Geschiedenis van de Tachtigjarigen Oorlog
272blz., [3de druk , jaar onbekend]
Uitgever A. ter Gunne, Deventer
Plaatje ontbreekt
Gods vinger in de geschiedenis van den tachtigjarigen oorlog : voor jonge lieden
212blz., [4de druk , jaar onbekend]
Uitgever S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven
Annotatie: Druk 1, 1868;

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Haarlem in 1672, en De gewaande krankzinnige : een verhaal voor jongelieden
207blz., [1ste druk , ca. 1879]
Uitgever H.C.A. Campagne, Tiel
Plaatje ontbreekt
Leonard Werton, of de kracht der christelijke liefde : kerstverhaal voor jongelieden
31blz., [1ste druk , 1881]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 28-11-1881
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv7,De Standaard 28-11-1881

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Liefde en haat of De oranjeman en de patriot
110blz., [1ste druk , ca. 1890]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 2, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Liefde en haat of De oranjeman en de patriot
[2de druk ,1898]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, ca. 1890;
Recensie(s):
Plaatje ontbreektVaderlandsche Volksboekjes serie 5 nr. 3
Maarten, de apotheker uit Haarlem
50blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Open de serie Vaderlandsche Volksboekjes serie 5
Plaatje ontbreekt
Maarten, de apotheker uit Haarlem en de pastoor
80blz., [1ste druk , 1949]
Illustrator Soranus
Uitgever J.P. van den Tol Jz., Dordrecht
Plaatje ontbreekt
Merkwaardige personen uit Neerland's geschiedenis : in tijdsorde verhaald
489blz., [1ste druk , 1877]
Uitgever Schalekamp, haarlem
Plaatje ontbreekt
Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19e eeuw : z¿n leven en daden als generaal, consul, keizer en banneling
760blz., [1ste druk , 1890]
Uitgever Knierum & Duym, Gorinchem
Annotatie: Druk 3, 1914;

Open digitale versie op DBNL
Plaatje ontbreekt
Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19e eeuw : z¿n leven en daden als generaal, consul, keizer en banneling
608blz., [3de druk , 1914]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1890;
Plaatje ontbreekt
Nova-Zembla : een merkwaardige zeetocht onzer voorvaderen beschreven door
174blz., [1ste druk , 1873]
Uitgever S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven
Plaatje ontbreekt
Spanje, wat het was en wat het is
76blz., [1ste druk , 1876]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreektVaderlandsche Volksboekjes serie 5 nr. 5
Uit de dagen van Gustaaf Adolf
46blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Open de serie Vaderlandsche Volksboekjes serie 5
Plaatje ontbreekt
Uit de vreeze des doods gered naar ziel en lichaam : kerstverhaal voor kinderen
16blz., [1ste druk , 1886]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Vader en dochter, of Gaspard de Coligny en zijne dochter Louise
86blz., [1ste druk , ca. 1873]
Uitgever S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven
Plaatje ontbreekt
Vier dagen onder de roovers : een verhaal voor jongelieden
18blz., [1ste druk , 1877]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 23-11-1877
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv8,De Standaard 23-11-18772, ca. 1894;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Vier dagen onder de roovers : een verhaal voor jongelieden
24blz., [2de druk , ca. 1894]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, 1877; 2, , ca. 1894;
Plaatje ontbreekt
Vóór de Hervorming : een blik op den kerkelijken en maatschappelijken toestand van de vestiging des christendoms tot Luther
566blz., [1ste druk , 1894]
Uitgever Knierum & Duym, Gorinchem
Plaatje ontbreekt
Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I
183blz., [1ste druk , 1879]
Uitgever B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam
Annotatie: Druk 2, 1898; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I
183blz., [2de druk , 1898]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I
183blz., [2de druk , 1898]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, 1898;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Willem van Straal : eene bladzijde uit het leven van Napoleon I
183blz., [3de druk , 1898]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1879; 2, 1898;
Recensie(s):