Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. de Liefde

De vrijbuiter , druk 6, 58 blz.
Een verhaal uit de laatste helft der 18e eeuw. Johan Wagner, de 17-jarige zoon van godvreezende ouders, door vrijbuitende krijgsknechten ontvoerd, sluit zich bij dezen aan en wordt, zijns ondanks, voor den heilbegeerigen zoon des rooverkapiteins, de gids op den weg des behouds. Later vinden zij elkaar weder en wijst Karel Regenlaub, op zijne beurt, den vriend zijner jongelingsjaren met liefde en groot geduld terecht. Het verhaal zal met graagte gelezen worden. Ook wordt de hoofdinhoud van het Evangelie zoo juist en zoo aanlokkend medegedeeld, dat het verhaal zijn doel niet kan missen. Zulke boekjes kunnen onder 's Heeren zegen groot nut stichten. Het verwondert ons dan ook niet, dat het boekje reeds een zesden druk beleeft. Taal en stijl zijn uitmuntend verzorgd. Wat den leeftijd aangaat: kinderen van 10 jaar kunnen alles begrijpen en die van 16 zulsen met genoegen het boeiend verhaal lezen, ik durf zeggen, dat vele ouderen hierin genot kunnen smaken. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908