Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh.H. Been

De dubbelgangers , druk 1, 302 blz.
Bijzonderheden: historisch verhaal; geschikt voor jongens van 11-17 jaar; prijs: in prachtband f 3.50, ingen. f 2.50. Korte
Inhoud: De dubbelgangers, waarover het verhaal loopt, zijn een boerenzoon van het eiland Voorne, genaamd Harmen Jansen, en een jonge boef, Herman Jansen geheetem die onder de Duinkerker kapers is verzeild geraakt. Tijdens den tweeden Engelschen oorlog gaat de boerenzoon dienst nemen op 's lands vloot en ontmoet daar z'n dubbelganger, die bijgenaamd is Coupe cheveux en door dien naam de schrik is van het eiland Voorne. Samen geraken zij in Engelsche gevangenschap en nu begint — om den tijd te dooden — Coupe cheveux met zijn dubbelganger 'n eigenaardig spel. Ze vertellen elkander haarfijn hun verleden en nu moet Harmen doen alsof hij Herman is en omgekeerd. De gevolgen blijven niet uit. Als ze uit de gevangenschap geraakt zijn, weet de vrijbuiter de plaats te krijgen op de hoeve, die Harmen toekomt, terwijl Harmen-zelf als de gevaarlijke Coupe cheveux wordt opgepakt. Na heel wat geharrewar komt de waarheid aan 't licht en blijft toch ook Coupe cheveux buiten schot.
Beoordeeling: 't Is geen neutraal boek, zooals uit blz. 302 blijkt. Heel goed verhaal. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930