Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Schrijver

De jongens van de club, druk 3, 240 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal; vooral geschikt voor jongens van 13-16 jaar; prijs in prachtband f3, ingenaaid f2. Geïllustreerd door O. Geerling. Ook verschenen in de Serie "School en Leven".
Korte inhoud: In het eerste hoofdstuk maken we kennis met de vijf leden van de wandelclub De Jonge Bataven. Oprichter der club, tevens hoofdpersoon van bet boek, is Pim van Doorn, het dertienjarig zoontje van een weduwe, die na den dood van haar man een kruidenierszaakje begonnen is. Het is een tengere jongen, die zich vast voorgenomen heeft, later een steun voor zijn moeder te worden. Als president fungeert Adriaan Hessen, de stevigste van bet vijftal. Ko Valkenstein, de zoon van den politiedokter, heeft zich, bij gebrek aan iets beters, bij het clubje gevoegd, maar voelt zich eigenlijk er boven verheven. Vooral Dries Vinke, wiens vader aan den drank verslaafd is, duldt hij slechts noode. Gert Schoemaker is de spotvogel van de club. Een neefje van hem, Henk van Breemen, trekt als gast er veel mee op uit. Het boek beschrijft nu de avonturen van de clubleden en we volgen hen ook nog na de opheffing der club. Pim zien we als hoofd der school zijn ouden leermeester opvolgen. Ko brengt het tot advocaat en weet in die kwaJiteit den aan-lager-wal-geraakten Dries van den ondergang te redden. Henk, die hoopte, evenals zijn vader zendeling te worden, komt te overlijden.
Beoordeeling: Een vlot geschreven jongensboek, dat stellig ook door meisjes graag gelezen zal worden. Levendige handeling, natuurlijke toon. De naam van den auteur waarborgt een Christelijke sfeer. Als bezwaar zou te noemen zijn, dat het verhaal een te groote periode omspant, waardoor in de slothoofdstukken dingen ter sprake komen, die voor jeugdige lezers wel wat "te wijs" zijn. Aanbevolen. A.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930