Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De mijnwerkersjongen van Mansfeld , druk 1, 60 blz.
in slappen omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar; Catalogusno. 286. Strekking: Een verhaal uit de Kerkgeschiedenis. Het leven van den kerkhervormer Luther wordt in dit boekje beschreven vanaf zijn jeugd tot aan zijn sterven.
Conclusie: Aanbevelenswaardige lectuur voor de jeugd. De jeugd moet Gods daden, Gods leiding met Zijn Kerk in gedachtenis houden.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De mijnwerkersjongen van Mansfeld , druk 2, 60 blz.
Prijs f 0,60; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 10-14 jaar. Strekking: Het leven van de grote hervormer Dr. Maarten Luther. In deze levensbeschrijving worden de dwalingen der Roomse kerk bestreden en aangetoond en tevens de nadruk gelegd op het persoonlijke in de verhouding tussen God en mens.
Conclusie: Een boeiend geschreven, leerzaam boekje. Zelfs voor ouderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De mijnwerkersjongen van Mansfeld , druk 3, 62 blz.
prijs 90 ct; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 j.
Inhoud: Levensgeschiedenis van Dr Maarten Luther. Strekking: Het leven van Luther wordt hier voor kinderen beschreven. Een maal wordt het woord "Heer" gebruikt, overigens: Heere Jezus.
Conclusie: Heel goed als kerstboekje!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De mijnwerkersjongen van Mansfeld , druk 4, 64 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek. Inhinid: Dit boekje handelt over Dr Maarten Luther. De bekering van hem, zijn schuldbesef en rechtvaardiging door het geloof worden bevattelijk voorgesteld. Strekking: 't Is een geschikt boek om bij voortduring de aandacht van de kinderen te bepalen bij de grote waarde van de Reformatie. Het geeft een goed inzicht in het grote werk, dat God aan Zijn Kerk gedaan heeft door middel van Luther.
Conclusie: Geschikt voor de uitdeling op het Kerstfeest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

De mijnwerkersjongen van Mansfeld , druk 5, 62 blz.
geb., geIll. door Menno. Geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar. Prijs f 8,75.
Inhoud: De schrijver heeft het leven van Maarten Luther weergegeven en geeft een goede indruk van de gewoonten en omstandigheden uit die tijd.
Conclusie: Omdat het nu 500 jaar geleden is dat Luther werd geboren hopen we dat dit boek bij de jeugd duidelijk in de belangstelling mag staan. De uitgever vermeldt niet dat het een herdruk is van de uitgave die in 1946 bij Meinema verscheen. Er staan enkele storende zetfouten in en de taal is hier en daar wat ouderwets.
Eindoordeel: warm aanbevolen. R.B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1983

Open Boekbeoordeling.