Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

De meisjes uit de zesde klasse, druk 2, 96 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. 90 cent. Debora en haar vriendinnetjes Ans en Hanna zijn op een meisjesschool ergens in 't Gooi. Ze kunnen het niet vinden met de klasse-juffrouw, "Tante Kaat", die een stijf en smaakloos gekleed burgermeisje is en in alles voor de levenslustige, fleurige juffertjes moet onderdoen. Alleen is ze bijzonder geleerd. De plagerijen, die de juffrouw moet ondergaan, maken haar stug en vijandig, vooral als ze na den dood van haar moeder nog eenzamer is geworden. Bij den overgang wreekt ze zich door slechte cijfers te geven. Dat brengt Debora's moeder op den voorgrond, die nu het eenzame meisje opzoekt en al heel gauw haar vertrouwen heeft. Ze wijst haar op de fout van haar leven, dat ze in haar bitterheid zich afkeert van God. Door toedoen van Debora's moeder gaat Rina (zoo heet de juffrouw) mee met de families van Debora en Hanna op een waterreisje gedurende de vacantie. Dan ontpopt Rina zich als een lief, aantrekkelijk, begaafd meisje, dat aller liefde wint. Terug op school, zijn de meisjes haar vriendinnen. Rina heeft God teruggevonden en daardoor haar rust. De vorm is heel goed. Flinke letter, aardige penteekeningen tusschen den tekst, niet te lange hoofdstukken; ook de stijl en compositie verdienen allen lof. Meer dan een passage mag zelfs "voortreffelijk" worden genoemd. De strekking is duidelijk en goed. Geloof en liefde helderen de donkerheden van het leven op. Ook kunnen de kinderen er uit leeren. dat hun oordeel over onderwijzers en onderwijzeressen, naar den schijn juist, toch geheel verkeerd kan zijn. Zoolang de meisjes Rina zagen als "Tante Kant" was van weerszijden de verhouding verdrietig. Ook het religieuse gehalte van het boekje is goed. In vele opzichten kan men het van vormende waarde noemen. 't Is een frisch, doodgewoon, maar daardoor juist echt meisjesboek. Het milieu ligt waarschijnlijk wel buiten dat van de meeste Zondagsschoolleerlingen, maar dat lijkt ons eerder goed dan slecht. Boeken als dit kunnen we goed gebruiken, omdat we ze noodig hebben. Wij wenschen èn den uitgever, èn de Auteur, èn onzen Zondagsscholen met deze uitgave van harte geluk!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929