Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK.S. Pomp

De scheepsjongen van de Pirola, druk 1, 88 blz.
G.K.C.B. 27 t.d.t. Jan van Spaan maakt zijn eerste reis als scheepsjongen op de Pirola. Een matroos, de Pruim genoemd, vertelt hem op een nacht zijn levensgeschiedenis. Hoe hij zijn moeder veel verdriet heeft gedaan en in een booze bui weggeloopen is. Na veel wederwaardigheden bij een schipbreuk kwam de omkeer in zijn leven. Helaas was zijn moeder gestorven en kon hij niet meer goed maken wat hij bedorven had. Dit verhaal maakt diepen indruk op Jan. In Denemarken ontmoet Jan een Hollandsche vrouw. Ze is als jong meisje tegen den zin van haar moeder met een Deen naar het verre land gegaan en nu ernstig ziek. Weer terug aan boord vertelt Jan van zijn ontmoeting. De Pruim brengt later de oude moeder naar Denemarken, om haar dochter te zien. De dochter sterft en dan gaat de Pruim met de oude moeder samen wonen en vergeldt haar, wat hij aan zijn eigen moeder verschuldigd was geweest. Het boek is vol avonturen en vooral de jongens zullen het met groote belangstelling lezen. De inhoud is spannend en de toon is goed. Tot eer leven naar Gods geboden wordt opgewekt en de gevaren der zonden worden aangewezen op eenvoudige wijze. Toch is het boek o.i. niet genoeg evangeliseerend. Wanneer de Pruim den bangen nacht op de rots doormaakt, belooft hij wel beterschap en bidt ook om kracht tot een ander leven, maar we lezen niet van den Heere Jezus door wiens bloed alleen vergeving is. Dat is jammer. Vooral voor onze Zondagsscholen is juist de Evangelieverkondiging zoo noodig. Hoe veel goeds het boek ook heeft, toch ontbreekt een belangrijk element. De illustraties zijn naar onzen smaak veel te zwart. Overigens bevelen we het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1941

K.S. Pomp

De scheepsjongen van de Pirola, druk 2, 91 blz.
prijs f 0,80; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Jan gaat naar zee en beleeft verschillende avonturen. Hij ontmoet ook een eenzame, zieke vrouw uit Holland, die erg naar haar moeder verlangt, Hij is het middel, dat de moeder haar dochter nog ziet. Strekking: Jan leert bootsman "de Pruim" kennen, die hem zijn levensverhaal vertelt. Vroeger paste deze slecht op, maar kon het later niet meer goed maken, omdat zijn moeder niet meer leefde. Door middel van Jan krijgt de Pruim nu een taak tegenover een andere oude moeder.
Conclusie: Een prachtig verhaal, vlot geschreven en van een goede strekking. Het is een pocket-uitgave, maar net zoveel waard als een "groot" boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.