Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronN. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 1, 61 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. De naam van de auteur verschilt op titelblad en omslag. Een verhaal uit de oorlogstijd: van vliegtuigen, bommen, schuilplaatsen, huiszoeking. Ook in de kinderwereld is de een er bang voor (zo o.a. Ansje), anderen blijven onversaagd (zo haar zusje Bobs). Maar de bange toont soms meer moed dan de dappere. Een nieuw element is, dat Ansje haar beide lange vlechten afknipt, opdat haar broer in het uiterste ogenblik van de huiszoeking ze als touw gebruiken kan, om een schot vast te binden, dat hem verbergt. We vinden dit wel een beetje gezocht en onwaarschijnlijk. Goed geschreven, goed geïllustreerd. Het omslag is prachtig geslaagd. Maar al is de sfeer Christelijk, het evangelie van Christus is niet duidelijk. Al achten we deze omstandigheid een bezwaar, zulk een boekje kan er op Kerstfeest wel tussendoor, maar ons ideaal ligt hoger.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 1, 61 blz.
Prijs f 0,75; gecart.; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-11 jaar.
Inhoud: Ansje Vlechten -Ansje genoemd- is het bange meisje van Ds Gildemeester. Haar broer Maarten moet zich bij een razzia verstoppen in een kast met dubbele want. Terwijl de Duitsers reeds in de pastorie zoeken, knipt Ansje haar vlechten af, opdat Maarten de wand in de kast kan vastmaken. Daardoor wordt hij niet gevonden. Strekking: Het kinderlijke, maar toch ook vaste vertrouwen in de Heere wordt gewerkt door een prediking in de kerk.
Conclusie: Een spannend, vlot geschreven boekje. In bange tijden wordt het vertrouwen in God getekend. De godsdienstige strekking is echter niet sterk, maar we kunnen zeggen:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 2, 61 blz.
prijs 75 cent; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Vlechten-Ansje, Ansje met twee lange vlechten, die niet mogen worden afgeknipt, omdat haar gestorven moeder de vlechten zo mooi had gevonden. Toch raakt ze ze kwijt. De vlechten moeten dienen als touwtjes. Haar broer kruipt in een kast, als de Duitsers hem zoeken, maar kan het schot van de dubbele wand niet vast krijgen. Dan knipt, het overigens bange, Ansje resoluut haar vlechten af en... redt zo haar broer.
Conclusie: Een vlot geschreven boekje. De schikking van de gebeurtenissen is nogal gezocht. De godsdienstige strekking is niet groot. Het gaat tè gemakkelijk.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 3, 61 blz.
prijs f 0,95; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 11 jaar.
Inhoud: Ansje is erg bang in de oorlog als de bommenwerpers en jagers over het dorp vliegen. Zij strijdt tegen die bangheid en vraagt God haar daarbij te helpen. Zij redt haar broer, die onderduiker is, door 't afknippen van haar vlechten. Toch blijft ze Vlechten-Ansje heten, zo noemde haar overleden moeder haar graag. Gebruik van Heer. Strekking: Wie op God vertrouwt, hoeft niet bang te wezen.
Conclusie: Hier en daar wat moeilijk van stijl. toch levendig en boeiend verteld. Strekking goed.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 4, 61 blz.
prijs f 0,95; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Ansje is erg bang voor de Duitsers en voor de Engelse vliegtuigen. Een Duitse soldaat geeft haar het verloren lepeltje terug met het koninginnekopje. Als de Duitsers naar haar ondergedoken broer komen zoeken, knipt ze haar vlechten af, om het schot vast te binden, waarachter hij verborgen zit. Eindelijk komt de vrijheid. Strekking: Als we in nood zitten mogen we geloven dat God over ons waakt. In de school, als er bommen vallen, op de weg, als er granaten fluiten en in huis, als er een inval wordt gedaan. God kan ons overal bewaren. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een knap geschreven boekje over de laatste oorlog. Het gegeven wordt op levendige, voor 10-jarige kinderen bevattelijke en aantrekkelijke wijze uitgewerkt. Jammer, dat er alleen maar gezangen schijnen te bestaan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 5, 62 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Ansje is bang voor Duitse soldaten en voor vliegtuigen. Een Duitser geeft haar een verloren lepeltje terug. Haar vlechten knipt ze af om een schot vast te binden, waarachter haar broer een onderduik-schuilplaats heeft gevonden. Strekking: God kan ons altijd en overal bewaren. Gebruik van Heer.
Conclusie: Oorlogsverhaal, dat goed verteld is.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 6, 60 blz.
prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Het is oorlogstijd en bominslag zowel als verraad en razzia's bedreigen de veiligheid en vrede van Ansje en de anderen. Hoewel allen haar bang vinden, weet ze door een zeer moedige houding haar broer te redden bij een huiszoeking door de Duitsers. Strekking: We zijn veilig in Gods hand en Hij is machtig om de zwaksten moed en wijsheid te geven als het nodig is. Daarom zouden we het boekje inplaats van "Vlechten-Ansje" wel "Vechten, Ansje!" kunnen noemen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een niet onaardig oorlogsverhaal, waar de spanning, waarin zowel wij als de Duitsers leefden, wordt weergeggven. We zien erin, hoe vindingsrijk de nood maakt! Ondanks ons bezwaar tegen het gebruik van het woord ,Heer' toch:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
N. Verkuyl

Vlechten-Ansje, druk 7, 61 blz.
prijs gebonden f 1,55; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Vlechten-Ansje, de dochter van dominee Gildemeester, altijd bang voor de vliegtuigen van de tommy's, die bommen werpen en schieten, als ze met de andere kinderen van de klas onder hun banken gedoken zit, altijd bang voor de Duitsers, vooral als één van hen het koninginnelepeltje ontdekt, dat ze naar de juf moet brengen. Dit bange Ansje vindt kracht in het Woord van God, door haar vader op de preekstoel verklaard: "Want met U loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur." Als haar broer Maarten, die voor zendeling-arts studeert, voor de zoekende Duitsers achter een tussenschot in de speelgoedkast is weggekropen en zijn touwtjes mist, waarmee hij dit tussenschot vasthield, knipt Vlechten-Ansje haar vlechten snel af en helpt hem daarmee. In de overvolle kerk zingt zij straks van harte mee, als de bevrijding is gekomen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een spannend boek, dat nog steeds, ook na de zevende druk, de aandacht van de jeugd zal boeien. Ondanks de soms wat overladen zinnen ("veertig ijverig schrijvende vijfde klassers"), leest het vlot, wanneer men eenmaal door de eerste bladzijden heen is. Godsvertrouwen in dagen van bang oorlogsgevaar. Dat is het thema. Jammer, dat het niet wat is uitgediept. Waar is het Godsvertrouwen en de dankbaarheid van de oorlogse en na-oorlogse dagen in Nederland nu gebleven? Wat jammer, dat het arme-zondaarsgeloof in onze kinderboeken niet meer doorkomt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.