Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De geit van Japie , druk 2, 16 blz.
Japie komt met z'n vader voor 't eerst op de Utrechtsche markt en ziet daar mooie geiten. Graag zou hij ook zoo een beestje hebben, maar ze kosten te veel geld. Hij gaat nu met behulp van vader en moeder er voor sparen, heeft eindelijk drie gulden bijeen en verheugt zich reeds bij voorbaat in het bezit van het geitje. Maar als zijn moeder ziek wordt, besteedt hij al het geld voor versterkende middelen; de burgemeester hoort hiervan en geeft als belooning den knaap een fraaie geit ten geschenkte. Kinderen zullen deze zeer eenvoudige vertelling gaarne lezen. De mooie omslag zal dadelijk bij de kleintjes het verlangen wekken, dit boekje in handen te mogen nemen. Ook het plaatje is bijzonder goed geslaagd. Dat het 5e gebod een gebod is met een belofte, wenscht de Auteur blijkbaar in 't licht te stellen. Daarin heeft hij gelijk, maar toch is het beginsel hier niet zuiver. Veel meer nadruk had er op moeten vallen, dat gehoorzamen kinderPLICHT, om Godswil is. Omdat God het gebiedt, moeten de kinderen hun ouders liefhebben. Jammer is het bovendien, dat de Schrijver het noodig oordeelde, om de "deugd" weer zoo spoedig te laten beloonen. 't Is te vreezen, dat de jonge lezers en lezeressen een verkeerde toepassing zullen maken, en dientengevolge meer dan goed is, de verwachting zullen gaan koesteren, dat ook zij, als ze iets afstaan, dadelijk daarop niet geestelijk, maar stoffelijk een dubbelen zegen zullen terugontvangen. Daarom bevredigt dit boekje ons niet geheel. Specifiek Christelijks zit er niet veel in. En in zijn overleggingen en besluiten lijkt Japie meer op een jongen van zestien, dan op een knaap van acht jaar. Al willen wij gaarne, dat kinderlectuur hooger staat, dan die welke hier wordt geboden, de strekking van het verhaal is toch goed. Daarom kunnen wij het boekske matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.
De geit van Japie , druk 3, 24 blz.
Leeftijd 9- -11 jaar. Een eenvoudig naaar echt goed boekje. Een jongen offert zijn spaarcenten voor zijn zieke Moeder en dat juist, toen hij zooveel had om een lang begeerde geit te kunnen koopen. Gelukkig herstelt de zieke Moeder en ook kont er voor Japie een mooie geit. Een enkel taalfoutje is hier ingeslopen. Paedagogisch heel juist. De druk is groot en prettig. Warm aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.


De geit van Japie , druk 3, 24 blz.
G. 0. 1 z. p. 8 cent. Japie komt met z'n vader voor 't eerst op de Utrechtsche markt en ziet daar mooie geiten. Graag zou hij ook zoo een beestje hebben, maar ze kosten te veel geld. Hij gaat nu met behulp van vader en moeder er voor sparen, heeft eindelijk drie gulden bijeen en verheugt zich reeds bij voorbaat in het bezit van het geitje. Maar als zijn moeder ziek wordt, besteedt hij al het geld voor versterkende middelen; de burgemeester hoort hiervan en geeft als belooning den knaap een fraaie geit ten geschenke. Kinderen zullen deze zeer eenvoudige vertelling gaarne lezen. Dat het 5e gebod een gebod is met een belofte, wenscht de Auteur blijkbaar in 't licht te stellen. Daarin heeft hij gelijk, maar toch is het beginsel hier niet zuiver. Veel meer nadruk had er op moeten vallen, dat gehoorzamen k i n d e r plicht om Godswil is. Omdat God het gebiedt, moeten de kinderen hun ouders liefhebben. Jammer is het bovendien, dat de Schrijver het noodig oordeelde, de "deugd" weer zoo spoedig te laten beloonen. 't Is te vreezen, dat de jonge lezers en lezeressen een verkeerde toepassing zullen maken, en dientengevolge meer dan goed is, de verwachting zullen gaan koesteren, dat ook zij, als ze iets afstaan, dadelijk daarop niet geestelijk, maar stoffelijk een dubbelen zegen zullen terugontvangen. Daarom bevredigt dit boekje ons niet geheel. Dientengevolge kunnen wij het slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1932