Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.M. van der Galiën

Vliegende schijven over de prairie, druk 1, 193 blz.
In Vliegende schijven over de prairie zien we de verdere pacificatie-pogingen tussen blank en rood van Eenzame Wolf. Een kudde paarden, bestemd voor zijn stam, wordt hem door een troep paardendieven ontstolen. Samen met zijn blanke vriend Sarel weet hij de zaak tot een oplossing te brengen. Als de rust in het land is weergekeerd, gaat Eenzame Wolf terug naar zijn stam om daar te werken aan de verspreiding van het Christendom. Ook dit deel, dat beslist niet voor papkindjes is, is toelaatbaar. (p. dl. geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

S.M. van der Galiën

Vliegende schijven over de prairie, druk 3
160-190 blz. per deel; geb.; geïll. met duidelijke zwart-wit tekeningen. Geschikt voor jongens v.a. 11-12 jaar tot op hogere leeftijd. Prijs f 9,90 per deel.
Inhoud: De hoofdfiguur is de Cheyenne-indiaan Eenzame Wolf, die vriendschap sluit met de Nederlandse emigrant Sarel de Kraker. Zij blijven in deze zes spannende boeken elkaar trouw. Er zit een goede lijn in de boeken, langzamerhand komt Eenzame Wolf tot het christelijk geloof en zweert hij de heidense gebruiken af. Hij heeft het - terecht - heel moeilijk met de vele landverhuizers die zich wel christelijk voordoen, maar beslist niet zo handelen. Duidelijk komt een groot stuk schuld van de blanken t.o.v. de indianen hier tot uiting. In deze 6 boeken beleven de hoofdpersonen een aantal zeer spannende avonturen, stuk voor stuk met vaart geschreven. De twee paarden - Rode Donder en Nikker - spelen ook grote rollen. Sa-rel leert heel goed de beschaving van de Indianen kennen en veel gebruiken leert hij ook waarderen.
Conclusie: De schrijver vertelt met veel kennis van zaken. De spreektrant van de indianen is goed weergegeven, het landschap wordt erg sterk beschreven en de rauwe sfeer van landverhuizers en bandieten eveneens. (Soms wat grof). In de boeken zit een goede lijn, Eenzame Wolf erkent Jezus in zijn leven. De wandaden van veel blanken komen duidelijk tot uitdrukking, je ziet - stap voor stap - het grondgebied van de indianen inkorten. De boeken zijn bedoeld voor een leeftijdsgroep, beginnend bij de verlaters van de zondagsschool, en veel ouderen zullen ze ook met graagte lezen (uit ervaring). De verhalen zijn misschien wel wat sterk, maar toch niet ongeloofwaardig. Voor de prijs (f 9,90) krijg je een mooi gebonden boek met veel bladzijden. Een zeer verzorgd geheel. Gebruik van moeilijke woorden, wordt wel uitgelegd.
Eindoordeel: warm aanbevolen voor kinderen vanaf 11 à 12 jaar. Niet aanbevolen voor jongere kinderen. G.t.B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.