Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Atten

De spoorzoekers van Boswijk, druk 1, 117 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henk Doedes met zijn vrienden Wim Vlietstra, Piel Vlasblom en Leen Arends zoeken met den boschwachter een gewond hert. Kees Verburg vinden ze bezig het hert te slaan. Henk valt Kees aan en geeft hem een pak slaag. De jongens richten nu met anderen een club op. Ze trekken nu enkele malen het bosch in. Ontmoeten daar Kees Verburg, die hen op allerlei manieren dwars zit. Eens wordt Henk zelfs bewusteloos geslagen en in een oude schapenstal opgesloten, gebonden aan handen en voeten. Henk's hart is met haat en nijd vervuld. Vader vermaant hem zijn naaste lief te hebben en bidt zelfs met Henk. Op zekeren nacht wordt ingebroken bij mijnheer de Graaf, die niet wilde dat zijn zoontje Jacob lid van de club zal worden. De spoorzoekers zijn volgens de Graaf roovers. De diefstal is gepleegd door Kees Verburg en Gerrit Bell, den zoon van vrome ouders. Jacob de Graaf is door Kees uitgehoord en weet waar het geld zit en de sleutel van de brandkast hangt. Het stormt dien nacht geweldig en Kees valt onder een ongewaaiden boom. Zoo vindt Henk hem en behaalt met Gods hulp een overwinning op zich zelf. Kees wordt geholpen maar door den veldwachter gearresteerd. Algemeene op- of aanmerkingen: Echt jongensboek, waarin duidelijk geleerd wordt hoe we onzen naaste moeten liefheben. Een vrome opvoeding is voor een kind niet voldoende. Genade is geen erfgoed. Dat leert het boek duidelijk. Jammer is het, dat Psalmen en Gezangen op één lijn staan.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
A. van Atten

De spoorzoekers van Boswijk, druk 1, 117 blz.
A. van Atten. De Spoorzoekers van Boswijk. Delft, W.D. Meinema, f 0.75. I. 12-14. Een aardig frisch geschreven jongensboek. Van Atten heeft wel slag van vertellen. Het gecartonneerde boek heeft een fleurig aanzien.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937