Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Linden

De oude molen, druk 1, 20 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Buiten 't dorp staat een molen, buiten dienst, maar ter bezichtiging opengesteld. Bas, Cor en Barend, drie vrienden, wonen er dicht bij. Bas, 't molenaarszoontje, mag nooit met zijn vriendjes in den molen spelen. Maar op een dag doen ze het toch. Niemand merkt het, maar als moeder 's avonds in Gods Woord leest, begint zijn geweten te spreken. Hij belijdt nu zonde en bidt om vergeving. Den volgenden dag is het Kerstfeest. Algemeene op- of aanmerkingen: Strekking goed, vooral ook religieus. Zondebesef, berouw, vergeving, gezag, Gods Woord komen goed tot hun recht. Op één bladzij, vooral op de eerste, staan te veel regels. Lokt niet aan tot lezen. Pag. 15: We gaan nog niet naar huis, nog lange niet, is leelijk. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.