Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMaria Laarman

De vertelling van Jo, druk 2, 32 blz.
Leeftijd 7-9 jaar. 't Is moeilijk schrijven voor de kleinen. Dit boekje is dan ook veel te nuchter voor onze jongste scholieren. Daarbij treffen we ook aan: Heer, lieve Heer enz. De kleintjes begrijpen het minstens evengoed als we spreken van Heere God en Heere Jezus. Neen, geen Roomsche uitdrukkingen, wij wenschen die verre te houden van onze jeugd. We bevelen dit boekje niet aan. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.