Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Stouthamer

De vriendschap van een koningskind, druk 1, 204 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit keurig gebonden en boeiend geschreven jongensboek zijn Peter Hopman, een wees, die door zijn oom en tante wordt verzorgd, Miek, de zigeunerjongen en Lange Bart met zijn vrouw, twee woonwagenbewoners, de hoofdpersonen. Peter wordt op school vriend met den zigeunerknaap. Deze laatste is een jongen met uitnemenden inborst. Er gaat van hem op Peter een zeer goeden invloed uit. De jongens halen in hun schooljaren heel wat kattekwaad uit. De avonturen, die ze beleven met Kootje Kaas en diens varken, met den gierigen rentenier Brouwer en diens merel, waardoor ze nog met de politie in aanraking komen, zij laten niet na, de aandacht te spannen. Lange Bart, de grootvader van Bart en Zwarte Tree de vrouw van Bart, zijn typische figuren, doch in aard en wezen menschen van gelijke beweging al alle anderen. Bart is een grapjas en imponeert door zijn eerlijkheid en heldhaftigheid. Ofschoon al een man op leeftijd bevrijdt hij den fabrieksdirecteur uit de handen van een dief. Daardoor wordt hij van woonwagenbewoner boschwachter op de buitenplaats Kilwijk. Een ander persoon, van wie Peter Hopman den weldadigen invloed ondervindt, is zijn zuster Dina, een godvreezende vrouw, die aan de tering sterft, die veel bad voor haar broer en niet kon sterven alvorens zij zekerheid had, dat zij Peter voorging naar beter oord. Peter Hopman gaat later naar de HBS, behaalt daar het einddiploma en komt op een kantoor. Miek wordt beroepsofficier en ontmoet Peter later, als deze voor herhalingsoefeningen moet opkomen. Zij hernieuwen de vriendschap en halen veel herinneringen op, waarbij Miek nu vertelt, wie hij is, n.l. de zoon van een Zigeunerkoning, die in de kracht zijn levens werd doodgeschoten. Vandaar dat Zwarte Trees zoo vaak haar kleinzoon een koningskind noemde. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boek bevat zeer veel leerzaams, is boeiend en pakt tot het eind. Wij zouden het gaarne "warm" aanbevelen, doch vermogen zulks niet om zijn kerstboomverheerlijking en zijn ethische bekeeringsbeschouwing. 't Gaat alles zoo gemakkelijk en men heeft zoo spoedig de "volle zekerheid". Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt. De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
P. Stouthamer

De vriendschap van een koningskind, druk 2, 182 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In dit keurig gebonden en boeiend beschreven jongensboek zijn Peter Hopman, een wees, die door zijn oom en tante wordt verzorgd, Miek, de zigeunerjongen en Lange Bart met zijn vrouw, twee woonwagenbewoners, de hoofdpersonen. Peter wordt op school vriend met den zigeunerknaap. Deze laatste is een jongen met een uitnemenden inborst. Er gaat van hem op Peter een zeer goede invloed uit. De jongens halen in hun schooljaren heel wat kattekwaad uit. De avonturen, die zij beleven met Kootje Kaas en diens varken, met den gierigen rentenier Brouwer en diens merel, waardoor ze nog met de politie in aanraking komen, zij laten niet na, de aandacht te spannen. Lange Bart, de grootvader van Bart en Zwarte Trees, de vrouw van Bart, zijn typische figuren, doch in aard en wezen menschen van gelijke beweging als alle anderen. Bart is een grapjas en imponeert door zijn eerlijkheid en heldhaftigheid. Ofschoon al een man op leeftijd, bevrijdt hij den fabrieksdirecteur uit de handen van een dief. Daardoor wordt hij van woonwagenbewoner boschwachter op de buitenplaats Kilwijk. Een ander persoon, van wien Peter Hopman den weldadigen invloed ondervindt, is zijn zuster Dina, een godvreezende vrouw, die aan de tering sterft, die veel bad voor haar broer en niet kon sterven alvorens zij zekerheid had, dat zij Peter voorging naar beter oord. Peter Hopman gaat later naar de H.B.S., behaalt daar het eind-diploma en komt op een kantoor. Miek wordt beroepsofficier en ontmoet Peter later, als deze voor herhalingsoefeningen moet opkomen. Zij hernieuwen de vriendschap en halen veel herinneringen op, waarbij Miek nu vertelt wie hij is, n.l. de zoon van een Zigeunerkoning, die in de kracht van zijn leven werd doodgeschoten. Vandaar dat Zwarte Trees zoo vaak haar kleinzoon een koningskind noemde. Algemeene op- of aanmerkingen: Mooi beschreven. Houdt de spanning er in bij het lezen. Godsdienstig vrij goed, af en toe stijl te ruw, om 't echt weer te geven, b.v. pag. 19 "luikies dichtslaan" en ook stijl te gekunsteld, pag. 42 "in die boomen". Iets bijzonders is de ik-vorm. Toch niet te verkiezen boven de gewone verhaaltrant. Het woord Heer gebruikt. De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.