Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De indische armband, druk 1, 107 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Van zes meisjes vertelt ons dit boek, met al hun partijtjes, haar kleine ruzietjes, haar jaloezie en wat er meer voorkomt in het leven van 14- en 15-jarigen. Appíe Lavers trekt ons 't meeste aan: haar opoffering, haar liefde voor anderen, doet haar haar armband verkoopen, om later dien op 't onverwachtst weer terug te krijgen. Die armband vertelt van geven en ontvangen, van strijden en overwinnen, van droefheid en blijdschap. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje voor onze meisjes, Strekking is o.i. goed; 't godsdienstige element echter niet sterk, ja zelfs niet in alles Gereformeerd. Op blz. 90 bovenaan wordt de verbondsbelofte van den Doop naar voren gebracht.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.