Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

De schoenen van den bovenmeester, druk 1, 16 blz.
G. K. 0. 6 t. d. t. 25 cent. Een simpel, maar aardig verhaaltje met een zeer eenvoudig gegeven. Jan van den schoenmaker moet een paar schoenen van den bovenmeester halen. Onderweg speelt hij met andere jongens en na 't spel zijn de schoenen weg. De hond van mijnheer Riemens heeft ze meegenomen naar huis. Door tusschenkomst van den postbode worden ze bij den schoenmaker bezorgd. Jan heeft ondertusschen gebeden, of het verlorene terecht komen mag, en hij heeft daarbij tevens zijn ongehoorzaamheid beleden. Als de schoenen terug zijn, dankt hij daarvoor. De eenheid onbreekt hier niet: er is lijn in. Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Kwaad moet beleden. 't Gebed wordt verhoord. Er is altijd iets zeer aantrekkelijks in het kind, dat met zijn kleine zorgen, tengevolge van eigen zonden, tot den Heiland toevlucht neemt. Wil men van een strekking spreken, dan kan die zijn: "Wees gehoorzaam". De omslagteekening is zeer verdienstelijk. Hoewel dit boekje voor Evangelisatie weinig geeft, is het een aardig boekje, het spreekt van een goed Christelijk gezin. Aanbevolen voor de kleintjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927

Carla

De schoenen van den bovenmeester, druk 2, 16 blz.
jongensboek ; geschikt voor een leeftijd van ± 7-10 jaar ; algemeene strekking, Korte inhoud : Jan moet voor zijn vader schoenen gaan halen bij een klant, maar hij is ongehoorzaam, en gaat met een paar vriendjes spleen; hij zet de schoenen even aan den kant van den weg, maar als hij verder wil gaan, zijn ze verdwenen. Huilend gaat Jan naar huis. Zijn vader is erg boos, dat hij zoo ongehoorzaam is geweest, en Jan in zijn eenvoudig, kinderlijk geloof, bidt of de Heere Jezus wil maken, dat de schoenen terecht komen. Het gebed wordt verhoord, de schoenen komen terecht; een hond had ze meegenomen en naar zijn baas gebracht. Algemeene op- of aanmerkingen: De schrijfster teekent het vaste, kinderlijke geloof. Het is een eenvoudig, aardig boekje, dat door onze jongens graag zal gelezen worden. Conclusie. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Carla

De schoenen van den bovenmeester, druk 2, 16 blz.
3 t.d.t. Een simpel, maar aardig verhaaltje met een zeer eenvoudig gegeven. Jan van den schoenmaker moet een paar schoenen van den bovenmeester halen. Onderweg speelt hij met andere jongens en na 't spel zijn de schoenen weg. De hond van mijnheer Riemens heeft ze meegenomen naar huis. Door tusschenkomst van den postbode worden ze bij den schoenmaker bezorgd. Jan heeft ondertusschen gebeden, of het verlorene terecht komen mag, en hij heeft daarbij tevens zijn ongehoorzaamheid beleden. Als de schoenen terug zijn, dankt hij daarvoor. De eenheid ontbreekt hier niet: er is lijn in. Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Kwaad moet beleden. 't Gebed wordt verhoord. Er is altijd iets zeer aantrekkelijks in het kind, dat met zijn kleine zorgen, tengevolge van eigen zonden, tot den Heiland toevlucht neemt. Wil men van een strekking spreken, dan kan die zijn: "wees gehoorzaam". In de illustraties ontbreekt actie. Hoewel dit boekje voor Evangelisatie weinig geeft, is het een aardig boekje, het spreekt van een goed Christelijk gezin. Aanbevolen voor de kleintjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937